Otvoreni postupci u području građanskog pravosuđa koji su započeti prije isteka prijelaznog razdoblja nastavit će se na temelju prava EU-a. Na temelju uzajamnog sporazuma s Ujedinjenom Kraljevinom na portalu e-pravosuđe do kraja 2022. ostat će dostupne informacije povezane s Ujedinjenom Kraljevinom.

Prava žrtava kaznenih djela (po zemljama)

Engleska i Wales

Sadržaj omogućio
Engleska i Wales

Žrtva sam kaznenog djela. Komu se mogu obratiti za potporu i pomoć?

Služba za pružanje informacija žrtvama nudi informacije o službama za potporu u vašoj blizini, popravljanju štete, sustavu kaznenog pravosuđa, Pravilniku o žrtvama i Povelji o svjedocima. Služba za pružanje informacija žrtvama

Ministarstvo pravosuđa angažira nacionalne službe za žrtve dodjelom bespovratnih sredstava. Ono dodjeljuje bespovratna sredstva i policijskim povjerenicima i povjerenicima za kaznena djela za naručivanje / pružanje usluga emocionalne i praktične potpore na lokalnoj razini žrtvama kaznenih djela u skladu s člankom 143. Zakona o antisocijalnom ponašanju, kaznenim djelima i policijskoj djelatnosti iz 2014.

Uslugama koje se financiraju lokalno može se pristupiti na internetskim stranicama relevantnih policijskih povjerenika i povjerenika za kaznena djela. Odgovarajućeg policijskog povjerenika i povjerenika za kaznena djela možete pronaći ovdje.

Informacije o najbližem Centru za žrtve seksualnog nasilja možete dobiti pozivom na broj Nacionalne zdravstvene službe 111 za događaje koji nisu hitni slučajevi, od svojeg liječnika opće prakse ili odjela hitne pomoći lokalne bolnice ili na internetskim stranicama Nacionalne zdravstvene službehttps://www.nhs.uk/Service-Search/Rape-and-sexual-assault-referral-centres/LocationSearch/364.

Pozivni centar za potporu žrtvama

Služba za pružanje informacija žrtvama uključuje pozivni centar za pružanje informacija žrtvama: +44 808 168 9293.

Je li potpora žrtvama besplatna?

Da.

Koje vrste potpore mogu primiti od državnih službi ili tijela?

Policija vam mora dati informacije o tome gdje i kako dobiti savjet ili potporu, uključujući medicinsku potporu, bilo koju vrstu specijalističke potpore (kao što je psihološka) i zamjenski smještaj.

U skladu s dijelom 7. Zakona o stanovanju iz 1996. lokalna tijela za stanovanje dužna su pomoći pojedincima i obiteljima koji su beskućnici i podnesu zahtjev za pomoć.

Nacionalna zdravstvena služba osigurava potporu za:

Koje vrste potpore mogu primiti od nevladinih organizacija?

Brojne nevladine i dobrotvorne organizacije pružaju pomoć, potporu, savjete, konzultacije te druge vrste općih i specijaliziranih usluga žrtvama kaznenih djela na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini.

Posljednji put ažurirano: 01/02/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.