Victims' rights - by country

Finska

Sadržaj omogućio
Finska

You are considered a victim of crime if you have been the victim of an act or omission which constitutes a crime according to Finnish law. As a victim of crime, you have certain rights before, during and after court proceedings.

Criminal proceedings in Finland start with a pre-trial investigation, usually conducted by the police. During this stage, it will be established whether or not an offence has actually been committed, under what circumstances it occurred and the identity of the parties concerned. The extent of the injury or damage caused by the offence and your claims as a victim will also be examined.

If there is sufficient evidence that a criminal act was committed, the prosecutor will file charges and bring the case to court. During the trial, the court examines the evidence and either convicts the alleged offender or finds them not guilty. The criminal proceedings may continue if one of the parties lodges an appeal with a higher court.

The following links will provide you with relevant information.

1 - My rights as a victim of crime

2 - Reporting a crime and my rights during the investigation or trial

3 - My rights after trial

4 - Compensation

5 - My rights to support and assistance

Last update: 04/02/2021

The national language version of this page is maintained by the respective Member State. The translations have been done by the European Commission service. Possible changes introduced in the original by the competent national authority may not be yet reflected in the translations. The European Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice to see copyright rules for the Member State responsible for this page.

1 - Prava koja uživam kao žrtva kaznenog djela

Koje ću informacije dobiti od nadležnog tijela nakon što je počinjeno kazneno djelo (npr. policije, javnog tužitelja), ali prije nego što prijavim to kazneno djelo?

Finsko Ministarstvo pravosuđa objavilo je Poveznica se otvara u novom prozoruletak „Prava žrtve kaznenog djela”, koji pruža informacije o pitanjima o kojima žrtve kaznenog djela imaju pravo biti informirane od strane nadležnih tijela. Letak ukratko objašnjava kako prijaviti kazneno djelo, rad službi za potporu žrtvama, pravnu pomoć, mogućnost dobivanja zaštite, kako tražiti naknadu štete, pravo na tumačenje i prevođenje dokumenata i pravo na mirenje u kaznenom postupku. Letak koji se može ispisati namijenjen je distribuciji žrtvama i pružanju potpore u komunikaciji, osobito u radu policije i drugih nadležnih tijela u kaznenoj istrazi. Letak mogu koristiti i pravosudna tijela, službe za potporu žrtvama i drugi koji dolaze u kontakt sa žrtvama kaznenog djela.

Informacije koje se pružaju žrtvama mogu se razlikovati ovisno o njihovim potrebama, osobnim okolnostima i vrsti ili prirodi kaznenog djela.

Ne živim u državi članici EU-a u kojoj je počinjeno kazneno djelo (za građane EU-a i državljane trećih zemalja). Na koji su način zaštićena moja prava?

Čak i ako je kazneno djelo počinjeno u drugoj državi, imate pravo na potporu i savjet. Ako ste postali žrtva kaznenog djela u drugoj državi članici EU-a, nadležno tijelo za vođenje kaznene istrage može, u određenim slučajevima, vašu prijavu kaznenog djela ili već pokrenutu istragu ustupiti tijelima u drugoj državi članici EU-a. To je moguće, na primjer, ako je riječ o teškom kaznenom djelu ili ako niste bili u mogućnosti prijaviti kazneno djelo u državi u kojoj je počinjeno. Kad je riječ o teškim kaznenim djelima, moguć je ustup i izvan EU-a.

Ako ste žrtva trgovanja ljudima, imate pravo na usluge sustava pomoći za žrtve trgovanja ljudima i ako je kazneno djelo počinjeno u drugoj državi. Državni odvjetnik odlučuje hoće li se u Finskoj otvoriti istraga zbog sumnje na kazneno djelo trgovanja ljudima.

Koje ću informacije dobiti ako prijavim kazneno djelo?

Policija i druga nadležna tijela za kaznenu istragu pružit će vam informacije o službama za potporu žrtvama, kako prijaviti kazneno djelo, pravnoj pomoći, mogućnosti dobivanja zaštite, kako tražiti naknadu štete, pravu na usluge tumačenja i prevođenja, mirenju u kaznenim predmetima, pravu na dobivanje obavijesti o raspravi pred sudom, pravu na obavijest o otpustu počinitelja iz zatvora ili istražnog zatvora, kako podnijeti pritužbu na ponašanje nadležnih tijela, postupku za žrtve kaznenog djela koje nemaju prebivalište u državi u kojoj je kazneno djelo počinjeno i podatke za kontakt za sva pitanja o slučaju. Ta su prava opisana u letku Poveznica se otvara u novom prozoru„Prava žrtve kaznenog djela”.

Prethodno navedene informacije ne moraju se nužno dati pri prijavi kaznenog djela, osobito ako kazneno djelo prijavite elektroničkim putem. Policija će vas obavijestiti o tim pravima tijekom ispitivanja. Nadležna tijela istrage uvijek će vas obavijestiti ako vaša prijava ne dovede do istrage ili ako se istraga prekine ili obustavi.

Imam li pravo na besplatne usluge tumačenja i prevođenja (kad se obratim policiji ili drugim nadležnim tijelima ili tijekom istražnog i sudskog postupka)?

