Izvorna jezična inačica ove stranice nizozemski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: francuski već su prevedeni.
Swipe to change

Prava žrtava kaznenih djela (po zemljama)

Belgija

Sadržaj omogućio
Belgija

Smatrat će se da ste žrtva kaznenog djela ako ste pretrpjeli štetu, npr. ako ste ozlijeđeni ili vam je oštećena ili ukradena imovina itd. uslijed događaja koji u skladu s nacionalnim zakonodavstvom predstavlja kazneno djelo. Kao žrtva kaznenog djela imate određena osobna prava prije, tijekom i nakon sudskog postupka.

Kazneni postupak u Belgiji podijeljen je na dvije faze: istragu i suđenje. U većini slučajeva istragu vode javni tužitelj ili, u određenim složenijim slučajevima, istražni sudac. Tijekom istrage prikupljaju se dokazi kako bi se utvrdilo je li počinjeno kazneno djelo i tko ga je počinio.

Po završetku istrage predmet se zatvara ili prosljeđuje sudu na suđenje. Tijekom suđenja sud razmatra dokaze i odlučuje je li počinitelj kriv ili ne. Ako je počinitelj proglašen krivim, može se izreći kazna. Međutim, sud također može osobu proglasiti nevinom i osloboditi je.

Kao žrtva imate niz prava u svim fazama kaznenog postupka. Ako želite aktivno sudjelovati u postupku, možete se registrirati kao oštećena strana ili možete podnijeti tužbu kao privatni tužitelj u kaznenom postupku. U nekim slučajevima možete sami pokrenuti kazneni postupak tako što ćete izravno pozvati počinitelja pred sud ili podnijeti tužbu istražnom sucu te istovremeno zatražiti status privatnog tužitelja. Kao privatni tužitelj možete tražiti naknadu štete od počinitelja. Ako su zadovoljeni određeni uvjeti (npr. ako ste žrtva kaznenog djela nasilja, a štetu ne mogu nadoknaditi ni počinitelj ni osiguravatelj), možda imate pravo na odštetu od države.

U sljedećim vas se informativnim listićima vodi kroz različite korake kaznenog postupka. U njima se opisuju vaša prava tijekom istrage, tijekom suđenja i nakon suđenja. Ovdje ćete pronaći i dodatne informacije o podršci i pomoći na koje imate pravo.

Posljednji put ažurirano: 16/12/2015

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.