Prava žrtava kaznenih djela (po zemljama)

Češka

Sadržaj omogućio
Češka

Žrtva sam kaznenog djela. Komu se mogu obratiti za potporu i pomoć?

Subjekti kojima se možete obratiti navedeni su u registru pružatelja usluga pomoći žrtvama kaznenih djela. Registar je dostupan na internetskim stranicama Ministarstva pravosuđa na sljedećoj poveznici: http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?o=23&j=33&k=6115&d=330753.

Registar se sastoji od četiriju odjeljaka koji sadržavaju informacije o svim vrstama pružatelja usluga pomoći žrtvama, posebno o sljedećima:

  1. pružateljima usluga socijalne skrbi;
  2. akreditiranim pružateljima usluga pravnog informiranja ili programa za popravljanje štete;
  3. odvjetnicima i
  4. centrima koji djeluju u okviru Službe za probaciju i mirenje.

Registar sadržava relativno detaljne informacije o pružateljima usluga pomoći žrtvama kaznenih djela i omogućuje pretraživanje tih pružatelja po njihovu imenu i okrugu te napredno pretraživanje upotrebom drugih kriterija.

Pozivni centar za potporu žrtvama

(+420) 116 006 (Dežurna telefonska linija za pomoć žrtvama – univerzalna telefonska linija u upotrebi i u drugim državama članicama EU-a)

Je li potpora žrtvama besplatna?

Pomoć stručnjaka u prethodno navedenom opsegu besplatno se pruža posebno ranjivim žrtvama kojima je potrebna. Takve žrtve dobivaju i besplatnu pravnu pomoć u prethodno navedenom opsegu. Druge žrtve nemaju pravo na besplatnu stručnu pomoć, ali pružatelj usluge može odlučiti pružiti vam takvu pomoć besplatno. Međutim, pomoć koju pruža Služba za probaciju i mirenje uvijek je besplatna.

Koje vrste potpore mogu primiti od državnih službi ili tijela?

Služba za probaciju i mirenje, koja je državno tijelo, žrtvama pruža pravne informacije i psihološku potporu te nudi programe za popravljanje štete, kao što je mirenje, s pomoću kojih svoju situaciju možete riješiti putem neformalnih izvansudskih pregovora s počiniteljem. U okviru Službe za probaciju i mirenje djeluju 74 centra, koji se nalaze u svim dijelovima Češke i koji svoje usluge pružaju besplatno.

Koje vrste potpore mogu primiti od nevladinih organizacija?

Nevladine organizacije i pojedinci, ovisno o svojim značajkama, pružaju pravne informacije, usluge psihološkog i socijalnog savjetovanja, pravnu pomoć ili programe za popravljanje štete.

Posljednji put ažurirano: 16/09/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.