Prava žrtava kaznenih djela (po zemljama)

Austrija

Sadržaj omogućio
Austrija

Kako mogu prijaviti kazneno djelo?

Ako ste postali žrtva kaznenog djela, to možete prijaviti bilo kojoj policijskoj postaji ili javnom tužitelju.

Svoju prijavu možete podnijeti usmeno ili u pisanom obliku i morate je potpisati. Prijavu može podnijeti i treća osoba. Iako to nije obvezno, preporučuje se da se u prijavu uključe relevantni osobni podaci, uključujući adresu na kojoj se može stupiti u kontakt s vama te osobni podaci treće osobe koja prijavljuje kazneno djelo.

Osim toga, preporučuje se da se iznesu svi dokazi i informacije koje možda imate o osumnjičeniku. Time će se olakšati istražni postupak.

Policija će vam dati da ispunite službeni obrazac (u načelu računalno potpomognut) u kojem će se zabilježiti informacije koje date. Od tog trenutka vaša prijava kaznenog djela smatrat će se dijelom spisa.

Kazneno djelo možete prijaviti bilo kojoj policijskoj postaji ili izravno javnom tužitelju.

Prijava se može podnijeti na njemačkom jeziku ili na jednom od službenih regionalnih jezika.

Ako se njemačkim ili nekim drugim službenim jezikom ne koristite dovoljno dobro, imate pravo na pomoć usmenog prevoditelja.

U slučaju pojedinih kaznenih djela (npr. kaznena djela nasilja ili kaznena djela protiv spolne slobode) pri prijavljivanju kaznenog djela imate pravo na pomoć organizacije za potporu žrtvama.

Nema konkretnog roka za prijavljivanje kaznenog djela. Međutim, nakon određenog razdoblja utvrđenog zakonom policija, javni tužitelj ili sud mogu odbiti ispitati slučaj. To se razdoblje razlikuje ovisno o vrsti predmetnog kaznenog djela (rokovi zastare).

Nadležna tijela dužna su pokrenuti istražni postupak nakon što ih se obavijesti o navodnom kaznenom djelu (iznimka: kaznena djela koja podliježu privatnom progonu).

Kako mogu saznati u kojoj je fazi moj predmet?

Nakon što ste prijavili kazneno djelo dobit ćete pisanu potvrdu o svojoj prijavi. U njoj će biti naveden referentni broj. Ako se kasnije obratite nadležnoj policijskoj postaji i navedete taj referentni broj, moći ćete stupiti u kontakt sa službenikom nadležnim za vaš predmet.

Ako prijavu podnosite policiji ili javnom tužitelju u pisanom obliku, morate od njih zatražiti referentni broj. Organizacije za potporu žrtvama pomoći će vam da pronađete točan referentni broj.

Kao žrtva kaznenog djela imate pravo uvida u spise. Pristup spisima može se uskratiti ili ograničiti ako bi se uvidom u spise mogao ugroziti istražni postupak ili ako bi to moglo utjecati na vaš iskaz u svojstvu svjedoka.

Ured javnog tužitelja obavijestit će vas o važnim novostima u postupku. Na primjer, ako tijela odluče da neće nastaviti s kaznenim progonom, da će obustaviti istražni postupak ili ako razmišljaju o provođenju alternativnih mjera umjesto uobičajenog kaznenog postupka, o tome ćete biti obaviješteni.

Imam li pravo na pravnu pomoć (tijekom istražnog ili sudskog postupka)? Pod kojim uvjetima?

U vašim odnosima s tijelima za izvršavanje zakonodavstva može vas podupirati i zastupati odvjetnik, član organizacije za potporu žrtvama ili druga odgovarajuća osoba.

Ako imate pravo na pravnu potporu, odvjetnici će vam, u suradnji sa specijaliziranim organizacijama za potporu žrtvama, besplatno pružiti tu potporu radi ostvarivanja vaših prava tijekom postupka. Pravo na psihosocijalnu i pravnu pomoć imate ako ste bili izloženi nasilju ili opasnoj prijetnji zbog namjernog kaznenog djela, ako je povrijeđen vaš spolni integritet ili je vaša osobna podređenost iskorištena tijekom počinjenja takvog kaznenog djela. Pomoć vam je dostupna i ako ste u bliskom srodstvu s osobom koja je možda preminula zbog kaznenog djela ili ste u srodstvu s osobom koja je svjedočila kaznenom djelu. Nadalje, žrtve kaznenih djela terorizma imaju pravo na pomoć. Pomoć mora biti nužna radi zaštite pravâ žrtve, a osiguravaju je organizacije za potporu žrtvama. Žrtvama kojima je povrijeđen spolni integritet i koje još nisu navršile 14 godina pruža se psihosocijalna pomoć u postupku u svakom slučaju.

