Prava žrtava kaznenih djela (po zemljama)

Cipar

Sadržaj omogućio
Cipar

Mogu li podnijeti žalbu protiv presude?

Nemate pravo podnijeti žalbu protiv presude koju je donio prvostupanjski sud. Pravo na žalbu ima glavni javni tužitelj Republike Cipra.

Koja su moja prava nakon izricanja presude?

Ako protiv počinitelja podnesete zahtjev za naknadu štete, vaš odvjetnik može taj zahtjev utemeljiti na donesenoj presudi.

Imam li pravo na potporu ili zaštitu nakon suđenja? Koliko dugo?

Pravo na potporu i/ili zaštitu nakon suđenja imate tijekom razumnog razdoblja, ovisno o vašim potrebama u tom trenutku.

Koje ću informacije dobiti u slučaju da je počinitelj osuđen?

Policija vas na vaš zahtjev može obavijestiti o kazni koju je sud izrekao počinitelju.

Hoću li biti obaviješten o puštanju počinitelja na slobodu (uključujući prijevremeno puštanje na slobodu ili uvjetnu slobodu) ili njegovu bijegu iz zatvora?

Na vaš zahtjev možete biti obaviješteni o sljedećem:

(a) ako je osoba koja je zadržana u istražnom zatvoru, protiv koje je pokrenut kazneni progon ili koja je osuđena zbog kaznenog djela koje se odnosi na vas puštena iz pritvora ili je pobjegla;

(b) o svim relevantnim mjerama uvedenima radi vaše zaštite u slučaju puštanja ili bijega osobe koja je zadržana u istražnom zatvoru, protiv koje je pokrenut kazneni progon ili koja je osuđena zbog kaznenog djela koje se odnosi na vas.

Treba napomenuti da prethodne informacije mogu biti uskraćene ako postoji moguća ili utvrđena opasnost da će počinitelju biti nanesena šteta.

Hoću li biti uključen u odluke o puštanju na slobodu ili uvjetnom otpustu? Primjerice, mogu li dati izjavu ili podnijeti žalbu?

Nemate pravo da budete uključeni u bilo kakve odluke o puštanju na slobodu ili uvjetnom otpustu koje se odnose na počinitelja.

Posljednji put ažurirano: 31/10/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.