Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici već su prevedeni.
Swipe to change

Prava žrtava kaznenih djela (po zemljama)

Estonija

Sadržaj omogućio
Estonija

Kako mogu prijaviti kazneno djelo?

Kazneno djelo možete prijaviti pozivom na telefonski broj za hitne policijske slučajeve 112 (koji možete nazvati i ako vam je hitno potrebna pomoć policije), podnošenjem pisane prijave u najbližoj policijskoj postaji ili slanjem prijave odgovarajućoj policijskoj prefekturi putem elektroničke pošte. Više informacija o tome kako prijaviti kazneno djelo možete pronaći ovdje.

Kako mogu saznati u kojoj je fazi moj predmet?

Nakon što ste prijavili kazneno djelo, uspostavit će se kontakt s vama i bit ćete obaviješteni o svim daljnjim postupcima (npr. od vas će biti zatraženo da date iskaz, pružite informacije o mogućim svjedocima, pomognete pri prikupljanju dokaza itd.). Prema potrebi, dobit ćete i informacije o mogućoj potpori za žrtve i drugim mjerama zaštite.

Nakon vašeg saslušanja zapišite broj kaznenog predmeta i istražitelja zaduženog za predmet. Tako ćete kasnije od policije lakše moći zatražiti informacije.

Imam li pravo na pravnu pomoć (tijekom istražnog ili sudskog postupka)? Pod kojim uvjetima?

Imate pravo da tijekom postupka uz vas bude odvjetnik. Ako nemate financijskih sredstava za plaćanje odvjetnika, sudu možete podnijeti zahtjev za pravnu pomoć koju financira država.

Sve maloljetne žrtve čiji su interesi u sukobu s interesima njihovih zakonskih zastupnika imaju pravo na besplatnu pravnu pomoć koju financira država.

Mogu li tražiti nadoknadu troškova (za sudjelovanje u istražnom/sudskom postupku)? Pod kojim uvjetima?

Žrtve i svjedoci imaju pravo na nadoknadu nastalih troškova ili neostvarenih prihoda zbog sudjelovanja u kaznenom postupku. Na primjer, možete zatražiti povrat putnih troškova ili izgubljenih prihoda zbog odlaska na sud radi iznošenja dokaza. Kako biste zatražili povrat troškova, obavijestite tijelo koje vas je pozvalo i dobit ćete upute o tome kako podnijeti zahtjev.

Mogu li podnijeti žalbu ako je moj predmet zaključen izvan suda?

Kad je kazneni postupak okončan, primjerak predmetne presude odmah se šalje vama ili vašem zastupniku. Ako ste žrtva, možete zatražiti uvid u kazneni spis u roku od 10 dana od primitka presude o okončanju kaznenog postupka. Tijekom tih 10 dana imate i pravo zatražiti od ureda tužitelja da preispita presudu.

Mogu li se uključiti u suđenje?

Ako ste žrtva, u suđenju sudjelujete kao stranka koja ima ista prava kao i ostale stranke i imate pravo biti uključeni u suđenje.

Koja je moja službena uloga u pravosudnom sustavu? Primjerice, jesam li ili mogu li odabrati da budem: žrtva, svjedok, građanskopravna stranka ili privatni tužitelj?

Ako je kazneno djelo počinjeno nad vama, imate status žrtve u kaznenom postupku. Međutim, imate i pravo podnijeti građansku tužbu u okviru istog postupka. Pojam privatne tužbe ne postoji u estonskom pravu.

Koja su moja prava i obveze u toj ulozi?

Na temelju Zakona o kaznenom postupku žrtva ima pravo:

 1. osporiti odluku o odbijanju pokretanja ili o okončanju kaznenog postupka;
 2. podnijeti građansku tužbu preko istražnog tijela ili ureda tužitelja;
 3. dati ili odbiti dati iskaz protiv osoba koje su joj bliske;
 4. podnijeti dokaze
 5. podnijeti zahtjeve i pritužbe;
 6. pregledati zapisnik o postupku i davati izjave o uvjetima, tijeku, rezultatima postupka i zapisnicima o postupku (vaše će izjave biti zapisane);
 7. pregledati sadržaj kaznenog spisa nakon završetka predistražnog postupka u predmetu;
 8. sudjelovati u sudskoj raspravi;
 9. dati ili odbiti dati suglasnost u pogledu zahtjeva za pokretanje postupka nagodbe te pravo dati mišljenje o optužbama i kazni, iznosu odštete utvrđenom u optužnici i građanskoj tužbi;
 10. dati suglasnost u pogledu zahtjeva za izdavanje privremene zabrane pristupa i pravo zatražiti primjenu zabrane pristupa;
 11. zatražiti da je ispita osoba istog spola u predmetima seksualnog nasilja, rodnog nasilja ili kaznenog djela počinjenog u bliskom odnosu, osim ako ispitivanje vodi tužitelj ili sudac ili ako bi to otežalo tijek postupka.

Žrtva je dužna učiniti sljedeće:

 1. odazvati se na poziv istražnog tijela, ureda tužitelja ili suda;
 2. sudjelovati u postupku i postupati u skladu s nalozima istražnog tijela, ureda tužitelja i suda.

Mogu li dati izjavu tijekom suđenja ili podastrijeti dokaze? Pod kojim uvjetima?

Imate pravo davati izjave i izražavati vlastito mišljenje tijekom suđenja. Imate pravo dati iskaz na sudu ako tužiteljstvo zatraži da budete ispitani.

Koje ću informacije dobiti tijekom suđenja?

Sud će vas obavijestiti o vremenu i mjestu zasjedanja suda te ćete biti obaviješteni i o presudi suda, koja će vam biti uručena, osim ako ste bili prisutni u sudnici kad je presuda izrečena.

Hoću li imati pristup sudskim spisima?

Imate pravo pregledati sudske spise u uredu tužitelja nakon završetka predistražnog postupka ili nakon okončanja kaznenog postupka. Ured tužitelja obavijestit će vas o tom pravu i dat će vam upute o tome kako možete pregledati spise.

Posljednji put ažurirano: 01/10/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.