Ako nemate pravo na usluge službi za pomoć žrtvama, sudu možete podnijeti zahtjev za besplatnu pravnu pomoć ako ste se postupku priključili u svojstvu građanskopravne stranke. Ako sud smatra da je pravno zastupanje potrebno (posebno kako bi se izbjeglo naknadno podizanje privatne tužbe), a vaš dohodak nije dostatan za plaćanje pravnog zastupnika, a da se pritom ne ugrozi vaša egzistencija, zahtjev će se odobriti.

Mogu li tražiti nadoknadu troškova (za sudjelovanje u istražnom/sudskom postupku)? Pod kojim uvjetima?

Troškovi putovanja do ureda javnog tužitelja, suda ili mjesta održavanja rasprave i natrag nadoknadit će se, a odšteta za izgubljeno vrijeme isplatit će se ako ste zbog toga pretrpjeli financijski gubitak. Ako imate status svjedoka i morate prenoćiti na određenoj lokaciji i ondje doručkovati, ručati ili večerati, troškovi vašeg boravka nadoknadit će se do određenog iznosa. Zahtjev za isplatu te naknade morate podnijeti u roku od 14 dana.

Mogu li podnijeti žalbu ako je moj predmet zaključen izvan suda?

Ako javni tužitelj odustane od postupka, morate biti obaviješteni o tome. Nakon toga imate 14 dana da od javnog tužitelja zatražite obrazloženje te odluke. Možete podnijeti i zahtjev za nastavak postupka u sljedećim slučajevima:

  • ako je zakon prekršen ili neispravno primijenjen,
  • ako postoje znatne sumnje u točnost činjenica na kojima je utemeljena odluka o prekidu postupka, ili
  • ako se mogu iznijeti nove činjenice ili novi dokazi kojima se može opravdati nastavak.

Taj se zahtjev mora podnijeti u roku od 14 dana nakon primitka obavijesti o odluci javnog tužitelja o prekidu postupka ili primitka obrazloženja za takav prekid. Ako te obavijesti niste primili u propisanom razdoblju, rok se produljuje na tri mjeseca nakon odluke. Zahtjev za nastavak postupka mora se uputiti javnom tužitelju.

Ako javni tužitelj smatra da je zahtjev utemeljen, nastavit će postupak. U suprotnom javni tužitelj mora napisati odgovor i dostaviti ga, zajedno sa spisom, sudu koji će odlučivati o vašem zahtjevu. Ako sud odobri zahtjev, javni tužitelj mora nastaviti postupak. U suprotnom zahtjev se odbija.

Ako javni tužitelj odluči naložiti provođenje alternativnih mjera umjesto uobičajenog kaznenog postupka, protiv njegove se odluke ne može podnijeti žalba.

Ako je podignuta optužnica i javni tužitelj naknadno zaključi predmet, u određenim okolnostima imate pravo nastaviti s tužbenim zahtjevom u svojstvu supsidijarnog tužitelja. Uvjet je u tom slučaju taj da već sudjelujete u postupku u svojstvu građanskopravne stranke. Status supsidijarnog tužitelja dobivate nakon što izjavite da ćete nastaviti s tužbenim zahtjevom.

Mogu li se uključiti u suđenje?

Kao žrtva imate pravo sudjelovati u sudskom postupku. Bit ćete pozvani da se pojavite pred sudom jedino ako je nužno da date svoj iskaz. Žrtva je dužna odazvati se sudskom pozivu jedino ako je pozvana u svojstvu svjedoka.

Ako se koristite uslugama službi za pomoć žrtvama, organizacija za potporu žrtvama koja pruža te usluge bit će obaviještena o datumima rasprava.

