Prava žrtava kaznenih djela (po zemljama)

Austrija

Sadržaj omogućio
Austrija

Status žrtve kaznenog djela imat ćete ako vam je bila nanesena šteta ili ako su vaši pravni interesi, koji su uređeni kaznenim pravom, možda oštećeni na neki drugi način, npr. ako ste ozlijeđeni ili je vaša imovina oštećena ili ukradena i taj se čin smatra kaznenim djelom na temelju austrijskog prava. Ako imate status žrtve kaznenog djela, zakonom vam se jamči da možete ostvariti koristi od određenih pojedinačnih prava prije, tijekom i nakon sudskog postupka.

Kazneni postupci u Austriji počinju čim kriminalistička policija (Kriminalpolizei) ili ured javnog tužitelja (Staatsanwaltschaft) započne istražni postupak kao odgovor na početnu sumnju. Nakon što se ti istražni postupci završe javni tužitelj može odlučiti da se postupak zaključi, naložiti alternativne mjere umjesto uobičajenog kaznenog postupka ili podići optužnicu pred sudom. Za pojedina kaznena djela (kaznena djela koja podliježu privatnom progonu – Privatanklagedelikte) kazneni se progon pokreće jedino na zahtjev žrtve, koja u tom slučaju sama mora podići optužnicu. U takvim se slučajevima ne provode nikakvi istražni postupci.

Sud će tijekom suđenja održati ročište i ispitati dokaze. Ovisno o težini kaznenog djela, o predmetu će odlučivati:

  • sudac pojedinac
  • sudsko vijeće (Schöffensenat) koje se, ovisno o predmetnom kaznenom djelu, sastoji od jednog profesionalnog suca ili njih dvoje i dvaju sudaca porotnika, koji će odlučiti o krivnji optuženika i visini izrečene kazne ili
  • porotnički sud (Geschworenengericht), koji se sastoji od triju profesionalnih sudaca i osam sudaca porotnika. Porotnici odlučuju o krivnji optuženika, dok odluku o visini kazne zajednički donose porotnici i troje profesionalnih sudaca.

Žrtva može imati vrlo važnu ulogu u tom kaznenom postupku te isto tako može ostvariti koristi od brojnih prava. Možete sudjelovati kao žrtva bez posebnog pravnog statusa ili postati građanskopravna stranka, sporedni tužitelj ili privatni tužitelj i ostvariti koristi od dodatnih prava i mogućnosti.

Više informacija možete pronaći klikom na sljedeće poveznice:

1 - Prava koja uživam kao žrtva kaznenog djela

2 - Prijavljivanje kaznenog djela i moja prava tijekom istražnog ili sudskog postupka

3 - Moja prava nakon suđenja

4 - Naknada

5 - Moja prava na potporu i pomoć

Posljednji put ažurirano: 03/02/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.