Izvorna jezična inačica ove stranice nizozemski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: francuski već su prevedeni.
Swipe to change

Prava žrtava kaznenih djela (po zemljama)

Belgija

Sadržaj omogućio
Belgija

Lokalna i savezna policija

Savezna javna služba za pravosuđe

Komisija za financijsku potporu žrtvama namjernih činova nasilja

Centri za opću skrb

Laičke službe za pomoć građanima

Centar za socijalnu i psihološku skrb

Centri za zaštitu djece

Službe za pomoć djeci

Služba za pomoć mladima

Lokalna i savezna policija

Lokalna i savezna policija u nadležnosti su ministra unutarnjih poslova. Lokalna policija odgovorna je za osnovne policijske dužnosti i primjenjuje načelo ˆ„policijskog djelovanja u zajednici”. Savezna policija odgovorna je za specijaliziranije policijske zadatke.

Lokalna i savezna policija

 • prima žrtve uljudno i s poštovanjem
 • žrtvama kaznenih djela pruža praktičnu pomoć i informacije te ih upućuje odgovarajućim službama
 • osigurava da izjave koje uzima od žrtava sadržavaju točne podatke o njihovu identitetu te da je u njima navedeno žele li da ih se izvješćuje o kaznenom postupku
 • ako je potrebno, ponovno kontaktira sa žrtvom nedugo nakon podnošenja pritužbe.

PODACI ZA KONTAKT:

Adresa e-pošte: ibznet@ibz.fgov.be

Savezna javna služba za pravosuđe

Savezna javna služba za pravosuđe obuhvaća razne odjele i odbore nadležne za zaštitu interesa žrtava, među kojima su Glavna uprava za zakonodavstvo, temeljna prava i slobode i Glavna uprava za centre za pravnu pomoć.

Glavna uprava za zakonodavstvo, temeljna prava i slobode:

 • priprema i izrađuje nacrte zakona
 • savjetuje ministra pravosuđa i druge subjekte, priprema odgovore na parlamentarna pitanja i sudjeluje u međunarodnim pregovorima
 • blisko surađuje s drugim odjelima, primjerice Glavnom upravom za centre za pravnu pomoć, te vanjskim subjektima.

Glavna uprava za centre za pravnu pomoć:

 • vodi 28 centara za pravnu pomoć (maisons de justice/justitiehuizen) u nadležnosti ministra pravosuđa (u Flandriji i Valoniji ih ima po 13, dok su u Bruxellesu dva, jedan za govornike francuskog i jedan za govornike nizozemskog jezika)
 • u svakom centru za pravnu pomoć raspolaže specijaliziranim osobljem koje čini službu za prijam žrtava.

PODACI ZA KONTAKT:

Web-mjesto Savezne javne službe za pravosuđe: https://justitie.belgium.be

Podatke za kontakt centara za pravnu pomoć pronaći ćete ovdje.

Komisija za financijsku potporu žrtvama namjernih činova nasilja

Komisija za financijsku potporu žrtvama namjernih činova nasilja (Commission pour l’aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence/Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden), koja je osnovana Zakonom od 1. kolovoza 1985., ima važnu ulogu u pružanju državne financijske potpore žrtvama kaznenih djela nasilja.

Komisija:

 • pruža financijsku potporu žrtvama namjernih činova nasilja, a u nekim slučajevima i članovima njihovih obitelji
 • osigurava postupak za financijsku potporu žrtvama kaznenih djela počinjenih u nekoj drugoj državi članici Europske unije
 • može pružiti pomoć čak i ako je počinitelj nepoznat ili nije odgovoran za svoja djela
 • ne može pružiti pomoć ako je kazneno djelo rezultat nesavjesnosti ili nemara.

PODACI ZA KONTAKT:

Web-mjesto: https://justice.belgium.be

Centri za opću skrb

U Flandriji i Bruxellesu postoji 11 Centara za opću skrb (Centra Algemeen Welzijnswerk — CAW), a svaki od njih ima odjel za pomoć žrtvama kaznenih djela.

Centri:

 • su članovi organizacije Victim Support Europe uz posredstvo organizacije Steunpunt Algemeen Welzijnswerk
 • su otvoreni svim osobama s pitanjem ili problemom
 • pružaju pomoć žrtvama u Flandriji i Bruxellesu
 • pružaju psihosocijalnu pomoć žrtvama i njihovim obiteljima, članovima obitelji osoba koje su počinile samoubojstvo, žrtvama katastrofa i njihovim obiteljima te žrtvama prometnih nesreća i njihovim obiteljima
 • pružaju psihološku, praktičnu i pravnu pomoć žrtvama.

