Victims' rights - by country

Francuska

Sadržaj omogućio
Francuska

You will be considered a victim of a crime if you have suffered harm (e.g. you have been injured or your personal property has been damaged or stolen, etc.) as a result of an incident which constitutes an offence according to national law. According to the law, you have certain individual rights as a victim of a crime before, during and after the proceedings.

In France, criminal proceedings consist of an inquiry and a trial. There are two types of inquiry according to the type of crime committed: a police inquiry conducted by criminal police officers under the authority of the public prosecutor and a judicial inquiry (investigation) conducted under the authority of the investigating magistrate by the criminal police officers or by the investigating magistrate him/herself.

Once the inquiry is finished, the case may be closed or referred back to court for trial, depending on the evidence gathered. In the latter case, the court will examine the evidence gathered and decide whether the alleged perpetrator is guilty or not. If the alleged perpetrator is found guilty, the court will impose a sentence on him/her. If not, the alleged offender is declared not guilty and released or acquitted.

Click on the links below to find the information that you need

1 - My rights as a victim of crime

2 - Reporting a crime and my rights during the investigation or trial

3 - My rights after trial

4 - Compensation

5 - My rights to support and assistance

Last update: 04/07/2018

The national language version of this page is maintained by the respective Member State. The translations have been done by the European Commission service. Possible changes introduced in the original by the competent national authority may not be yet reflected in the translations. The European Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice to see copyright rules for the Member State responsible for this page.

1 - Prava koja uživam kao žrtva kaznenog djela

Koje ću informacije dobiti od nadležnog tijela nakon što je počinjeno kazneno djelo (npr. policije, javnog tužitelja), ali prije nego što prijavim to kazneno djelo?

Ako kazneno djelo nije prijavljeno i o njemu nisu obaviještena pravosudna tijela, policija ili žandarmerija, nećete dobiti nikakve informacije jer nadležna tijela neće imati nikakva saznanja o kaznenom djelu.

Ako su o kaznenom djelu obaviještena pravosudna tijela, policija ili žandarmerija putem bilo kojeg sredstva (osim na temelju pritužbe koju ste podnijeli vi kao žrtva), bit ćete pozvani da iznesete pojedinosti o šteti koju ste pretrpjeli i okolnostima kaznenog djela te ćete u tom trenutku biti obaviješteni o vašim pravima.

Ako kazneno djelo sami prijavite policiji, žandarmeriji ili pravosudnim tijelima, isto ćete tako biti saslušani u trenutku izvješćivanja o činjenicama i obaviješteni o vašim pravima.

Ne živim u državi članici EU-a u kojoj je počinjeno kazneno djelo (za građane EU-a i državljane trećih zemalja). Na koji su način zaštićena moja prava?

Ako ste francuski državljanin, pritužbu možete podnijeti u bilo kojoj policijskoj postaji ili jedinici žandarmerije koja se nalazi u Francuskoj. Vaša će pritužba biti obrađena u Francuskoj ako francuska tijela imaju nadležnost ili upućena nadležnim tijelima države u kojoj se kazneno djelo dogodilo.

Ako ste strani državljanin koji je žrtva kaznenog djela počinjenog u Francuskoj, pritužbu možete podnijeti u bilo kojoj policijskoj postaji ili jedinici žandarmerije u Francuskoj. Tijekom saslušanja ili podnošenja pritužbe možete dobiti pomoć usmenog prevoditelja. O ishodu ćete biti obaviješteni bilo kojim odgovarajućim putem i vaša će prava biti zaštićena na isti način kao i prava francuskih državljana jer su u pravu utvrđena ista pravila o obavješćivanju žrtava i zaštiti njihovih prava, neovisno o njihovu državljanstvu.

Pravo na besplatnu pravnu pomoć imate ako ste državljanin države članice Europske unije ili države koja je potpisala međunarodni sporazum s Francuskom.

Konačno, žrtve koje podnesu pritužbu ili daju iskaz protiv osobe u postupcima koji se odnose na javnu nabavu ili trgovanje ljudima mogu dobiti privremeno odobrenje za ostanak u Francuskoj na temelju kojega imaju pravo na rad, osim ako njihova prisutnost predstavlja prijetnju javnom poretku.

