Prava žrtava kaznenih djela (po zemljama)

Estonija

Sadržaj omogućio
Estonija

Koji je postupak za traženje odštete od počinitelja (npr. sudski postupak, privatna tužba, adhezijski postupak)?

U okviru kaznenog postupka imate pravo podnijeti građansku tužbu protiv optuženika radi traženja odštete. Građansku tužbu možete podnijeti u roku od 10 dana nakon što pregledate kazneni spis. Od ureda tužitelja možete zatražiti i da produlji taj rok.

Sud je naredio počinitelju da mi plati odštetu/naknadu. Kako mogu biti siguran da će počinitelj platiti odštetu/naknadu?

Ako osuđeni počinitelj kaznenog djela ne plati iznos koji mu je određen sudskom odlukom, imate pravo obratiti se sudskom izvršitelju, koji će organizirati postupak izvršenja.

Ako počinitelj ne plati, može li mi država isplatiti predujam odštete/naknade? Pod kojim uvjetima?

Ne, država ne isplaćuje odštetu koju duguje osuđeni počinitelj.

Imam li pravo na odštetu od države?

Zahtjev za odštetu od države možete podnijeti za sljedeće vrste šteta ako ste osoba koja je bila u bliskoj vezi s osobom koja je preminula zbog kaznenog djela ili ako ste žrtva kaznenog djela nasilja i pretrpjeli ste zdravstveni poremećaj u trajanju od barem četiri mjeseca zbog kaznenog djela:

  1. štetu koja proizlazi iz nesposobnosti za rad ili smanjene sposobnosti za rad;
  2. troškove nastale zbog štete nanesene zdravlju žrtve;
  3. štetu koja proizlazi iz smrti žrtve;
  4. štetu nastalu na naočalama, zubnim protezama, kontaktnim lećama ili drugim pomagalima koja zamjenjuju tjelesne funkcije ili na odjeći;
  5. troškove pogreba žrtve.

Kako biste imali pravo na odštetu, kazneno djelo morate prijaviti policiji u roku od 15 dana nakon što se dogodi ili nakon prve prilike koju ste imali da ga prijavite.

Zahtjev za odštetu morate podnijeti Estonskom nacionalnom odboru za socijalno osiguranje u roku od tri godine od počinjenja kaznenog djela ili dana smrti žrtve, osim ako:

  1. uzdržavana osoba saznala je za smrt žrtve više od jedne godine nakon dana smrti i zahtjev je podnesen u roku od tri godine od dana kad je saznala za smrt žrtve;
  2. podnositelj zahtjeva za odštetu pretrpio je zdravstveni poremećaj koji je trajao dulje od jedne godine i zahtjev nije bilo moguće podnijeti na vrijeme zbog njegova zdravstvenog stanja te je zahtjev podnesen u roku od tri godine od poboljšanja njegova zdravstvenog stanja;
  3. osnovu za podnošenje zahtjeva za odštetu čini kazneno djelo protiv spolne slobode počinjeno nad maloljetnom osobom i zahtjev je podnesen u roku od tri godine od trenutka kad je žrtva postala punoljetna, osim ako je razlog za pokretanje kaznenog postupka postao očigledan prije nego je žrtva postala punoljetna.

Imam li pravo na naknadu u slučaju da počinitelj ne bude osuđen?

Zahtjev za naknadu žrtvama kaznenih djela koju omogućuje država možete podnijeti ako se u kaznenom postupku nije uspio utvrditi identitet osobe koja je počinila kazneno djelo nad vama.

Ako je sud osobi optuženoj za kazneno djelo izrekao oslobađajuću presudu, ali i dalje vjerujete da vam je ta osoba prouzročila štetu, možete podnijeti građansku tužbu.

Imam li pravo na hitnu isplatu u očekivanju odluke o svojem zahtjevu za naknadu?

Odluka o dodjeli odštete žrtvi nasilja može se odgoditi dok općinski sud ne donese presudu o sljedećem:

  1. da je pravo podnositelja zahtjeva na dobivanje odštete od osobe odgovorne za štetu prouzročenu kaznenim djelom nesigurno ili
  2. da je očito da je osoba odgovorna za štetu prouzročenu kaznenim djelom suglasna s odštetom i može nadoknaditi štetu.

Ako je dodjela odštete odgođena, Estonski nacionalni odbor za socijalno osiguranje može isplatiti predujam na temelju podnositeljeva zahtjeva za odštetu ako je jasno da on ima pravo na odštetu i u teškoj je financijskoj situaciji.

Posljednji put ažurirano: 01/10/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.