Tijekom istrage i suđenja imate pravo služiti se finskim ili švedskim jezikom. Ako ste Sámi, imate pravo služiti se Sámi jezikom unutar domovine Sámi. Kad je potrebno, nadležna tijela moraju osigurati usluge tumačenja. U bilo kojoj situaciji koja se odnosi na istragu kaznenog djela, ako ne govorite službene jezike Finske, imate pravo služiti se jezikom koji poznajete. Ako je potrebno, nadležna tijela moraju organizirati tumačenje na jezik koji znate. Nadležna tijela isto tako moraju organizirati tumačenje tijekom istrage i suđenja ako se služite znakovnim jezikom ili ako vam je potrebno tumačenje zbog osjetilnih ili govornih poteškoća. Tumač ima obvezu čuvanja tajne. Naknadu za tumača plaća država.

Možete zatražiti prijevod određenih ključnih dokumenata. Usmeni prijevod može se omogućiti ako za vašu pravnu zaštitu nije potreban pisani prijevod dokumenta. U nekim slučajevima može vam se dostaviti samo djelomičan prijevod ili sažetak dokumenta.

Tijekom istrage imate pravo dobiti prijevod pisane potvrde vaše prijave kaznenog djela, odluke o prekidu istrage i, ako je potrebno, bilo kojeg dokumenta bitnog za slučaj. Od državnog odvjetnika možete dobiti prijevod odluke o nepoduzimanju kaznenog progona.

Na sudu imate pravo dobiti prijevod presude, obavijest o vremenu i mjestu rasprave i, ako je potrebno, bilo kojeg dokumenta bitnog za slučaj.

Na koji će način nadležno tijelo osigurati da razumijem sve informacije i da me se razumije (ako sam dijete ili osoba s invaliditetom)?

Nadležna tijela moraju osigurati dostupnost usluga tumačenja tijekom istrage i suđenja ako se služite znakovnim jezikom ili ako vam je potrebno tumačenje zbog osjetilnih ili govornih poteškoća.

Letak „Prava žrtve kaznenog djela” dostupan je i na razumljivo pisanom jeziku. Letak „Ako postanete žrtvom kaznenog djela” dostupan je i na razumljivo pisanom jeziku i na znakovnom jeziku.

Istražitelji kaznenih djela na štetu djece prošli su posebnu obuku, uključujući kako komunicirati s djetetom i ispitivati ga u kaznenom postupku. U određenim slučajevima dijete može ispitivati psiholog specijaliziran za ispitivanje djece.

Službe za potporu žrtvama

Tko pruža potporu žrtvama?

Možda vam je potrebna medicinska pomoć ili druga vrsta usluga socijalne skrbi ili zdravstvene zaštite, kao što su hitne socijalne usluge, bolničko liječenje ili fizička i mentalna rehabilitacija. Te usluge možete koristiti pod istim uvjetima kao i svi drugi korisnici usluga.

Mnoge organizacije pružaju potporu, savjete i smjernice žrtvama kaznenog djela. Finska organizacija za potporu žrtvama (Rikosuhripäivystys) pruža pomoć za sve vrste kaznenih djela i kaznenih postupaka, kao i savjete važne za prava žrtava. Ako ste žrtva nasilja u obitelji, možete potražiti zaštitu i potporu u skloništima. Na nekim mjestima dostupna je posebna potpora za žrtve seksualnih delikata i za imigrantice. Postoji poseban sustav pomoći za žrtve trgovanja ljudima. Ovim uslugama možete pristupiti pod određenim uvjetima.

Službi za potporu možete se obratiti i ako ne prijavljujete kazneno djelo. Uz vaš pristanak, policija ili drugo nadležno tijelo za vođenje istrage može vaše podatke za kontakt proslijediti službi za potporu koja će vas tada kontaktirati.

Hoće li me policija automatski uputiti na službu za potporu žrtvama?

Ako vam je potrebna posebna zaštita ili ako priroda kaznenog djela ili vaše osobne okolnosti to zahtijevaju, policija će, uz vaš pristanak, proslijediti vaše podatke za kontakt organizaciji za potporu. Policija vas treba obavijestiti o potpori dostupnoj žrtvama trgovanja ljudima i, uz vaš pristanak, predložiti da budete primljeni u sustav pomoći za žrtve trgovanja ljudima.

Na koji se način štiti moja privatnost?

Kako bi se zaštitila vaša privatnost sud može, pod određenim uvjetima, provesti raspravu bez prisutnosti javnosti i naložiti da dokumentacija sa suđenja i presuda budu tajni u mjeri u kojoj je to potrebno. To možete zatražiti od suda. Sud u nekim slučajevima može naložiti i da se vaš identitet čuva kao tajna. To se odnosi na kaznena djela kao što su seksualni delikti.

Moram li prijaviti kazneno djelo kako bi mi se pružila potpora za žrtve?

Ne, ne trebate.

Osobna zaštita za slučaj da sam u opasnosti

Koje su vrste zaštite dostupne?

U nekim slučajevima možete na suđenju biti ispitani iza paravana, putem videoveze ili bez prisutnosti počinitelja ili javnosti. U nekim slučajevima, na primjer ako ste mlađi od 18 godina, tijekom ispitivanja možete biti snimani videouređajem, a snimka se zatim može koristiti kao dokaz na suđenju.

