Prava žrtava kaznenih djela (po zemljama)

Estonija

Sadržaj omogućio
Estonija

Smatrat će se da ste žrtva kaznenog djela (oštećenik) ako ste pretrpjeli izravnu tjelesnu ozljedu ili materijalnu ili moralnu povredu kao posljedicu nezakonitog djela, primjerice ako ste ozlijeđeni ili je vaša imovina oštećena ili ukradena itd. kao posljedica događaja koji prema nacionalnom zakonodavstvu predstavlja kazneno djelo. Kao žrtvi kaznenog djela zakon vam dodjeljuje određena prava prije, tijekom i nakon sudskih postupaka (suđenja).

Kazneni postupci u Estoniji započinju predraspravnim postupkom, koji u pravilu provode policija i tužitelj i tijekom kojeg se prikupljaju dokazi o počinjenom zločinu i navodnom počinitelju. Ako postoji dovoljno dokaza, predmet se upućuje na sud. Suđenje će završiti osuđivanjem ili oslobađanjem optuženog. U slučaju osude, sud će donijeti i presudu u građanskoj tužbi podnesenoj sudu, ali u slučaju oslobađajuće presude, tužba se odbacuje. U tom je slučaju moguće tražiti naknadu štete u parničnom postupku. Sud može odlučiti potpuno ili djelomično udovoljiti građanskoj tužbi, ne udovoljiti joj ili je odbaciti. Ako se ne slažete s presudom, žalbu možete podnijeti višem sudu.

Kliknite na poveznice u nastavku kako biste pronašli informacije koje trebate

1 - Prava koja uživam kao žrtva kaznenog djela

2 - Prijavljivanje kaznenog djela i moja prava tijekom istražnog ili sudskog postupka

3 - Moja prava nakon suđenja

4 - Naknada

5 - Moja prava na potporu i pomoć

Posljednji put ažurirano: 01/10/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.