Prava žrtava kaznenih djela (po zemljama)

Finska

Sadržaj omogućio
Finska

Smatra se da ste žrtva kaznenog djela ako ste bili žrtva radnje ili propusta koje prema finskom zakonu predstavlja kazneno djelo. Kao žrtva kaznenog djela imate određena prava prije, tijekom i nakon sudskog postupka.

Kazneni postupak u Finskoj započinje istragom koju obično provodi policija. U tom stadiju utvrđuje se je li kazneno djelo doista počinjeno, pod kojim okolnostima se to dogodilo i tko su uključene osobe. Osim toga, utvrđuju se razmjeri ozljede ili štete nastale kaznenim djelom kao i vaši zahtjevi kao žrtve.

Ako postoje dovoljni dokazi da je kazneno djelo počinjeno, državni odvjetnik podiže optužnicu i pokreće postupak pred sudom. Tijekom suđenja sud ispituje dokaze te ili osuđuje navodnog počinitelja ili utvrđuje da nije kriv. Kazneni postupak može se nastaviti ako jedna od strana podnese žalbu višem sudu.

Sljedeće poveznice pružit će vam relevantne informacije.

1 – Prava koja uživam kao žrtva kaznenog djela

2 – Prijavljivanje kaznenog djela i moja prava tijekom istražnog ili sudskog postupka

3 – Moja prava nakon suđenja

4 – Naknada

5 – Moja prava na potporu i pomoć

Posljednji put ažurirano: 19/05/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.