Kako bi se zaštitila vaša privatnost sud može, pod određenim uvjetima, provesti raspravu bez prisutnosti javnosti i naložiti da dokumentacija sa suđenja i presuda budu tajni u mjeri u kojoj je to potrebno. To možete zatražiti od suda. Sud u nekim slučajevima može naložiti i da se vaš identitet čuva kao tajna. To se odnosi na kaznena djela kao što su seksualni delikti.

Sud će uvijek razmatrati primjenu sudskih i zaštitnih mjera prema okolnostima svakog pojedinog slučaja, uzimajući u obzir činjenicu da se ne smije ograničavati pravo na obranu. Odluka suda može se stoga razlikovati od ranije procjene.

U slučaju ozbiljne prijetnje možete zatražiti neotkrivanje vaših podataka za kontakt, neotkrivanje iz razloga osobne sigurnosti, zabranu približavanja ili čak promjenu vašeg imena ili osobnog identifikacijskog broja. U najtežim slučajevima možete biti primljeni u program zaštite svjedoka. Dodatne informacije možete dobiti od nadležnih tijela ili službi za potporu. Ako ste zaštićeni mjerom zabrane približavanja i preselite se u drugu državu članicu EU-a te smatrate da vam je i u drugoj državi članici potrebna zaštita, možete zatražiti od suda koji je izdao izvorni nalog zabrane približavanja da izda europski nalog za zaštitu.

Ako ste žrtva nasilja u obitelji ili postoji opasnost da postanete žrtva nasilja u obitelji, nadležna tijela mogu zajednički izraditi sigurnosni plan za vas u okviru višeagencijske procjene rizika.

Ako ste žrtva trgovanja ljudima, imate pravo na siguran smještaj što može uključivati posebne sigurnosne mjere na različitim razinama kako bi vam se omogućilo sigurno stanovanje. U ozbiljnijim slučajevima vaša se sigurnost može osigurati smještajem u posebnim sigurnim smještajnim jedinicama, kao i upotrebom tehničke opreme ili sigurnosnih usluga. U najtežim slučajevima možete biti primljeni u program zaštite svjedoka. Nadležna tijela upravljaju sustavom pomoći za žrtve trgovanja ljudima i taj se sustav, ako je potrebno, koristi za pomoć policiji u vašoj zaštiti.

Tko mi može ponuditi zaštitu?

Ako ste izloženi prijetnjama, policija će procijeniti potrebu za vašom zaštitom i potrebnim mjerama. O dotičnim mjerama ovisi koje će tijelo biti nadležno za odlučivanje o zaštiti. (vidjeti prethodni tekst). Dodatne informacije o zaštitnim mjerama možete dobiti od nadležnih tijela ili službi za potporu.

Hoće li netko obraditi moj predmet kako bi utvrdio prijeti li mi i dalje opasnost od počinitelja?

Nadležna tijela procjenjuju vaše posebne potrebe za zaštitom tijekom istrage i suđenja i određuju potrebne zaštitne mjere. Svrha je zaštitnih mjera da vas se zaštiti od dodatne patnje, zastrašivanja ili odmazde tijekom istrage i suđenja. Procjena se provodi zajedno s vama, uzimajući u obzir vaše osobne značajke i okolnosti, kao i prirodu kaznenog djela.

Hoće li netko obraditi moj predmet kako bi utvrdio jesam li dodatno ugrožen zbog sustava kaznenog pravosuđa (tijekom istražnog i sudskog postupka)?

Nadležna tijela procjenjuju vaše posebne potrebe za zaštitom tijekom istrage i suđenja i određuju potrebne zaštitne mjere. Svrha je zaštitnih mjera da vas se zaštiti od dodatne patnje, zastrašivanja ili odmazde tijekom istrage i suđenja. Procjena se provodi zajedno s vama, uzimajući u obzir vaše osobne značajke i okolnosti, kao i prirodu kaznenog djela.

Kakva je zaštita dostupna žrtvama koje su posebno izložene rizicima?

U slučaju ozbiljne prijetnje možete zatražiti neotkrivanje vaših podataka za kontakt, neotkrivanje iz razloga osobne sigurnosti, zabranu približavanja ili čak promjenu vašeg imena ili osobnog identifikacijskog broja. U najtežim slučajevima možete biti primljeni u program zaštite svjedoka. Dodatne informacije možete dobiti od nadležnih tijela ili službi za potporu.

Maloljetnik sam – imam li posebna prava?

Ako ste maloljetnik (mlađi od 18 godina), vi ste žrtva izložena riziku i zbog toga vam mogu biti potrebne posebne zaštitne mjere. Na primjer, možete biti zaštićeni snimanjem vašeg ispitivanja videouređajem tijekom istrage, a snimka će se zatim koristiti kao dokaz na suđenju.

Ako ste maloljetnik, možete imati pravo na pravnu pomoć na trošak države. Ako postoji sumnja da je vaš skrbnik počinio kazneno djelo protiv vas, u kaznenom postupku mora vam se dodijeliti zamjenik tog skrbnika.

