Prava žrtava kaznenih djela (po zemljama)

Cipar

Sadržaj omogućio
Cipar

Smatra se da ste žrtva kaznenog djela ako ste pretrpjeli štetu (npr. ozlijeđeni ste ili vam je oštećena ili ukradena osobna imovina itd.) uslijed događaja koji u skladu s nacionalnim zakonodavstvom predstavlja kazneno djelo. U skladu sa zakonom, kao žrtvi kaznenog djela zajamčena su vam određena osobna prava prije, tijekom i nakon sudskog postupka.

Kazneni postupci u Cipru započinju provođenjem policijske istrage. Nakon njezina dovršetka predmet se upućuje glavnom državnom odvjetniku Republike koji odlučuje o pokretanju kaznenog postupka. Ako postoji dovoljno dokaza protiv navodnog počinitelja, glavni državni odvjetnik upućuje predmet sudu radi suđenja. Nakon što je ispitao sve prikupljene dokaze, sud odlučuje o krivnji tuženika te mu izriče kaznu ili ga oslobađa krivnje.

Kliknite na poveznice u nastavku kako biste pronašli informacije koje trebate

1 - Prava koja uživam kao žrtva kaznenog djela

2 - Prijavljivanje kaznenog djela i moja prava tijekom istražnog ili sudskog postupka

3 - Moja prava nakon suđenja

4 - Naknada

5 - Moja prava na potporu i pomoć

Posljednji put ažurirano: 11/03/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.