Izvorna jezična inačica ove stranice nizozemski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: francuski već su prevedeni.
Swipe to change

Prava žrtava kaznenih djela (po zemljama)

Belgija

Sadržaj omogućio
Belgija

Mogu li podnijeti žalbu protiv izrečene kazne ili oslobađajuće presude?

Jesu li moguće daljnje žalbe?

Koja su moja prava nakon što sudska presuda postane pravomoćna?

Više informacija

Mogu li podnijeti žalbu protiv izrečene kazne ili oslobađajuće presude?

Ako ste podnijeli tužbu kao privatni tužitelj u kaznenom postupku (partie civile/burgerlijke Partij), možete podnijeti žalbu ako sud odbije vaš zahtjev za naknadu štete ili ako smatrate da je dosuđena naknada štete preniska. Žalbu nije moguće podnijeti u slučaju oslobađajuće presude ili ako smatrate da je tuženiku izrečena preblaga kazna. (U takvim slučajevima žalbu može podnijeti javni tužitelj.)

Odluku morate donijeti brzo jer u kaznenim predmetima rok za podnošenje žalbe obično iznosi 15 dana. Žalbe se podnose u pisarnici (greffe/griffie) suda koji je donio spornu presudu. Dodatne su informacije dostupne u sudskoj pisarnici. Ako je podnesena žalba, predmet će iznova razmotriti viši sud. Bit ćete obaviješteni o vremenu i mjestu ročišta. Žalbeni je postupak vrlo sličan postupku prilikom prvog suđenja. Ne morate se ponovno prijaviti kao privatni tužitelj u postupku. Međutim, kao privatni se tužitelj prvi put ne možete prijaviti ako je predmet već u žalbenom postupku.

Žalba po svim osnovama, odnosno zbog pogrešno ili nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i pogrešne primjene materijalnog prava (appel/hoger beroep), ne može se podnijeti protiv presude porotnog suda, ali je moguće podnijeti žalbu kasacijskom sudu isključivo zbog pogrešne primjene materijalnog prava (pourvoi/voorziening).

Jesu li moguće daljnje žalbe?

Na presudu donesenu u žalbenom postupku po svim osnovama (appel/hoger beroep) nije se moguće ponovno žaliti po svim osnovama.

Žalba po svim osnovama ne može se podnijeti protiv presude porotnog suda, ali je moguće podnijeti žalbu kasacijskom sudu zbog pogrešne primjene materijalnog prava.

Kasacijski sud neće razmatrati činjenice predmeta već će samo provjeriti je li se dogodila kakva povreda postupovnih pravila ili pogrešna primjena ili tumačenje prava. Kasacijski sud može samo potvrditi ili poništiti presudu. Ne može izvoditi dodatne dokaze niti ponovno suditi u tom predmetu. Ako poništi presudu, predmet se vraća na ponovno suđenje drugom sudu istog stupnja kao onoga suda koji je donio prijašnju presudu. Presuda kasacijskog suda nije obvezujuća za novi sud.

Koja su moja prava nakon što sudska presuda postane pravomoćna?

Važno je znati od samog početka da kao žrtva nećete biti automatski obaviješteni o sudskoj presudi (osim ako ste podnijeli tužbu kao privatni tužitelj u kaznenom postupku). Ako vi ili vaš odvjetnik niste prisustvovali proglašenju presude, morate se sami obratiti nadležnim tijelima ili zatražiti informacije od osoblja u centru za pravnu pomoć (maison de justice/justitiehuis).

Kao žrtva možete pod određenim uvjetima zatražiti da vam se dostave informacije ili da se očitujete u vezi s načinom odsluženja kazne, na primjer u pogledu zatvorskog dopusta, ograničenog pritvora, elektroničkog nadzora, privremenog puštanja na slobodu u cilju deportacije ili izručenja drugoj državi te uvjetnog otpusta.

Ako je vaša privatna tužba uspješna, možete pod određenim uvjetima zatražiti da vam se dostave informacije ili da se očitujete ako su osuđenoj osobi odobreni bilo kakvi posebni uvjeti odsluženja kazne.

U protivnom možete od suda za primjenu kazni (tribunal d’application des peines/strafuitvoeringsrechtbank) zatražiti da vas se prizna kao žrtvu. Vaš će zahtjev biti odobren ako sud odluči da za to postoji opravdan interes.

Kao žrtva, pod određenim uvjetima imate pravo na sljedeće:

  • primanje informacija o odlukama povezanima s primjenom kazne (uključujući prvi zatvorski dopust, elektronički nadzor, uvjetni dopust itd.)
  • predlaganje posebnih uvjeta koji se mogu nametnuti počinitelju
  • davanje očitovanja u pogledu posebnih uvjeta koji se u vašem interesu mogu nametnuti počinitelju.

Primjeri

  • Možete zatražiti očitovanje pred sudom za primjenu kazni u vezi s uvjetima koji se mogu nametnuti počinitelju ako je dopušten elektronički nadzor.
  • Možete zatražiti od suda da vas obavijesti ako počinitelju odobri uvjetni otpust.
  • Možete zatražiti da vas se obavijesti ako ministar pravosuđa počinitelju odobri zatvorski dopust.

Ako želite ostvariti bilo koje od spomenutih prava, morate ispuniti obrazac izjave žrtve te ga predati ili poslati pisarnici suda za primjenu kazni ili centru za pravnu pomoć.

Na ročištima suda za primjenu kazni uvijek vam može pomoći ili vas zastupati odvjetnik. Pomoć možete zatražiti i od neke od službeno priznatih organizacija za podršku žrtvama, od službe za podršku žrtvama ili službe za prijam žrtava na sudu, na primjer prilikom izlaska na ročište.

Više informacija možete dobiti od centra za pravnu pomoć, službe za prijam žrtava ili svojeg odvjetnika.

Tijekom i nakon primjene kazne, bilo da je počinitelj služi u zatvoru bilo izvan njega, uvijek vam je na raspolaganju mirenje.

Više informacija:

  • Zakon o vanjskom pravnom položaju osoba osuđenih na zatvorsku kaznu i o pravima žrtava s obzirom na način služenja kazne – na francuskom ili nizozemskom.
Posljednji put ažurirano: 16/12/2015

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.