Ako ste maloljetnik žrtva trgovanja ljudima, imate pravo na usluge sustava pomoći za žrtve trgovanja ljudima. Ako ste dijete žrtva trgovanja ljudima bez boravišne dozvole, a u Finskoj ste bez skrbnika ili drugog zakonskog zastupnika, uvijek će vam se dodijeliti zastupnik. Ako ste dijete žrtva trgovanja ljudima i finski ste državljanin ili imate boravišnu dozvolu, može vam se dodijeliti zamjenik skrbnika. Ako je kaznena istraga pokrenuta u Finskoj, kao maloljetnik imate pravo na pravnog zastupnika kojeg plaća država.

Član moje obitelji izgubio je život kao žrtva kaznenog djela – koja su moja prava?

Kad je posljedica kaznenog djela smrt žrtve, članovi obitelji žrtve definirani u zakonu imaju položaj oštećene stranke, tj. imaju položaj žrtve. U tom slučaju članovi obitelji imaju ista prava kao i druge žrtve kaznenog djela.

Član moje obitelji žrtva je kaznenog djela – koja su moja prava?

Članovi obitelji žrtve jednako tako imaju pristup službama za potporu žrtvama.

Maloljetno dijete žrtve trgovanja ljudima u Finskoj isto tako može biti uključeno u sustav pomoći za žrtve trgovanja ljudima.

Mogu li pristupiti uslugama mirenja? Koji su uvjeti? Prijeti li mi opasnost tijekom mirenja?

Mirenje se može koristiti u kaznenim stvarima ako na to pristanu i žrtva i osumnjičena osoba. Dodatni su zahtjevi da osumnjičenik potvrdi općeniti tijek događaja i da je mirenje u najboljem interesu žrtve. Mirenje je besplatno, povjerljivo i uvijek dobrovoljno, a vi možete odlučiti prekinuti ga u bilo kojem trenutku. Obučeni izmiritelji kao volonteri pomažu strankama u kaznenom predmetu da razgovaraju o događaju i da dogovore naknadu za mogući gubitak ili štetu nastalu kaznenim djelom. Ova usluga dostupna je u uredima za mirenje diljem zemlje.

Stranke uključene u mirenje obično imaju pravo da uz njih na sastancima za mirenje bude prisutan odvjetnik ili osoba za potporu. Izmiritelji će pod vodstvom stručnjaka procijeniti i osigurati siguran susret između stranaka u sporu, a ako je potrebno, mogu i obustaviti postupak. Mirenje se mora obustaviti ako bilo koja stranka povuče svoj pristanak ili ako postoji opravdana sumnja da pristanak nije dan slobodno.

Gdje mogu pronaći zakone u kojima su navedena moja prava?

Važni zakoni o pravima žrtava u kaznenim postupcima uključuju Zakon o kaznenim istragama(Esitutkintalaki, 805/2011) i Zakon o kaznenom postupku (Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa, 689/1997). Pravo na pomoć žrtvama trgovanja ljudima uređeno je Zakonom o prihvatu osoba koje traže međunarodnu zaštitu i o pružanju pomoći žrtvama trgovanja ljudima te o njihovoj identifikaciji (Laki kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta, 746/2011). Ovi i drugi zakoni mogu se pronaći na internetskoj stranici Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://www.finlex.fi/en/.

Posljednji put ažurirano: 05/02/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

2 - Prijavljivanje kaznenog djela i moja prava tijekom istražnog ili sudskog postupka

Strankom u sudskom postupku smatrat će vas se ako zatražite kažnjavanje ili naknadu zbog kaznenog djela. Isto tako možete biti saslušani u svrhu dokazivanja.

Ako državni odvjetnik donese odluku o nepoduzimanju kaznenog progona, imate pravo sami podići optužnicu.

Kako mogu prijaviti kazneno djelo?

Kazneno djelo možete prijaviti policiji na mjestu zločina, u policijskoj postaji ili, kad je riječ o lakšim kaznenim djelima, putem interneta ili telefona. Imate pravo dobiti pisanu potvrdu o kaznenoj prijavi.

Kako mogu saznati u kojoj je fazi moj predmet?

Policija vam dostavlja podatke za kontakt za praćenje predmeta.

Imam li pravo na pravnu pomoć (tijekom istražnog ili sudskog postupka)? Uz koje uvjete?

Imate pravo na pomoć pravnog savjetnika kod prijavljivanja kaznenog djela, ispitivanja i tijekom suđenja. Savjetnik mora biti odvjetnik, odvjetnik za pružanje javne pravne pomoći ili licencirani pravni savjetnik.

Osobe s niskim i srednjim prihodima mogu ostvariti pravo na pravnu pomoć financiranu iz državnih sredstava. U takvim slučajevima naknadu za savjetnika djelomično ili u cijelosti plaća država. Zahtjev za pravnu pomoć možete podnijeti uredu za javnu pravnu pomoć ili putem elektroničke usluge. Isto tako možete zatražiti od odvjetničkih tvrtki da podnesu prijavu za pravnu pomoć u vaše ime.

Sud vam može odrediti pravnog savjetnika i osobu za potporu u slučaju obiteljskog nasilja, kaznenih djela protiv spolne slobode ili teških kaznenih djela protiv vašeg života, zdravlja ili slobode. U takvim slučajevima država plaća naknadu bez obzira na vaše prihode.

Mogu li tražiti nadoknadu troškova (za sudjelovanje u istražnom ili sudskom postupku)? Uz koje uvjete?

