Uhrien oikeudet jäsenmaittain

Slovakia

Sisällön tuottaja:
Slovakia

Rikoksen uhriksi katsotaan henkilö, jolle on aiheutunut vahinkoa rikoksen seurauksena eli joka on kärsinyt terveyteen kohdistuvaa vahinkoa, omaisuusvahinkoa, aineetonta vahinkoa tai muunlaista vahinkoa sellaisen tapahtuman seurauksena, joka on kansallisen lainsäädännön mukaan rikos. Laissa taataan rikoksen uhrille tiettyjä henkilökohtaisia oikeuksia ennen oikeudenkäyntiä, sen aikana ja sen jälkeen.

Rikoksen uhrin oikeudet turvataan koko rikosoikeudellisen menettelyn ajan ja niitä voi käyttää milloin tahansa menettelyn aikana.

Slovakiassa rikosoikeudellinen menettely alkaa poliisin suorittamalla rikostutkinnalla, jossa kerätään todisteita teosta ja syytetystä. Jos todisteet ovat riittäviä, menettely jatkuu tuomioistuimessa. Tuomioistuinkäsittely päättyy joko syyllisyyden toteamiseen tai vapauttavaan tuomioon, ja siihen voi sisältyä myös päätös vahinkoa kärsineen korvausvaatimuksesta. Tuomioistuimen päätökseen voi hakea muutosta ylemmän oikeusasteen tuomioistuimelta.

Tarvittavat tiedot löytyvät alla olevien linkkien kautta

1 - Rikoksen uhrin oikeudet

2 - Rikosilmoituksen tekeminen ja rikoksen uhrin oikeudet rikostutkinnan tai oikeudenkäynnin aikana

3 - Rikoksen uhrin oikeudet oikeudenkäynnin jälkeen

4 - Korvaukset

5 - Rikoksen uhrin oikeus saada tukea ja apua

Päivitetty viimeksi: 27/03/2023

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.