Koje ću informacije dobiti ako prijavim kazneno djelo?

Kad prijavljujete kazneno djelo, uzimaju se vaši podaci za kontakt kako bi se s vama mogao uspostaviti kontakt tijekom istražnog postupka. Obavješćuje vas se i o vašim pravima i o tome kako ih možete ostvariti.

Informiranje žrtve o tijeku istražnog postupka

Policiju ili žandarmeriju, tužitelja ili istražnog suca (ako je predmet upućen na sud) možete pitati o tijeku istražnog postupka koji se odnosi na vas.

U slučaju kaznenog djela i samo za pojedine prekršaje, ako imate status građanskopravne stranke, istražni vas sudac svakih šest mjeseci izvješćuje o tijeku postupka.

Informiranje žrtve o ishodu istražnog postupka

Nakon završetka istražnog postupka obavješćuje vas se o sljedećim donesenim odlukama: odbacivanju predmeta, alternativi kaznenom progonu, pozivanju optuženika na sud. Ako će uslijediti suđenje, obavješćuje vas se o podnesenim optužbama protiv osumnjičenika, datumu i mjestu rasprave.

Informacije za žrtvu ako se predmet upućuje istražnom sucu

Ako je pokrenuto sudsko ispitivanje, javni tužitelj prepušta istražni postupak istražnom sucu. Istražni sudac mora vas obavijestiti da je pokrenut sudski istražni postupak, da imate pravo sudjelovati u svojstvu građanskopravne stranke i o postupcima koji su na raspolaganju za ostvarivanje tog prava. Ako ste maloljetna osoba, te se informacije daju vašem zakonskom zastupniku.

U obavijesti žrtvi istražni vam sudac daje informacije i o tome da, ako imate status građanskopravne stranke, imate pravo na pomoć odvjetnika kojeg odaberete ili kojeg će vam na vaš zahtjev dodijeliti predsjednik odvjetničke komore, čije ćete troškovi morati nadoknaditi osim ako imate pravo na besplatnu pravnu pomoć (vidjeti uvjete) ili osiguranje troškova pravne zaštite.

Informiranje žrtve o okolnostima osumnjičenika

Nećete nužno biti obaviješteni o tome da je navodni počinitelj zadržan u pritvoru ili da je pušten iz zatvora.

S druge strane, uvijek ćete biti obaviješteni o puštanju navodnog počinitelja na slobodu prije suđenja pod sudskim nadzorom ako je izrečena zabrana pristupa radi vaše zaštite.

Imam li pravo na besplatne usluge tumačenja i prevođenja (kada se obratim policiji ili drugim nadležnim tijelima ili tijekom istražnog i sudskog postupka)?

Ako ne govorite ili ne razumijete dovoljno dobro francuski, policijska postrojba ili jedinica žandarmerije kojoj prijavljujete kazneno djelo traži pomoć usmenog prevoditelja. Usmeni će prevoditelj biti prisutan tijekom vaših saslušanja, ali i tijekom svih vaših razgovora s odvjetnikom te tijekom suđenja.

Tijekom istražnog postupka od suca koji je zadužen za predmet možete zatražiti prijevod bitnih dijelova spisa. Taj će prijevod biti besplatan ako se odnosi na važne dokumente, ali podliježe plaćanju ako se odnosi na druge dokumente.

Neki dokumenti o pravima žrtava već su prevedeni na najčešće jezike i policija ili žandarmerija će vam osigurati te prijevode.

Na koji će način nadležno tijelo osigurati da razumijem sve informacije i da me se razumije (ako sam dijete ili osoba s invaliditetom)?

Ako imate invaliditet zbog kojeg je vaša sposobnost komunikacije ograničena, službenici istrage ili istražni suci zatražit će pomoć tumača. Tumač će biti uz vas tijekom saslušanjâ, razgovorâ s odvjetnikom ili tijekom suđenja.

Ako ne možete čitati, dokumenti će vam se pročitati.