Ako ste pozvani da se pojavite pred sudom radi pojašnjenja činjenica u predmetu, imate pravo dobiti od države putne troškove nastale zbog dolaska na sud. Možete dobiti dnevnicu, putne troškove i naknadu za izgubljenu zaradu.

Mogu li podnijeti žalbu ako je moj predmet zaključen izvan suda?

Žalba na odluku državnog odvjetnika o nepoduzimanju kaznenog progona podnosi se glavnom državnom odvjetniku, koji ima pravo podnijeti novu optužnicu.

Mogu li prisustvovati suđenju?

Da, možete prisustvovati suđenju kao stranka u postupku. Strankom u sudskom postupku smatrat će vas se ako zatražite kažnjavanje ili naknadu zbog kaznenog djela. Možete se složiti sa sažetim kaznenim nalogom državnog odvjetnika ili zatražiti neku drugu kaznu. Možete sami zatražiti naknadu štete od okrivljenika ili državni odvjetnik može podnijeti zahtjev u vaše ime.

Koja je moja službena uloga u pravosudnom sustavu? Primjerice, jesam li ili mogu li odabrati da budem: žrtva, svjedok, oštećena stranka ili privatni tužitelj?

Strankom u sudskom postupku smatrat će vas se ako zatražite kažnjavanje ili naknadu zbog kaznenog djela. Isto tako možete biti saslušani u svrhu dokazivanja.

Ako državni odvjetnik donese odluku o nepoduzimanju kaznenog progona, imate pravo sami podići optužnicu.

Koja su moja prava i obveze u toj ulozi?

Možete biti obvezni pojaviti se na sudu ako je to potrebno radi pojašnjenja činjenica u predmetu. U tom slučaju imate pravo na naknadu nastalih troškova od države.

Tijekom suđenja dužni ste uvijek govoriti istinu.

Mogu li dati izjavu tijekom suđenja ili podastrijeti dokaze? Uz koje uvjete?

Ako ste stranka u postupku, imate pravo predlagati dokaze. Na glavnoj raspravi imate pravo iznijeti svoj zahtjev i njegovu osnovanost, predlagati dokaze i iznijeti završni govor, u kojem možete izraziti svoje mišljenje o krivnji okrivljenika i kazni koju treba izreći.

Koje ću informacije dobiti tijekom suđenja?

Na glavnu se raspravu pozivate ako je vaša nazočnost potrebna radi pojašnjenja činjenica u predmetu ili ako ste izjavili pred sudom da namjeravate podnijeti zahtjeve koje državni odvjetnik nije podnio.

Imate pravo biti obaviješteni, na vlastiti zahtjev, o vremenu i mjestu sudskog ročišta te o presudi izrečenoj u kaznenom predmetu.

Hoću li imati pristup sudskim spisima?

Da. Ako ste stranka u postupku, imate jednako pravo pristupa sudskim spisima kao i optuženik. U pravilu imate pravo biti obaviješteni o sadržaju dokumentacije sa suđenja, čak i one koja nije dostupna javnosti.

Posljednji put ažurirano: 05/02/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

3 - Moja prava nakon suđenja

Mogu li podnijeti žalbu protiv presude?

Protiv presude prvostupanjskog suda (käräjäoikeus) možete se žaliti pred žalbenim sudom (hovioikeus). U pravilu treba vam biti odobreno daljnje ispitivanje pravnog lijeka kako bi žalbeni sud predmet obradio u potpunosti.

Protiv presude žalbenog suda može se podnijeti žalba Vrhovnom sudu (korkein oikeus). Za podnošenje žalbe Vrhovnom sudu potrebno vam je odobrenje. Ono se dodjeljuje samo pod uvjetima utvrđenima zakonom.

Koja su moja prava nakon izricanja presude?

Kod nekih teških kaznenih djela možete tražiti da vas se obavijesti o puštanju počinitelja iz zatvora ili istražnog zatvora (vidjeti u nastavku).

Imam li pravo na potporu ili zaštitu nakon suđenja? Koliko dugo?

Organizacije za potporu žrtvama potporu i savjete pružaju i nakon suđenja,

sve dok je potrebno. U slučajevima obiteljskog nasilja izrađuje se sigurnosni plan kao dio višeagencijske procjene rizika. To nije povezano sa završetkom suđenja.

Ako ste žrtva trgovine ljudima, vaše pravo na posebnu pomoć sustava za pomoć žrtvama trgovine ljudima prestaje ako kazneni postupak završi pravomoćnom odlukom suda kojom nitko nije osuđen za trgovinu ljudima.

Koje ću informacije dobiti ako je počinitelj osuđen?

Imate pravo biti obaviješteni, na vlastiti zahtjev, o presudi u kaznenom predmetu. U presudi se navodi kazna koja je izrečena optuženom, uključujući trajanje kazne zatvora.

Stranke u kaznenom postupku dobivaju prijepis presude. Podatak o zatvoru u koji se šalje počinitelj neće vam biti dostavljen.

Hoće li me se obavijestiti o puštanju počinitelja na slobodu (uključujući prijevremeno puštanje na slobodu ili uvjetnu slobodu) ili njegovu bijegu iz zatvora?

