Otvoreni postupci u području građanskog pravosuđa koji su započeti prije isteka prijelaznog razdoblja nastavit će se na temelju prava EU-a. Na temelju uzajamnog sporazuma s Ujedinjenom Kraljevinom na portalu e-pravosuđe do kraja 2022. ostat će dostupne informacije povezane s Ujedinjenom Kraljevinom.

Prava žrtava kaznenih djela (po zemljama)

Engleska i Wales

Sadržaj omogućio
Engleska i Wales

Ako ste žrtva kaznenog djela, zakonom su vam dodijeljena određena pojedinačna prava prije, tijekom i nakon sudskog postupka (suđenja). Možete iskoristiti i različite oblike pomoći, a možda ćete moći tražiti naknadu štete nastale zbog kaznenog djela.

Kazneni postupci u Engleskoj i Walesu započinju istragom tijekom koje policija prikuplja dokaze. U lakšim predmetima policija po završetku istrage odlučuje hoće li optužiti osumnjičenika. U suprotnom se predmet prosljeđuje tužiteljstvu. Javni tužitelj provjerava ima li dovoljno dokaza protiv osumnjičenika, odnosno je li osuda izgledna, te je li kazneni progon u javnom interesu. Ako tužitelj odluči da ne treba provesti kazneni progon, predmet se zaključuje. Tužitelj će u suprotnom policiji savjetovati da podigne optužnicu, a potom će predmet biti proslijeđen sudu.

Predmeti koji se odnose na lakša kaznena djela vode se na magistratskom sudu. Obično ih vodi povjerenstvo sastavljeno od tri magistrata laika, a rjeđe jedan profesionalni sudac. Predmete koji se odnose na ozbiljna kaznena djela (kao što su silovanje ili pljačka) na Krunskom sudu vode profesionalni sudac i porota sastavljena od laika. Porota je sastavljena od slučajno odabranih 12 osoba iz šire javnosti koje slušaju izlaganje dokaza na suđenju i odlučuju je li optuženik kriv za kazneno djelo. Sudac tijekom suđenja odlučuje o pravnim pitanjima, primjerice o tome je li dozvoljeno izložiti određene dokaze. Ako porota proglasi optuženika krivim, sudac na kraju suđenja odlučuje o kazni za kazneno djelo u skladu sa zakonom.

Kliknite na poveznice u nastavku kako biste pronašli informacije koje trebate

1 - Prava koja uživam kao žrtva kaznenog djela

2 - Prijavljivanje kaznenog djela i moja prava tijekom istražnog ili sudskog postupka

3 - Moja prava nakon suđenja

4 - Naknada

5 - Moja prava na potporu i pomoć

Posljednji put ažurirano: 01/02/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.