Ako ste maloljetna osoba, saslušanje će biti prilagođeno vašoj dobi i razini zrelosti te će ga voditi posebno osposobljeni stručnjaci, ponekad uz prisutnost psihologa. Ako je potrebno više od jednog saslušanja, kad god je to moguće, razgovor će voditi isti službenik istrage.

U nekim policijskim postajama nalaze se posebne prostorije koje pridonose stvaranju atmosfere prilagođene djetetu, što saslušanje čini manje službenim.

Tijekom saslušanja uvijek možete zatražiti da uz vas bude punoljetna osoba po vašem izboru.

Konačno, ako se istražni postupak odnosi na teška kaznena djela, a posebno na sva kaznena djela sa seksualnim obilježjima, vaša će se saslušanja snimati kamerom ili barem uređajima za snimanje zvuka.

Službe za potporu žrtvama

Tko pruža potporu žrtvama?

Potporu žrtvama pružaju udruženja za potporu žrtvama. Svrha je tih udruženja pružiti smjernice, društvenu i pravnu pomoć ili psihološku potporu svim žrtvama kaznenih djela, neovisno o tome sudjeluju li u kaznenom postupku ili ne.

Udruženja rukovode uredima za potporu žrtvama koji djeluju pri svakom regionalnom sudu te koji pružaju pomoć i potporu žrtvama koje su obuhvaćene postupcima koji su u tijeku.

Osim toga, specijalizirana udruženja mogu pružiti odgovarajuću potporu žrtvama pojedinih kaznenih djela (na primjer, nasilje u obitelji).

Hoće li me policija automatski uputiti na službu za potporu žrtvama?

O vašem pravu na dobivanje pomoći od službe koja je u nadležnosti javnog tijela ili udruženja za potporu žrtvama bit ćete obaviješteni bilo kojim odgovarajućim putem te ćete dobiti njihove podatke za kontakt. U pravu nije predviđeno da policijske ili žandarmerijske službe uspostavljaju izravan kontakt s udruženjima za potporu žrtvama, no kad su službenici za socijalnu skrb (socijalni radnici ili psiholozi) prisutni na nekoj lokaciji, zato što su tamo pozvani ili zato što ondje imaju dežurni ured, mogu vam pomoći s postupkom.

U svakoj departmanskoj upravi za javnu sigurnost djeluje departmanski službenik za potporu žrtvama. Posao je tih službenika da održavaju kontakte s udruženjima, da unaprjeđuju načine postupanja sa žrtvama, da na jednom mjestu objedinjuju informacije koje bi mogle koristiti žrtvama i da prate tijek kaznenog postupka kako bi pružili informacije o tijeku istražnih postupaka.

U svakoj departmanskoj žandarmeriji djeluje službenik za potporu žrtvama za „sprječavanje/partnerstvo/kontakt”.

Svaki put kad se podnese pritužba protiv osobe X zbog teškog kaznenog djela, policijski službenik podnositelju pritužbe automatski predaje obrazac za potporu žrtvama u kojem ga se obavješćuje o djelokrugu Nacionalnog instituta za potporu žrtvama i mirenje (INAVEM) i daju mu se podaci za kontakt udruženjâ za potporu žrtvama ili socijalnih službi.

Javni tužitelj naknadno može žrtvu kaznenog djela izravno uputiti na udruženje za potporu žrtvama.

U slučaju nezgode u kojoj je sudjelovao velik broj ljudi (masovna nezgoda ili terorističko djelo) udruženja za potporu žrtvama mogu dobiti pristup popisu žrtava i obratiti im se izravno.

Na koji se način štiti moja privatnost?

Tijekom istražnog postupka imate pravo, uz odobrenje javnog tužitelja, da ne otkrijete svoju privatnu adresu, nego da navedete adresu jedinice žandarmerije ili policijske postaje ili adresu treće osobe uz njezinu izričitu suglasnost.

Konačno, možete zatražiti da suđenje bude zatvoreno za javnost i suci ne mogu odbiti taj zahtjev ako ste žrtva silovanja, mučenja ili okrutnog postupanja uz seksualni napad. U drugim će predmetima suđenje biti zatvoreno za javnost samo ako se vi ili druga građanskopravna stranka tomu ne protivite.