U slučaju određenih teških kaznenih djela možete zatražiti da vas se obavijesti ako je počinitelj pušten iz zatvora ili istražnog zatvora, ako pobjegne ili ako pod određenim uvjetima napusti zatvor. Ako želite biti obaviješteni, to morate priopćiti istražnom tijelu ili državnom odvjetniku. Istražno tijelo dat će vam daljnje informacije.

Bit ćete obaviješteni samo ako se vjeruje da to neće predstavljati opasnost za život ili zdravlje zatvorene osobe ili osobe u istražnom zatvoru.

Hoću li biti uključen u odluke o puštanju na slobodu ili uvjetnom otpustu? Primjerice, mogu li dati izjavu ili podnijeti žalbu?

Ne, nemate takvo pravo.

Posljednji put ažurirano: 05/02/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

4 - Naknada

Koji je postupak za traženje odštete od počinitelja? (npr. sudski postupak, privatna tužba, adhezijski postupak)

Zahtjevi za naknadu zbog kaznenog djela obično se rješavaju na istom suđenju kao dio odlučivanja u kaznenom predmetu. O namjeri traženja odštete morate obavijestiti policiju tijekom istrage ili najkasnije na sudu.

Možete zatražiti od državnog odvjetnika da iznese na sudu vaš zahtjev za naknadu za predmetno kazneno djelo. Bilo bi dobro tijekom istrage o tome obavijestiti policiju. Državni odvjetnik može podnijeti zahtjev za naknadu u vaše ime ako je stvar jasna i jednostavna. Ako državni odvjetnik ne podnese zahtjev za naknadu, obavijestit će vas o tome u pisanom obliku.

Odštetni zahtjev možete podnijeti i pred sudom tijekom kaznenog postupka. To može u vaše ime učiniti pravni savjetnik.

Ako je potrebno, odštetni zahtjev može se rješavati i u posebnom građanskom postupku. Odštetni zahtjev možete isto tako podnijeti u odvojenoj privatnoj tužbi. Ako se vaš zahtjev ne rješava zajedno s kaznenim predmetom, za postupak se plaća sudska pristojba.

Sud je naredio počinitelju da mi plati odštetu/naknadu. Kako mogu biti siguran da će počinitelj to učiniti?

Ako počinitelj ne plati dobrovoljno odštetu/naknadu u skladu s odlukom suda, presuda se može provesti izvršenjem. Postupak izvršenja ne pokreće se automatski. Zahtjev za izvršenje morate podnijeti nadležnom tijelu za izvršenje i uz zahtjev priložiti sudsku odluku.

Od počinitelja ne možete tražiti naknadu za bilo koji iznos koji ste primili od Državne riznice kao državnu naknadu za isti gubitak ili štetu.

Ako počinitelj ne plati, može li mi država isplatiti predujam za odštetu/naknadu? Uz koje uvjete?

Ne morate zahtijevati naknadu od počinitelja da biste dobili naknadu iz državnih sredstava. Međutim, na suđenju morate počinitelju podnijeti zahtjev za naknadu.

Imam li pravo na odštetu od države?

Ako ste vi (ili bliski srodnik) žrtva kaznenog djela u Finskoj, može vam se iz državnih sredstava isplatiti naknada za tjelesnu ozljedu i duševne boli koje su posljedica kaznenog djela. Da biste mogli podnijeti zahtjev za naknadu, kazneno djelo morate prijaviti policiji.

Ako je pred sudom pokrenut kazneni postupak, trebali biste nastojati da vaše pravo na naknadu bude potvrđeno presudom. To znači da biste zahtjev za naknadu protiv počinitelja trebali predočiti tijekom sudskog postupka. Naknada štete prouzročene kaznenim djelom u načelu se ne isplaćuje ako niste ispunili tu obvezu.

Zahtjev za naknadu morate podnijeti u roku od tri godine od datuma na koji je donesena pravomoćna presuda u predmetu povezanom s tom naknadom. Ako nije pokrenut postupak pred sudom, zahtjev za naknadu morate podnijeti u roku od deset godina od datuma na koji je počinjeno kazneno djelo. Fleksibilnost u pogledu navedenih rokova moguća je samo u posebnim okolnostima.

Vaš zahtjev za naknadu obrađuje Državna riznica. Zahtjev možete poslati elektroničkim putem na adresu Poveznica se otvara u novom prozorurikosvahingot@valtiokonttori.fi ili možete ispisati obrazac i poslati ga na adresu: State Treasury, P.O. Box 50, FI-00054 State Treasury.

Imam li pravo na naknadu u slučaju da počinitelj ne bude osuđen?

Možete podnijeti zahtjev za naknadu i ako počinitelj nije identificiran. Zahtjevu za naknadu morate priložiti presliku policijskog zapisnika iz istrage ili druge pouzdane dokaze o događajima.

Pravo na naknadu imate i ako je počinitelj poznat, ali nije osuđen jer je mlađi od 15 godina ili je neubrojiva osoba.

Imam li pravo na hitnu isplatu u očekivanju odluke o zahtjevu za naknadu?

Prema potrebi možete predati pisani zahtjev za isplatu predujma naknade. Predujam naknade možete dobiti ako je obrada vašeg predmeta povezanog s naknadom odgođena zbog razloga koji su izvan vaše kontrole i imate pravo na znatan iznos naknade.

