Prava žrtava kaznenih djela (po zemljama)

Estonija

Sadržaj omogućio
Estonija

Koje ću informacije dobiti od nadležnog tijela nakon što je počinjeno kazneno djelo (npr. policije, javnog tužitelja), ali prije nego što prijavim to kazneno djelo?

Kad se obratite nadležnom tijelu, dobit ćete sljedeće informacije:

  • kako prijaviti kazneno djelo
  • koje su službe za potporu žrtvama dostupne i bez prijave kaznenog djela.

Smjernice se mogu pronaći i na internetskim stranicama Uprave za policiju i graničnu stražu.

Ne živim u državi članici EU-a u kojoj je počinjeno kazneno djelo (za građane EU-a i državljane trećih zemalja). Na koji su način zaštićena moja prava?

Vaša će prava biti zaštićena neovisno o državi članici EU-a u kojoj ste bili žrtva kaznenog djela. Možete prijaviti kazneno djelo te se, prema potrebi, koristiti uslugama službi za potporu žrtvama u državi u kojoj se kazneno djelo dogodilo i u državi u kojoj živite.

Koje ću informacije dobiti ako prijavim kazneno djelo?

Kad prijavljujete kazneno djelo, imate pravo dobiti sljedeće informacije:

  • pisanu potvrdu o tome da ste prijavili kazneno djelo, na vaš zahtjev
  • obavijest o odluci o pokretanju ili nepokretanju kaznenog postupka u roku od deset dana
  • ako je kazneni postupak pokrenut, bit ćete ispitani u svojstvu svjedoka i upitani želite li dobivati informacije o uhićenju i puštanju osumnjičenika te o vremenu i mjestu održavanja suđenja te
  • osim toga, nakon što predistražni postupak u predmetu završi, javni će vas tužitelj obavijestiti da imate pravo pregledati sadržaj kaznenog spisa.

Imam li pravo na besplatne usluge tumačenja ili prevođenja (kada se obratim policiji ili drugim nadležnim tijelima ili tijekom istražnog i sudskog postupka)?

Svaka osoba koja ne razumije ili ne govori estonski ima pravo na usmeno prevođenje tijekom postupka. Imate pravo da vam na vaš zahtjev bude uručen prijevod svakog dokumenta koji je ključan kako biste razumjeli presudu o okončanju kaznenog postupka ili sudsku presudu ili kako bi se osigurala pravednost postupka.

Na koji će način nadležno tijelo osigurati da razumijem sve informacije i da me se razumije (ako sam dijete ili osoba s invaliditetom)?

Nadležna tijela moraju osigurati da razumijete sve što vam se objašnjava i da se vas razumije. U tu su svrhu u policijskoj postaji ili uredu tužitelja na raspolaganju informativni letci pisani lako razumljivim jezikom i osposobljeni stručnjaci. Isto tako uvijek imate pravo na tumača znakovnog jezika.

Službe za potporu žrtvama

Tko pruža potporu žrtvama?

Usluge potpore žrtvama pruža Estonski nacionalni odbor za socijalno osiguranje.

Ako ste žrtva nasilja nad ženama, za pomoć se možete obratiti i utočištima za žene.

Hoće li me policija automatski uputiti na službu za potporu žrtvama?

Policija će vas obavijestiti o službama za potporu žrtvama i uputiti vas na djelatnika tih službi ako je to potrebno. U brojnim je policijskim postajama u svakom trenutku na dužnosti jedan djelatnik službe za potporu žrtvama.

Na koji se način štiti moja privatnost?

Sve informacije prikupljene tijekom kaznenog postupka povjerljive su i neće se podijeliti s javnosti prije javnog suđenja. Sudac može odlučiti i da će se suđenje u vašem predmetu održati iza zatvorenih vrata i u tom slučaju informacije o kojima se raspravlja tijekom suđenja isto tako neće biti dostupne javnosti.

Moram li prijaviti kazneno djelo kako bi mi se pružila potpora za žrtve?

