Prava žrtava kaznenih djela (po zemljama)

Češka

Sadržaj omogućio
Češka

Smatrate se „oštećenikom” (poškozený – pojam koji se u Zakonu o kaznenom postupku (trestní řád) koristi za žrtvu kaznenog djela) ako ste pretrpjeli štetu kao posljedicu radnje koja je u Kaznenom zakonu (trestní zákon) određena kao kazneno djelo. Postoje različite vrste štete, na primjer, može biti riječ o šteti na predmetu ili krađi predmeta. Kao oštećenik imate određena zakonska prava prije, tijekom i nakon sudskog postupka.

Kazneni postupci u Češkoj započinju provjerom činjenica i provođenjem istrage. U toj fazi postupka policija provodi istragu pod nadzorom javnog tužitelja. Ako je tijekom te faze postupka prikupljeno dovoljno dokaza kojima se dokazuje da je počinjeno kazneno djelo i da ga je počinila određena osoba, javni tužitelj donosi odluku o podnošenju kaznene prijave, a predmet se upućuje sudu. Tijekom faze kaznenog postupka koja se odvija na sudu, sud provodi dokazni postupak i na temelju njega odlučuje o krivnji tuženika. Proglasi li sud tuženika krivim za kazneno djelo, izriče mu kaznu. U slučaju oslobađajuće presude tuženika se oslobađa krivnje. Kazneni se postupak može nastaviti podnošenjem žalbe višem sudu ako ste podnijeli zahtjev za naknadu štete.

Kao oštećenik, u kazneni se postupak možete uključiti u bilo kojoj fazi.

Kliknite na poveznice u nastavku kako biste pronašli informacije koje trebate

1 - Prava koja uživam kao žrtva kaznenog djela

2 - Prijavljivanje kaznenog djela i moja prava tijekom istražnog ili sudskog postupka

3 - Moja prava nakon suđenja

4 - Naknada

5 - Moja prava na potporu i pomoć

Posljednji put ažurirano: 16/09/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.