Posljednji put ažurirano: 05/02/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

5 - Moja prava na potporu i pomoć

Žrtva sam kaznenog djela. Komu se mogu obratiti za potporu i pomoć?

Poveznica se otvara u novom prozoruPotpora svim žrtvama kaznenih djela
– Finska organizacija za potporu žrtvama (Rikosuhripäivystys), telefon: 116 006

Poveznica se otvara u novom prozoruUsluge skloništa za žrtve obiteljskog nasilja

Poveznica se otvara u novom prozoruInternetska usluga skloništa (Nettiturvakoti)

Poveznica se otvara u novom prozoruSeri centri za potporu žrtvama seksualnog napada (za starije od 16 godina):

– Helsinki, Turku, Tampere, Kuopio, Oulu

Krizni centar za žrtve silovanja Tukinainen

– telefon: 0800 97 899

Poveznica se otvara u novom prozoruInternetska stranica Tukinainen(Nettitukinainen)

Poveznica se otvara u novom prozoruKrizni centar za žrtve silovanja Tukinainen


Poveznica se otvara u novom prozoruSustav pomoći žrtvama trgovanja ljudima

– Prihvatni centar Joutseno (Joutsenon vastaanottokeskus), telefon 029 54 63 177


Mirenje

– uredi za mirenje:

Poveznica se otvara u novom prozoruMirenje u kaznenim i građanskim predmetima

Poveznica se otvara u novom prozoruMirenje u kaznenim i građanskim predmetima (na engleskom jeziku)

Poveznica se otvara u novom prozoruPolicija

– hitni slučajevi: nazovite 112 (telefonski broj za hitne slučajeve)


Poveznica se otvara u novom prozoruPravna pomoć

Poveznica se otvara u novom prozoruNaknada koja se plaća iz državnih sredstava za štete prouzročene kaznenim djelima

– Državna riznica, telefon 0295 50 2736

Pozivni centar za potporu žrtvama

Finska organizacija za potporu žrtvama, telefon 116 006

Nollalinja (cjelodnevna linija), telefon 080 005 005 (telefonska linija za pomoć žrtvama obiteljskog nasilja i nasilja nad ženama)

Krizni centar za žrtve silovanja Tukinainen, telefon 0800 97 899 (za žrtve seksualnog zlostavljanja)

Sustav pomoći žrtvama trgovanja ljudima (cjelodnevna linija), telefon 029 54 63 177 (za žrtve trgovanja ljudima)

Je li potpora žrtvama besplatna?

Potpora koju pružaju organizacije za potporu žrtvama je besplatna. Za korisnika su jednako tako besplatne usluge koje pružaju skloništa, centri za potporu žrtvama seksualnog napada i sustav pomoći žrtvama trgovanja ljudima.

Koje vrste potpore mogu primiti od državnih službi ili tijela?

Žrtva kaznenog djela može trebati medicinsku pomoć ili druge usluge socijalne skrbi i zdravstvene zaštite, kao što su hitne socijalne usluge, bolničko liječenje te fizičku i psihološku rehabilitaciju. Navedene usluge možete koristiti pod istim uvjetima kao i ostali korisnici.

Skloništa pružaju neposrednu pomoć u kriznoj situaciji, 24-satni smještaj u sigurnoj kući i psihosocijalnu potporu, daju preporuke i savjete u akutnoj situaciji. Ove usluge prvenstveno se pružaju pojedincima i obiteljima koje su doživjele obiteljsko nasilje ili prijetnju nasiljem. Neke od usluga pružaju organizacije. Finski institut za zdravstvo i socijalnu skrb odgovoran je za organiziranje usluga skloništa.

Sustav pomoći žrtvama trgovanja ljudima državno je tijelo odgovorno za osiguravanje poštovanja prava zajamčenih žrtvama trgovanja ljudima. Usluge potpore uključuju smještaj u sigurnu kuću, zdravstvenu zaštitu, usluge socijalne skrbi, naknadu kod prihvata ili socijalnu pomoć, pravnu pomoć i savjetovanje, osobu za potporu u kaznenom postupku i usluge tumačenja i prevođenja. Osim sustava pomoći, i organizacije pružaju pomoć žrtvama trgovanja ljudima.

Imate pravo na pomoć pravnog savjetnika tijekom prijavljivanja kaznenog djela, ispitivanja i tijekom suđenja. Savjetnik mora biti odvjetnik, odvjetnik za pružanje javne pravne pomoći ili licencirani pravni savjetnik.

Osobe s niskim i srednjim prihodima mogu ostvariti pravo na pravnu pomoć financiranu iz državnih sredstava. U takvim slučajevima naknadu za savjetnika država plaća djelomično ili u cijelosti. Zahtjev za pravnu pomoć možete podnijeti uredu za javnu pravnu pomoć ili putem elektroničke usluge. Isto tako možete zatražiti od odvjetničkih tvrtki da podnesu prijavu za pravnu pomoć u vaše ime.

Sud vam može odrediti pravnog savjetnika i osobu za potporu u slučaju obiteljskog nasilja, kaznenih djela protiv spolne slobode ili teških kaznenih djela protiv vašeg života, zdravlja ili slobode. U takvim slučajevima država plaća naknadu bez obzira na vaše prihode.