Ako ste svoj iskaz dali u okviru unakrsnog ispitivanja tijekom istražnog postupka, bit ćete obaviješteni o datumu suđenja samo ako ste to zatražili. Ako imate status građanskopravne stranke, supsidijarnog tužitelja ili privatnog tužitelja, pravodobno ćete dobiti obavijest o utvrđenim datumima rasprava. Bez obzira na to je li suđenje javno, vi kao žrtva imate pravo biti prisutni i u pratnji osobe od povjerenja – odvjetnika, člana organizacije za potporu žrtvama ili druge osobe. Imate pravo postavljati pitanja optuženiku, svjedocima i vještacima te pravo na to da vas se sasluša u pogledu vašeg prava na naknadu štete.

Ako imate status građanskopravne stranke, možete odlučiti da nećete prisustvovati raspravi. Međutim, ako imate status privatnog tužitelja i ne prisustvujete raspravi, sud će nepobitno pretpostaviti da više niste zainteresirani za donošenje osuđujuće presude te će zaključiti predmet.

Ako se ne koristite njemačkim (ili nekim drugim službenim jezikom), imate pravo na besplatnog usmenog prevoditelja tijekom rasprave.

Koja je moja službena uloga u pravosudnom sustavu? Primjerice, jesam li ili mogu li odabrati biti: žrtva, svjedok, građanskopravna stranka ili privatni tužitelj?

Status žrtve imat ćete ako ispunjavate određene zakonom propisane uvjete. Sljedeće osobe imaju status žrtve:

  • osobe koje su možda bile izložene nasilju ili opasnoj prijetnji zbog namjernog kaznenog djela, osobe čiji su spolni integritet i samoodređenje možda povrijeđeni ili čija je osobna podređenost možda iskorištena tijekom počinjenja takvog kaznenog djela,
  • bračni drug, registrirani partner, životni partner, rodbina u prvom koljenu, brat ili sestra i druge osobe koje je uzdržavala osoba koja je možda preminula zbog kaznenog djela ili druga rodbina koja je svjedočila kaznenom djelu, i
  • bilo koja druga osoba koja je pretrpjela štetu zbog kaznenog djela ili čiji su pravni interesi, koji su uređeni kaznenim pravom, možda povrijeđeni u nekom drugom smislu.

Status svjedoka imate ako ste iznijeli zapažanja relevantna za kazneni postupak. Tu će činjenicu utvrditi policija i javni tužitelj tijekom istražnog postupka. Tijekom suđenja tu će odluku donijeti sud.

Sami možete odlučiti hoćete li se uključiti u postupak u svojstvu građanskopravne stranke.

Isto tako sami donosite odluku o tome hoćete li nastaviti postupak u svojstvu supsidijarnog tužitelja u slučaju odbacivanja optužnice.

Koja su moja prava i obveze u toj ulozi?

Tijekom postupka sva nadležna tijela moraju poštovati osobno dostojanstvo vas kao žrtve i vaš interes u pogledu zaštite vaše privatnosti. Vaša prava, vaši interesi i vaše posebne potrebe za zaštitom moraju se uzeti u obzir na odgovarajući način. Sve žrtve moraju što ranije biti obaviještene o svojim pravima i mogućnosti dobivanja potpore i naknade.

Potvrda vaše prijave kaznenog djela mora vam se izdati na vaš zahtjev.

Svaka žrtva ima pravo na zastupanje i savjetovanje. Te usluge mogu pružiti odvjetnik, organizacija za potporu žrtvama ili drugi odgovarajući zastupnik. Ako imate pravo na usluge službi za pomoć žrtvama, osoba koja vam pruža pravnu potporu zastupat će vas u postupku.

Ako ne ispunjavate uvjete za pravnu potporu, ali želite da vas kao građanskopravnu stranku zastupa odvjetnik, pod određenim uvjetima možete podnijeti zahtjev za pravnu pomoć.

Kao svjedok oslobođeni ste obveze davanja iskaza ako biste tim iskazom osobu s kojom ste u srodstvu izložili kaznenom progonu. To pravo gubite ako ste punoljetna osoba i tražite naknadu štete u svojstvu građanskopravne stranke u okviru kaznenog postupka.

Moguće je odbiti odgovoriti na pojedina pitanja u sljedećim slučajevima:

  • ako bi vas odgovor ponizio ili izložio riziku od izravnog i znatnog financijskog gubitka ili bi ponizio i tom riziku izložio člana obitelji,
  • ako bi se odgovor odnosio na vašu osobnu sferu ili osobnu sferu druge osobe,
  • ako smatrate da pitanja koja se odnose na pojedinosti kaznenog djela protiv spolne slobode nisu primjerena.

