Prava žrtava kaznenih djela (po zemljama)

Finska

Sadržaj omogućio
Finska

Mogu li podnijeti žalbu protiv presude?

Protiv presude prvostupanjskog suda (käräjäoikeus) možete se žaliti pred žalbenim sudom (hovioikeus). U pravilu treba vam biti odobreno daljnje ispitivanje pravnog lijeka kako bi žalbeni sud predmet obradio u potpunosti.

Protiv presude žalbenog suda može se podnijeti žalba Vrhovnom sudu (korkein oikeus). Za podnošenje žalbe Vrhovnom sudu potrebno vam je odobrenje. Ono se dodjeljuje samo pod uvjetima utvrđenima zakonom.

Koja su moja prava nakon izricanja presude?

Kod nekih teških kaznenih djela možete tražiti da vas se obavijesti o puštanju počinitelja iz zatvora ili istražnog zatvora (vidjeti u nastavku).

Imam li pravo na potporu ili zaštitu nakon suđenja? Koliko dugo?

Organizacije za potporu žrtvama potporu i savjete pružaju i nakon suđenja,

sve dok je potrebno. U slučajevima obiteljskog nasilja izrađuje se sigurnosni plan kao dio višeagencijske procjene rizika. To nije povezano sa završetkom suđenja.

Ako ste žrtva trgovine ljudima, vaše pravo na posebnu pomoć sustava za pomoć žrtvama trgovine ljudima prestaje ako kazneni postupak završi pravomoćnom odlukom suda kojom nitko nije osuđen za trgovinu ljudima.

Koje ću informacije dobiti ako je počinitelj osuđen?

Imate pravo biti obaviješteni, na vlastiti zahtjev, o presudi u kaznenom predmetu. U presudi se navodi kazna koja je izrečena optuženom, uključujući trajanje kazne zatvora.

Stranke u kaznenom postupku dobivaju prijepis presude. Podatak o zatvoru u koji se šalje počinitelj neće vam biti dostavljen.

Hoće li me se obavijestiti o puštanju počinitelja na slobodu (uključujući prijevremeno puštanje na slobodu ili uvjetnu slobodu) ili njegovu bijegu iz zatvora?

U slučaju određenih teških kaznenih djela možete zatražiti da vas se obavijesti ako je počinitelj pušten iz zatvora ili istražnog zatvora, ako pobjegne ili ako pod određenim uvjetima napusti zatvor. Ako želite biti obaviješteni, to morate priopćiti istražnom tijelu ili državnom odvjetniku. Istražno tijelo dat će vam daljnje informacije.

Bit ćete obaviješteni samo ako se vjeruje da to neće predstavljati opasnost za život ili zdravlje zatvorene osobe ili osobe u istražnom zatvoru.

Hoću li biti uključen u odluke o puštanju na slobodu ili uvjetnom otpustu? Primjerice, mogu li dati izjavu ili podnijeti žalbu?

Ne, nemate takvo pravo.

Posljednji put ažurirano: 05/02/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.