Yksityisoikeuden alalla ennen siirtymäkauden päättymistä meneillään olevat menettelyt ja vireille pannut oikeudenkäynnit jatkuvat EU:n lainsäädännön mukaisesti. Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa yhteisesti sovitun mukaisesti Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevat tiedot säilytetään Euroopan oikeusportaalissa vuoden 2022 loppuun.

Uhrien oikeudet jäsenmaittain

Skotlanti

Sisällön tuottaja:
Skotlanti

Mihin on otettava yhteyttä?

Rikoksen uhrilla on oikeus käyttää tukipalveluja, vaikka rikoksesta ei olisi ilmoitettu poliisille.

Teki rikoksen uhri rikosilmoituksen tai ei - tai ennen asiasta päättämistä - hän voi saada Skotlannissa toimivalta Victim Support Scotland -järjestöltä henkistä ja käytännön apua ja tukea.

Mikäli uhri tekee rikosilmoituksen, poliisi voi hänen luvallaan antaa hänen tietonsa Victim Support Scotlandille.

Myös uhrien tieto- ja neuvontapalvelu (Victim Information and Advice, VIA) voi tarjota uhrille apua, jos tapaukseen liittyy

  • lähisuhdeväkivaltaa
  • rikoksen uhriksi tai silminnäkijäksi joutunut lapsi
  • viharikos
  • seksuaalirikos,
  • tai on todennäköistä, että oikeudenkäynnissä käytetään valamiehistöä.

VIA antaa tietoa rikosoikeusjärjestelmästä, pitää uhrin ajan tasalla tapauksen etenemisestä ja ohjaa hänet ottamaan yhteyttä muihin organisaatioihin, jotka voivat auttaa häntä.

Rikoksen uhrien neuvontapuhelin

Victim Support Scotland tarjoaa puhelinpäivystystä maanantaista perjantaihin klo 8-20. Se on kansallinen vapaaehtoisjärjestö, joka tukee kaikenlaisten rikosten uhreja Skotlannissa. Puhelinpäivystyksen numero on 0800 160 1985. Järjestö tarjoaa tukea ilmaiseksi. Muutkin organisaatiot, myös asiantuntija-apua tarjoavat toimijat, tarjoavat maksutonta ja luottamuksellista henkistä tukea, käytännön apua ja olennaista tietoa uhreille, todistajille ja muille henkilöille, joihin rikos on vaikuttanut. Tietoa näistä palveluista on saatavilla täältä.

Voiko uhri saada tukea maksutta?

Victim Support Scotland tarjoaa ilmaista ja luottamuksellista tukea uhreille, todistajille ja muille henkilöille, joihin rikos on vaikuttanut.

Millaista tukea rikoksen uhri voi saada valtiolta tai viranomaisilta?

Tuomioistuimessa saatavilla oleva tuki

Mikäli uhri joutuu todistamaan oikeudessa, Victim Support Scotlandin koulutettu henkilökunta ja vapaaehtoiset tarjoavat todistajan tukipalveluita (Witness Service) kaikissa High Court- ja Sheriff Court -tuomioistuimissa. He voivat

  • antaa käytännön apua ja tietoa siitä, mitä oikeudessa tapahtuu;
  • järjestää vierailun tuomioistuimeen ennen kuin oikeudenkäynti alkaa, jotta todistaja tietää, mitä odottaa.

Jotkut todistajat voivat saada todistaessaan enemmän tukea oman tilanteensa tai rikoksen luonteen perusteella. Lisätietoja tuomioistuimessa todistamisesta, myös heikossa asemassa oleville todistajille tarjottavista erityistoimenpiteistä, on saatavilla täältä. Mikäli rikoksen uhria ei ole pyydetty todistamaan, on mahdollista, että hänelle ei ole ilmoitettu oikeudenkäynnistä. Hän voi kuitenkin pyytää tietoja oikeudenkäynnin etenemisestä.

Millaista tukea rikoksen uhri voi saada kansalaisjärjestöiltä?

Eri järjestöt tarjoavat rikoksen uhreille erilaista apua. Victim Support Scotland tarjoaa yhteisöpohjaista uhrien tukipalvelua (Victim Service). Tätä palvelua tarjotaan Skotlannissa kaikissa kunnissa, ja todistajan tukipalvelut ovat saatavilla kaikissa Skotlannin rikostuomioistuimissa.

Muut vapaaehtoisjärjestöt voivat auttaa rikoksen luonteesta riippuen. Esimerkiksi raiskauksen uhreille tukea tarjoava Rape Crisis Scotland, ihmiskaupan uhreiksi joutuneille naisille tukea tarjoava TARA (Trafficking Awareness Raising Alliance) sekä myös ihmiskaupan uhreille tukea tarjoava Migrant Help. Rikoksen uhreja tukevat myös vapaaehtoisjärjestöt Children 1st, Scottish Women's Aid ja PETAL. Lisätietoja näistä palveluista on saatavilla täältä.

Päivitetty viimeksi: 29/01/2019

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.