Osoba za potporu može vam pružati pomoć u različitim fazama kaznenog postupka. Možete tražiti da vam osoba za potporu bude bilo koja osoba koju odaberete. Osoba za potporu može biti s vama na raspravama i sjednicama suda, ali njezina nazočnost može u određenim okolnostima biti ograničena. Finska organizacija za potporu žrtvama može vam besplatno osigurati osobu koja je prošla obuku za potporu. Opće usluge koje pruža Finska organizacija za potporu žrtvama financira Ministarstvo pravosuđa i za njih vrijedi obveza pružanja javne usluge.

Koje vrste potpore mogu primiti od nevladinih organizacija?

Brojne organizacije pružaju potporu, savjete i smjernice žrtvama kaznenih djela. Finska organizacija za potporu žrtvama pruža pomoć za sve vrste kaznenih djela i kaznenih postupaka, kao i savjete važne za prava žrtava. Žrtve obiteljskog nasilja mogu potražiti zaštitu i potporu u skloništima. Pomoć je dostupna i putem telefonskih linija za pomoć te usluga skrbi unutar zajednice. Na nekim je mjestima dostupna posebna potpora za žrtve kaznenih djela protiv spolne slobode i za imigrantice, kao i uzajamna potpora obiteljima žrtava ubojstva.

Usluge potpore koje pružaju organizacije

Poveznica se otvara u novom prozoruFinska organizacija za potporu žrtvama

Potpora svim žrtvama kaznenih djela, što uključuje potporu svjedocima i članovima obitelji žrtve. Pomoć i savjeti o ostvarivanju prava žrtava u kaznenom postupku. Nacionalna telefonska linija za pomoć, telefonska linija za pravnu pomoć, internetska služba za potporu. Službe za potporu osobama na regionalnoj osnovi.

– telefonska linija za pomoć 116 006 (besplatno)
– telefonska linija za pravnu pomoć 0800 161 177 (besplatno)

Poveznica se otvara u novom prozoruNollalinja

Cjelodnevna linija za pomoć žrtvama obiteljskog nasilja i nasilja nad ženama, telefon 080 005 005 (besplatno)

Poveznica se otvara u novom prozoruSavez domova i skloništa za majku i dijete (Ensi- ja turvakotien liitto)

Skloništa za osobe koje trpe obiteljsko nasilje ili prijetnju nasiljem i kojima je potrebna potpora za oporavak te privremeni smještaj. Usluge skrbi unutar zajednice pružaju potporu za rješavanje situacije uzrokovane obiteljskim nasiljem i za prevladavanje krize. Savjeti putem telefona, razgovor sa stručnjakom za obiteljsko nasilje, vođena skupina u sličnom položaju ili život uz tuđu pomoć.

Poveznica se otvara u novom prozoruInternetska usluga skloništa

Internetska usluga koju održava Savez domova i skloništa za majku i dijete pruža pomoć svim sudionicima koji su uključeni u nasilne odnose.

Poveznica se otvara u novom prozoruKrizni centar za žrtve silovanja Tukinainen

Pruža potporu i smjernice osobama koje su seksualno napadnute i/ili zlostavljane, kao i njihovim obiteljima. Internetska služba za pomoć.

– telefonska linija za pomoć u kriznim situacijama: telefon 0800 97 899 (besplatno)

– telefonska linija za pravnu pomoć: telefon 0800 97 895 (besplatno)

Poveznica se otvara u novom prozoruMONIKA – Multikulturalno udruženje žena, Finska

Lako dostupne usluge, pravni savjeti i skloništa za imigrantice i djecu koja pate zbog nasilja. Pomoć je dostupna na nekoliko jezika. Isto tako omogućena je usluga osobe za potporu.

– telefonska linija za pomoć 0800 05 058 (besplatno)

– Sklonište Mona, telefon 045 639 6274 (cjelodnevna linija)

Poveznica se otvara u novom prozoruLinija za žene (Naisten Linja)

Savjeti i potpora ženama i djevojčicama zabrinutima zbog nasilja. Informacije su dostupne na internetu i putem telefona.

– telefon 0800 02 400 (besplatno)

Poveznica se otvara u novom prozoruPro-tukipiste

Zdravstvene usluge i usluge potpore za osobe koje rade u seksualnoj ili erotskoj industriji i za žrtve trgovanja ljudima.

Poveznica se otvara u novom prozoruUdruga za članove obitelji žrtava ubojstava HUOMA (Henkirikoksen uhrien läheiset ry)

Stručna potpora za članove obitelji žrtava ubojstava.

– telefon: 050 401 2230

Poveznica se otvara u novom prozoruHUOMA

Poveznica se otvara u novom prozoruMIELI duševno zdravlje Finska (Suomen Mielenterveys ry)

Pomoć za životnu krizu.

– telefonska linija za pomoć u krizi 09 2525 0111 (24-satna)

Poveznica se otvara u novom prozoruSuvanto – Za sigurnu starost (Suvanto ry – Turvallisen vanhuuden puolesta)

Pomoć, uzajamna potpora i pravni savjeti starijim osobama za sprječavanje zlostavljanja i nasilja.

– SUVANTO telefonska linija za pomoć 0800 06 776 (besplatno)

Posljednji put ažurirano: 05/02/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.