PODACI ZA KONTAKT:

Web-mjesto: http://https://www.caw.be

Podatke za kontakt svih centara za opću skrb pronaći ćete ovdje.

Laičke službe za pomoć građanima

U Valoniji Laičke službe za pomoć građanima (Services Laïques d'Aide aux Justiciables) pružaju pomoć ne samo žrtvama već i zatvorenicima i bivšim zatvorenicima.

Te službe:

 • imaju pet lokalnih podružnica, po jednu u svakoj pokrajini Valonije
 • financira francuska zajednica
 • pružaju psihološku, psihijatrijsku i socijalnu pomoć osumnjičenicima na slobodi ili u pritvoru, osuđenim počiniteljima kaznenih djela, žrtvama i članovima obitelji tih osoba
 • raspolažu profesionalnim osobljem koje radi u multidisciplinarnim timovima.

PODACI ZA KONTAKT:

Web-mjesto: http://www.ulb.ac.be/

Podatke za kontakt lokalnih podružnica pronaći ćete ovdje.

Centar za socijalnu i psihološku skrb

Centar za socijalnu i psihološku skrb (Sozial-Psychologisches Zentrum — SPZ) organizacija je koja djeluje u njemačkom govornom području države te nudi pomoć žrtvama kaznenih djela.

Centar:

 • je nevladina organizacija koja djeluje u njemačkom govornom području Belgije
 • ima podružnice u St. Vithu i Eupenu
 • nudi individualizirani pristup svim žrtvama kaznenih djela u okviru multidisciplinarnog tima koji se sastoji od psihologa, terapeuta, socijalnih radnika i psihijatra.

PODACI ZA KONTAKT:

SPZ Eupen: info.eupen@spz.be

SPZ St. Vith: http://www.ulb.ac.be/

Centri za zaštitu djece

Centi za zaštitu djece (Vertrouwenscentra Kindermishandeling) specijalizirani su centri koje su osnovala flamanska nadležna tijela, a koji na svoj način rade u cilju sigurnosti i dobrobiti djece.

Centri:

 • imaju podružnicu u svakoj flamanskoj pokrajini i u Bruxellesu
 • se sastoje od multidisciplinarnih timova s psihološkim, obrazovnim i socijalnim funkcijama
 • pružaju savjetovanje i pomoć ako postoji sumnja na zlostavljanje djece
 • pružaju besplatnu pomoć i informacije
 • mogu djelovati u bilo kojoj situaciji u kojoj je dijete žrtva aktivnog ili pasivnog fizičkog, psihičkog ili seksualnog nasilja
 • omogućuje anonimnu prijavu slučajeva zlostavljanja djece.

PODACI ZA KONTAKT:

Web-mjesto: http://www.kindinnood.org/

Podatke za kontakt centara pronaći ćete ovdje.

Službe za pomoć djeci

Savez službi za pomoć djeci (Fédération des Équipes SOS-Enfants) pruža specijaliziranu pomoć zlostavljanoj djeci u Valoniji.

Službe za pomoć djeci:

 • osiguravaju prevenciju i tretman u pojedinačnim slučajevima zlostavljanja djece
 • vrše multidisciplinarnu procjenu djeteta i njegova okruženja
 • pružaju psihijatrijsku, psihološku i socijalnu pomoć djeci i članovima njihove obitelji
 • šire svoje znanje u području tretmana i prevencije u slučajevima zlostavljanja.

PODACI ZA KONTAKT:

Web-mjesto: http://www.federationsosenfants.be/

Služba za pomoć mladima

Služba za pomoć mladima (Jugendhilfedienst— JHD) pruža specijaliziranu pomoć maloljetnim žrtvama kaznenih djela u njemačkom govornom području Belgije.

Služba:

 • pruža savjetovanje i podršku u slučajevima zlostavljanja djece
 • pruža pomoć djeci, mladima i njihovim roditeljima u njemačkom govornom području Belgije
 • može, prema potrebi, uputiti predmete javnom tužitelju ili sudu za mladež.

PODACI ZA KONTAKT:

Web-mjesto: https://ostbelgienlive.be/desktopdefault.aspx/tabid-6204/10670_read-3830/

Posljednji put ažurirano: 16/12/2015

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.