U svakom se slučaju vaš identitet ne smije objaviti u medijima, osim ako ste to odobrili.

Osim toga, usluge koje pružaju udruženja za potporu žrtvama i podaci koje prikupljaju u potpunosti su povjerljivi.

Moram li prijaviti kazneno djelo kako bi mi se pružila potpora za žrtve?

Kako biste se mogli koristiti uslugama udruženja za potporu žrtvama, nije potrebno podnijeti pritužbu.

Osobna zaštita za slučaj da sam u opasnosti

Koje su vrste zaštite dostupne?

Ako ste pretrpjeli nasilje u obitelji, nasilniku se može narediti da napusti obiteljski dom, zabraniti odlazak na određena mjesta ili se od njega može zahtijevati da bude podvrgnut medicinskom ili psihološkom liječenju.

Ako je vaš (bivši) bračni drug ili (bivši) nevjenčani partner bio nasilan prema vama i u slučaju ozbiljne prijetnje upućene vama, javni tužitelj može vam dodijeliti uređaj za zaštitu na daljinu (telefon za hitne slučajeve). Žrtva nasilja u obitelji može obiteljskom sudu podnijeti i zahtjev za zabranu pristupa, kojom se počinitelju izriču pojedina ograničenja ako postoji opravdan razlog za vjerovanje da je navodno kazneno djelo počinjeno i da žrtvi prijeti opasnost.

Sud isto tako može zaštititi vas i vašu obitelj od mogućih prijetnji ili pritisaka navodnog počinitelja izricanjem mjera kojima se sprječava svaki kontakt, kao što su istražni zatvor, sudski nadzor ili druga sudska ograničenja.

Tko mi može ponuditi zaštitu?

Za zaštitu žrtava odgovorno je pravosudno tijelo, koje uzima u obzir rizike za žrtve i njihove potrebe kako bi donijelo pojedine odluke, kao što je zabrana kontakta ili zabrana odlaska na pojedina mjesta kao što je dom žrtve. Odluke kojima se uvode te zabrane prosljeđuju se policijskim postajama i jedinicama žandarmerije te one zatim preuzimaju odgovornost za osiguravanje njihova poštovanja. Ako osoba koja je optužena ili proglašena krivom prekrši zabranu, može biti uhićena jer to kršenje može biti osnova za pritvaranje ili podizanje optužnice zbog novog kaznenog djela.

Ako ste dobili uređaj za posebnu zaštitu (telefon za hitne slučajeve), lako možete uspostaviti kontakt s pozivnim centrom, koji odmah upozorava najbližu policijsku ili žandarmerijsku službu koja može poslati svoje službenike kako bi vam pomogli ako ste u opasnosti.

Hoće li tko obraditi moj predmet kako bi utvrdio prijeti li mi još opasnost od počinitelja?

Službenik kriminalističke policije koji vodi vaše saslušanje odgovoran je za prikupljanje početnih informacija za prilagođenu procjenu vaše situacije i vaših potreba za zaštitom. Službenik te informacije prosljeđuje pravosudnom tijelu nadležnom za postupak, koje odlučuje, ako to smatra primjerenim, da udruženje za potporu žrtvama provede temeljitu evaluaciju. Jedan je od ciljeva te prilagođene procjene utvrditi rizik od zastraživanja ili odmazde počinitelja.

Hoće li tko obraditi moj predmet kako bi utvrdio jesam li dodatno ugrožen zbog sustava kaznenog pravosuđa (tijekom istražnog i sudskog postupka)?

Dodatna je svrha prethodno opisane evaluacije utvrditi rizik od sekundarne viktimizacije zbog vašeg sudjelovanja u kaznenom postupku.

Kakva je zaštita dostupna za osobito ranjive žrtve?

Posebno ranjivim žrtvama osiguravaju se procjena i pomoć udruženja za potporu žrtvama.

