Prava žrtava kaznenih djela (po zemljama)

Češka

Sadržaj omogućio
Češka

Mogu li podnijeti žalbu protiv presude?

Da, ali ako ste žrtva, možete podnijeti žalbu jedino protiv izreke presude o odšteti, nadoknadi nematerijalne štete ili povratu imovinske koristi stečene bez osnove.

Koja su moja prava nakon izricanja presude?

Vidjeti odgovore na druga pitanja.

Imam li pravo na potporu ili zaštitu nakon suđenja? Koliko dugo?

Potpora (stručna pomoć) može vam se pružati čak i nakon završetka sudskog postupka sve dok ona bude svrsishodna. Posebna zaštita (spomenuta u prethodnom tekstu) često može podrazumijevati trajnu promjenu načina života te se stoga zbog svojih značajki pruža čak i nakon završetka kaznenog postupka.

Koje ću informacije dobiti u slučaju da je počinitelj osuđen?

Na vaš će vam zahtjev biti uručena pravomoćna presuda, koja sadržava informacije o kazni i obliku njezina izvršenja. Ako ste podnijeli zahtjev za odštetu ili nadoknadu nematerijalne štete ili povrat imovinske koristi stečene bez osnove, presuda će vam se uvijek dostaviti.

Osim toga, zatvor ili ustanova koja osigurava sigurnosno zadržavanje ili liječenje radi zaštite na vaš će vam zahtjev pružiti dodatne informacije, posebno informacije o sljedećem:

  • puštanju ili bijegu osuđenika iz zatvora, ili ustanove za sigurnosno zadržavanje ili liječenje radi zaštite
  • odgodi pritvaranja
  • izručenju osuđenika stranoj zemlji ili njegovu premještaju u državu članicu EU-a.

Ako je optuženik pušten ili je pobjegao iz zatvora i prijeti vam opasnost zbog vašeg statusa svjedoka, nadležna tijela dužna su odmah o tome obavijestiti policiju, koja će poduzeti potrebne mjere za osiguravanje vaše sigurnosti i obavijestiti vas o tome.

Hoću li biti obaviješten o puštanju počinitelja na slobodu (uključujući prijevremeno puštanje na slobodu ili uvjetnu slobodu) ili njegovu bijegu iz zatvora?

Da, vidjeti prethodni tekst.

Hoću li biti uključen u odluke o puštanju na slobodu ili uvjetnom otpustu? Primjerice, mogu li dati izjavu ili podnijeti žalbu?

U svakom trenutku tijekom kaznenog postupka imate pravo dati izjavu o tome kako je kazneno djelo do sada utjecalo na vaš život.

Međutim, nemate pravo podnijeti žalbu na odluku o uvjetnom otpustu ili otpustu na temelju uzornog ponašanja uvjetno osuđene osobe.

Posljednji put ažurirano: 16/09/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.