Rechten van slachtoffers – per land

Estonie

Contenu fourni par
Estonie

Met wie moet ik als slachtoffer van een misdrijf contact opnemen voor ondersteuning en bijstand?

 1. Afdeling slachtofferhulp van de Nationale Socialeverzekeringsraad van Estland
 2. Centra voor de ondersteuning van vrouwen
 3. Politie en grenswachtraad

Hotline voor opvang slachtoffers

 1. Hotline voor opvang slachtoffers: 6121360 of 16106 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur).
 2. Hotline voor de ondersteuning van kinderen: 16111 (voor het melden van hulpbehoevende kinderen; 24/24 bereikbaar; elke dag).

Is slachtofferhulp gratis?

Ja, slachtofferhulp is gratis.

Wat voor steun kunnen overheidsdiensten of autoriteiten mij bieden?

De diensten voor slachtofferhulp van de staat hebben betrekking op:

 1. advies aan slachtoffers;
 2. bijstand aan slachtoffers bij de communicatie met nationale en plaatselijke overheidsinstanties en rechtspersonen;
 3. zorgen voor veilige huisvesting;
 4. het verstrekken van voedsel;
 5. toegang tot de noodzakelijke gezondheidsdiensten;
 6. het verlenen van de nodige materiële bijstand;
 7. het verlenen van de nodige psychologische bijstand;
 8. het organiseren van de vertaal- en tolkdiensten die noodzakelijk zijn om slachtofferhulp te kunnen krijgen;
 9. het verlenen van andere diensten die noodzakelijk zijn voor de lichamelijke en psychosociale rehabilitatie van slachtoffers.

Wat voor steun kunnen niet-gouvernementele organisaties mij bieden?

Aanbieders van slachtofferhulp van de staat kunnen u doorverwijzen naar geschikte niet-gouvernementele organisaties.

Blijf-van-mijn-lijfhuizen

Laatste update: 01/10/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.