Osim toga, pružaju se i različite mjere zaštite ovisno o potrebama žrtve, kao što su sljedeće mjere:

 • ograničavanje broja saslušanja i liječničkih pregleda samo na one koji su neophodni za potrebe istražnog postupka
 • mogućnost da vaše saslušanje vodi službenik istrage koji je vašeg spola, u slučaju seksualnog nasilja ili rodno uvjetovanog nasilja
 • saslušanja se odvijaju u odgovarajućim prostorijama, vode ih osposobljeni službenici istrage i, ako je to moguće, isti službenik istrage vodi sva saslušanja.

Maloljetnik sam – imam li posebna prava?

Maloljetna žrtva ima ista prava kao i punoljetne osobe, a uživa i posebna prava povezana s njezinom dobi. Stoga, ako roditelji (ili pravni zastupnici) ne mogu osigurati zaštitu interesa maloljetne osobe, pravosudno tijelo imenuje ad hocskrbnika (osoba u srodstvu s djetetom ili ovlaštena osoba) koji je odgovoran za zastupanje maloljetne osobe i ostvarivanje njezinih prava.

Isto se tako automatski dodjeljuje odvjetnik, koji brani interese djeteta i koji mora prisustvovati svakom saslušanju maloljetne osobe.

Za pojedina kaznena djela, posebno ona sa seksualnim obilježjima, maloljetna osoba tijekom istražne faze postupka može biti podvrgnuta liječničkom ili psihološkom pregledu kako bi se procijenili obilježja i opseg pretrpljene štete te utvrdilo je li djetetu potrebno odgovarajuće liječenje ili skrb. Razgovori s maloljetnom osobom koja je žrtva pojedinih kaznenih djela, posebno onih sa seksualnim obilježjima, obvezno se snimaju kamerom kako bi se izbjeglo višestruko ispitivanje maloljetne osobe.

Konačno, na svakom saslušanju, neovisno o značajkama pretrpljenog kaznenog djela, u pratnji maloljetne osobe može biti osoba po njezinu izboru (član uže obitelji, pravni zastupnik, liječnik ili psiholog).

Član moje obitelji izgubio je život kao žrtva kaznenog djela – koja su moja prava?

Osoba koja nije izravna žrtva kaznenog djela ipak se može smatrati neizravnom žrtvom i može uživati određena prava.

Neizravna žrtva koja smatra da joj je nanesena šteta, čak i ako je ona nematerijalna, može postati građanskopravna stranka u istražnoj fazi postupka ili kad se predmet nalazi pred istražnim sucem ili tijekom rasprave, ako se navodnom počinitelju sudi na sudu.

S druge strane, za razliku od izravnih žrtava kaznenog djela, neizravne žrtve neće nužno biti pozvane na rasprave ili obaviještene o njima ako prethodno nisu podnijele zahtjev u tu svrhu.

Konačno, žrtva će morati navesti značajke pretrpljene štete kako bi sudac mogao utvrditi može li se prihvatiti njezin status građanskopravne stranke, odnosno može li se smatrati legitimnim.

Član je moje obitelji žrtva kaznenog djela – koja su moja prava?

Osoba koja nije izravna žrtva kaznenog djela ipak se može smatrati neizravnom žrtvom i može uživati određena prava.

Neizravna žrtva koja smatra da joj je nanesena šteta, čak i ako je ona nematerijalna, može postati građanskopravna stranka u istražnoj fazi postupka ili kad se predmet nalazi pred istražnim sucem ili tijekom rasprave, ako se navodnom počinitelju sudi na sudu.

S druge strane, za razliku od izravnih žrtava kaznenog djela, neizravne žrtve neće nužno biti pozvane na rasprave ili obaviještene o njima ako prethodno nisu podnijele zahtjev u tu svrhu.

Konačno, žrtva će morati navesti značajke pretrpljene štete kako bi sudac mogao utvrditi može li se prihvatiti njezin status građanskopravne stranke, odnosno može li se smatrati legitimnim.

Mogu li pristupiti uslugama mirenja? Koji su uvjeti? Prijeti li mi opasnost tijekom mirenja?