Međutim, možda ćete morati odgovoriti na njih ako je vaše svjedočenje posebno važno za predmet postupka.

Ako su tijekom razgovora prisutne druge osobe, moraju se poduzeti mjere opreza kako se ne bi objavili vaši osobni podaci. Ne morate priopćiti svoju kućnu adresu. Umjesto toga možete navesti neku drugu adresu na kojoj nadležna tijela mogu lako stupiti u kontakt s vama.

Imate pravo uvida u spise ako se oni odnose na vaše interese. Isto tako možete zatražiti primjerke iz spisa ako platite propisanu pristojbu. Ako vam je pružena pravna pomoć ili ako su zatraženi primjerci nalaza i mišljenja vještaka, javnih tijela, službi i institucija, primjerci se stavljaju na raspolaganje besplatno.

Ako je počinitelj kaznenog djela pušten iz pritvora ili istražnog zatvora, o tome morate biti obaviješteni ako ste zbog počinjenja namjernog kaznenog djela bili žrtva nasilja ili opasnih prijetnji, ako su povrijeđeni vaš spolni integritet i samoodređenje, ako je vaša osobna podređenost iskorištena tijekom počinjenja takvog kaznenog djela ili ako ste ranjiva žrtva. Ako ste bili žrtva druge vrste kaznenog djela, morate podnijeti zahtjev u kojem ćete navesti da želite biti obaviješteni o puštanju počinitelja na slobodu.

Morate biti obaviješteni o prekidu i nastavku postupka i o svakom prekidu istražnog postupka koji je naložio javni tužitelj. Ako se razmatraju alternativne mjere umjesto uobičajenog kaznenog postupka, morate dobiti sveobuhvatne informacije o svojim pravima. Pod određenim uvjetima možete podnijeti zahtjev za nastavak postupka ako ga je prekinuo javni tužitelj.

Ako se ne koristite njemačkim u dovoljno dobroj mjeri ili ste gluhi ili nijemi, imate pravo na potporu pri prevođenju/tumačenju. Imate pravo sudjelovati u unakrsnim ispitivanjima, rekonstrukcijama događaja i suđenju te tijekom njih imate pravo postavljati pitanja i podnositi zahtjeve.

Mogu li dati izjavu tijekom suđenja ili podastrijeti dokaze? Pod kojim uvjetima?

Vaš status žrtve omogućuje vam da dajete izjave u kontekstu svojeg iskaza ili sudjelujete u razgovoru ili raspravi na neki drugi način. Na primjer, možete izjaviti da se priključujete postupku u svojstvu građanskopravne stranke i da želite da vam se dodijeli naknada štete. Imate i pravo postaviti pitanja optuženiku, svjedocima i vještacima.

Imate pravo iznositi dokaze ako ste pozvani na razgovor ili raspravu.

Ako ste ujedno i svjedok, dužni ste odazvati se na svaki zaprimljeni sudski poziv te iznijeti istinite i potpune informacije.

Koje ću informacije dobiti tijekom suđenja?

Tijekom suđenja bit ćete obaviješteni o svojim pravima na početku ispitivanja.

Sami možete odlučiti želite li sudjelovati u cijeloj raspravi.

Presuda će biti izrečena na kraju rasprave. Sadržaj presude možete saznati tako da budete prisutni do kraja rasprave ili uvidom u sudski spis.

Ako ste se postupku priključili u svojstvu građanskopravne stranke, sud je isto tako dužan u svojoj presudi odlučiti o vašem zahtjevu. Ako sud presudi da imate pravo na naknadu štete, takva se presuda smatra nalogom za izvršenje na temelju građanskog prava i saveznoj vladi možete podnijeti zahtjev za isplatu predujma naknade. Međutim, uvjet za to jest da osuđena osoba ne može odmah ispuniti obvezu plaćanja zbog izdržavanja (zatvorske) kazne.

Sud isto tako može naložiti da imovina koja pripada žrtvi, a koja je u posjedu optuženika, mora biti vraćena žrtvi.

Hoću li imati pristup sudskim spisima?

Imate pravo uvida u spise. Pristup spisima može se uskratiti ili ograničiti ako bi se uvidom u spise mogao ugroziti istražni postupak ili ako bi to moglo utjecati na vaš iskaz u svojstvu svjedoka.

Posljednji put ažurirano: 03/02/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.