Prava žrtava kaznenih djela (po zemljama)

Finska

Sadržaj omogućio
Finska

Koji je postupak za traženje odštete od počinitelja? (npr. sudski postupak, privatna tužba, adhezijski postupak)

Zahtjevi za naknadu zbog kaznenog djela obično se rješavaju na istom suđenju kao dio odlučivanja u kaznenom predmetu. O namjeri traženja odštete morate obavijestiti policiju tijekom istrage ili najkasnije na sudu.

Možete zatražiti od državnog odvjetnika da iznese na sudu vaš zahtjev za naknadu za predmetno kazneno djelo. Bilo bi dobro tijekom istrage o tome obavijestiti policiju. Državni odvjetnik može podnijeti zahtjev za naknadu u vaše ime ako je stvar jasna i jednostavna. Ako državni odvjetnik ne podnese zahtjev za naknadu, obavijestit će vas o tome u pisanom obliku.

Odštetni zahtjev možete podnijeti i pred sudom tijekom kaznenog postupka. To može u vaše ime učiniti pravni savjetnik.

Ako je potrebno, odštetni zahtjev može se rješavati i u posebnom građanskom postupku. Odštetni zahtjev možete isto tako podnijeti u odvojenoj privatnoj tužbi. Ako se vaš zahtjev ne rješava zajedno s kaznenim predmetom, za postupak se plaća sudska pristojba.

Sud je naredio počinitelju da mi plati odštetu/naknadu. Kako mogu biti siguran da će počinitelj to učiniti?

Ako počinitelj ne plati dobrovoljno odštetu/naknadu u skladu s odlukom suda, presuda se može provesti izvršenjem. Postupak izvršenja ne pokreće se automatski. Zahtjev za izvršenje morate podnijeti nadležnom tijelu za izvršenje i uz zahtjev priložiti sudsku odluku.

Od počinitelja ne možete tražiti naknadu za bilo koji iznos koji ste primili od Državne riznice kao državnu naknadu za isti gubitak ili štetu.

Ako počinitelj ne plati, može li mi država isplatiti predujam za odštetu/naknadu? Uz koje uvjete?

Ne morate zahtijevati naknadu od počinitelja da biste dobili naknadu iz državnih sredstava. Međutim, na suđenju morate počinitelju podnijeti zahtjev za naknadu.

Imam li pravo na odštetu od države?

Ako ste vi (ili bliski srodnik) žrtva kaznenog djela u Finskoj, može vam se iz državnih sredstava isplatiti naknada za tjelesnu ozljedu i duševne boli koje su posljedica kaznenog djela. Da biste mogli podnijeti zahtjev za naknadu, kazneno djelo morate prijaviti policiji.

Ako je pred sudom pokrenut kazneni postupak, trebali biste nastojati da vaše pravo na naknadu bude potvrđeno presudom. To znači da biste zahtjev za naknadu protiv počinitelja trebali predočiti tijekom sudskog postupka. Naknada štete prouzročene kaznenim djelom u načelu se ne isplaćuje ako niste ispunili tu obvezu.

Zahtjev za naknadu morate podnijeti u roku od tri godine od datuma na koji je donesena pravomoćna presuda u predmetu povezanom s tom naknadom. Ako nije pokrenut postupak pred sudom, zahtjev za naknadu morate podnijeti u roku od deset godina od datuma na koji je počinjeno kazneno djelo. Fleksibilnost u pogledu navedenih rokova moguća je samo u posebnim okolnostima.

Vaš zahtjev za naknadu obrađuje Državna riznica. Zahtjev možete poslati elektroničkim putem na adresu rikosvahingot@valtiokonttori.fi ili možete ispisati obrazac i poslati ga na adresu: State Treasury, P.O. Box 50, FI-00054 State Treasury.

Imam li pravo na naknadu u slučaju da počinitelj ne bude osuđen?

Možete podnijeti zahtjev za naknadu i ako počinitelj nije identificiran. Zahtjevu za naknadu morate priložiti presliku policijskog zapisnika iz istrage ili druge pouzdane dokaze o događajima.

Pravo na naknadu imate i ako je počinitelj poznat, ali nije osuđen jer je mlađi od 15 godina ili je neubrojiva osoba.

Imam li pravo na hitnu isplatu u očekivanju odluke o zahtjevu za naknadu?

Prema potrebi možete predati pisani zahtjev za isplatu predujma naknade. Predujam naknade možete dobiti ako je obrada vašeg predmeta povezanog s naknadom odgođena zbog razloga koji su izvan vaše kontrole i imate pravo na znatan iznos naknade.

Posljednji put ažurirano: 05/02/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.