Prava žrtava kaznenih djela (po zemljama)

Estonija

Sadržaj omogućio
Estonija

Žrtva sam kaznenog djela. Komu se mogu obratiti za potporu i pomoć?

 1. Odjelu za potporu žrtvama pri Estonskom nacionalnom odboru za socijalno osiguranje
 2. centrima za potporu ženama
 3. Upravi za policiju i graničnu stražu

Dežurna telefonska linija za potporu žrtvama

 1. Dežurna telefonska linija za potporu žrtvama: 6121360 ili 16106 (pozivi se primaju od ponedjeljka do petka od 9:00 do 17:00).
 2. Dežurna telefonska linija za potporu djeci: 16111 (za djecu kojoj je potrebna pomoć; pozivi se primaju 24 sata dnevno svakog dana).

Je li potpora žrtvama besplatna?

Da, usluge službi za potporu žrtvama besplatne su.

Koje vrste potpore mogu primiti od državnih službi ili tijela?

Usluge potpore žrtvama koje omogućuje država uključuju sljedeće:

 1. savjetovanje žrtava;
 2. pružanje pomoći žrtvama pri komunikaciji s tijelima državne i lokalne vlasti te s pravnim osobama;
 3. osiguravanje sigurnog smještaja;
 4. osiguravanje opskrbe hranom i pićem;
 5. osiguravanje pristupa potrebnim zdravstvenim uslugama;
 6. pružanje potrebne materijalne potpore;
 7. pružanje potrebne psihološke potpore;
 8. dogovaranje usluga pisanog i usmenog prevođenja potrebnih za dobivanje usluga potpore žrtvama;
 9. pružanje drugih usluga potrebnih za fizičku i psihosocijalnu rehabilitaciju žrtava.

Koje vrste potpore mogu primiti od nevladinih organizacija?

Državni pružatelji usluga potpore žrtvama mogu vas uputiti na odgovarajuće nevladine organizacije.

Utočišta za žene

Posljednji put ažurirano: 01/10/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.