Ne, svi se mogu koristiti općim uslugama potpore žrtvama, neovisno o tome jesu li prijavili kazneno djelo ili nisu. Međutim, postoje posebne usluge potpore žrtvama, kao što su nadoknada štete žrtvama nasilja ili naknada za psihološku potporu, kojima se možete koristiti samo nakon što prijavite kazneno djelo.

Osobna zaštita za slučaj da sam u opasnosti

Koje su vrste zaštite dostupne?

Od tužitelja možete zatražiti da sudu podnese zahtjev da se osumnjičeniku izda privremena zabrana pristupa. Privremenom zabranom pristupa osumnjičeniku se nalaže da ne smije dolaziti u blizinu mjesta koja je odredio sud niti uspostavljati kontakt ni komunicirati s osobama koje je odredio sud.

Isto tako možete biti zaštićeni mjerama za zaštitu svjedoka koje primjenjuje policija na zahtjev ureda tužitelja.

Tko mi može ponuditi zaštitu?

Ako vam prijeti opasnost, obratite se policiji i ona će zajamčiti vašu sigurnost.

Hoće li tko obraditi moj predmet kako bi utvrdio prijeti li mi još opasnost od počinitelja?

Policija mora ocijeniti svaki predmet i osigurati da se spriječi svaka šteta.

Hoće li tko obraditi moj predmet kako bi utvrdio jesam li dodatno ugrožen zbog sustava kaznenog pravosuđa (tijekom istražnog i sudskog postupka)?

Sva tijela koja vode postupak uvijek su dužna uzeti u obzir vaše interese i spriječiti vaše izlaganje sekundarnoj viktimizaciji tijekom kaznenog postupka.

Kakva je zaštita dostupna za osobito ranjive žrtve?

Ako ste žrtva teškog kaznenog djela, može se dopustiti da vaše saslušanje ne bude provedeno na sudu. Umjesto toga, može se dopustiti saslušanje na daljinu ili se može upotrijebiti pregrada s pomoću koje ćete tijekom saslušanja na sudu biti skriveni od pogleda optuženika.

Maloljetnik sam – imam li posebna prava?

Tijekom saslušanja maloljetnog svjedoka tijelo koje vodi postupak može angažirati službenika za zaštitu djece, socijalnog radnika ili psihologa. To je obvezno u predmetima koji se odnose na teška kaznena djela ako osoba koja vodi postupak nije prošla odgovarajuće osposobljavanje.

Ako ste maloljetna žrtva i vaši su interesi u sukobu s interesima vašeg zakonskog zastupnika ili vaših roditelja, tijelo koje vodi postupak može vam dodijeliti odvjetnika bez naknade kao besplatnu pravnu pomoć.

Maloljetne osobe s mentalnim poremećajima i sva djeca mlađa od 10 godina, ili djeca mlađa od 14 godina u slučajevima nasilja u obitelji ili seksualnog nasilja neće biti ispitana na sudu. Umjesto toga, razgovor policije s maloljetnom osobom bit će snimljen videokamerom i može se upotrijebiti kao dokaz na sudu.

Član moje obitelji izgubio je život kao žrtva kaznenog djela – koja su moja prava?

Ako je član vaše obitelji preminuo zbog kaznenog djela, tijekom postupka imate sva prava koja inače uživa žrtva.

Član je moje obitelji žrtva kaznenog djela – koja su moja prava?

Ako je član vaše obitelji bio žrtva kaznenog djela, imate pravo, prema potrebi, koristiti se sličnim uslugama potpore žrtvama koje su dostupne i žrtvi.

Mogu li pristupiti uslugama mirenja? Koji su uvjeti? Prijeti li mi opasnost tijekom mirenja?

Uz vašu suglasnost i suglasnost osumnjičenika ured tužitelja može odlučiti okončati kazneni postupak putem posredovanja (mirenje). Uslugu mirenja pruža djelatnik službe za potporu žrtvama.

Imat ćete pravo u svakom trenutku povući se iz postupka mirenja.

Gdje mogu pronaći zakon u kojem su navedena moja prava?

Zakon o kaznenom postupku

Zakon o potpori žrtvama

Posljednji put ažurirano: 01/10/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.