Mirenje je sudska mjera koja se može provesti ako je vjerojatno da će dovesti do nadoknade štete nanesene žrtvi, zaustaviti uznemiravanje koje je posljedica kaznenog djela ili pridonijeti rehabilitaciji počinitelja.

Odluku o mirenju može donijeti javni tužitelj uz suglasnost žrtve ili na njezin zahtjev.

Ako je nasilje počinio bračni drug ili bivši bračni drug žrtve, njezin građanski partner ili bivši građanski partner, nevjenčani partner ili bivši nevjenčani partner, mirenje se provodi jedino ako je žrtva to izričito zatražila. U tom se slučaju počinitelju nasilja izriče i upozorenje.

Ako je bračni drug ili bivši bračni drug žrtve, njezin građanski partner ili bivši građanski partner, nevjenčani partner ili bivši nevjenčani partner nakon mirenja počinio dodatno nasilje, nije moguće pristupiti daljnjem mirenju.

Mirenje, za koje može biti zadužen kriminalistički istražitelj, izaslanik tužitelja ili izmiritelj, sastoji se od uspostavljanja kontakta između žrtve i počinitelja uz jamstvo sigurnosti žrtve, koja mora biti suglasna s načelom i sredstvima provedbe. Žrtva ne smije biti suočena s počiniteljem protiv svoje volje niti u bilo kojim okolnostima smije biti ostavljena nasamo s njim.

Osim toga, ta se mjera ne primjenjuje ako se smatra da će uspostavljanje kontakta između žrtve i počinitelja žrtvu izložiti opasnosti.

Gdje mogu pronaći zakon u kojem su navedena moja prava?

Cjelokupno se francusko zakonodavstvo može pronaći na sljedećim Poveznica se otvara u novom prozoruinternetskim stranicama. Prava žrtava navedena su u Zakonu o kaznenom postupku, posebno u člancima od 10-2. do 10-5. i od D1-2. do D1-12.

Posljednji put ažurirano: 03/10/2018

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

2 - Prijavljivanje kaznenog djela i moja prava tijekom istražnog ili sudskog postupka

Kako mogu prijaviti kazneno djelo?

Pritužbu možete podnijeti policiji ili žandarmeriji, koja će je proslijediti javnom tužitelju u mjestu u kojem je kazneno djelo počinjeno ili mjestu boravka ili uhićenja počinitelja.

Javnom tužitelju možete se obratiti i izravno običnim dopisom, u kojem ćete objasniti štetu koju ste pretrpjeli te navesti datume i mjesta prekršaja te svoje ime i adresu.

Svaka osoba koja nije žrtva isto tako može prijaviti kazneno djelo pod istim uvjetima.

Kako mogu saznati u kojoj je fazi moj predmet?

Informacije za žrtvu o tijeku istražnog postupka

Žrtva može upitati policiju ili žandarmeriju, tužitelja ili istražnog suca (ako je predmet upućen na sud) o tijeku istražnog postupka koji se odnosi na nju.

U slučaju kaznenog djela i samo za pojedine prekršaje žrtva koja ima status građanskopravne stranke u postupku od istražnog će suca svakih šest mjeseci dobivati izvješće o napretku postupka.

Informacije za žrtvu o ishodu istražnog postupka

Nakon završetka istražnog postupka žrtvu se obavješćuje o sljedećim donesenim odlukama: odbacivanju predmeta, alternativi kaznenom progonu, pokretanju sudske istrage i pozivanju optuženika na sud. Ako će uslijediti suđenje, žrtvu se obavješćuje o kaznenim djelima za koja se tereti osumnjičenika te o datumu i mjestu rasprave.

Informacije za podnositelja pritužbe

Javni tužitelj svaku osobu koja je prijavila kazneno djelo obavješćuje o daljnjim radnjama u postupku.

Imam li pravo na pravnu pomoć (tijekom istražnog ili sudskog postupka)? Koji su uvjeti?

Ako nemate odvjetnika, informacije o vašim pravima i obvezama možete dobiti odlaskom na sudove, u pravne centre (maisons de la justice et du droit), službe za pravne informacije (points d’accès au droit), gradske vijećnice i društvene centre u kojima udruženja za potporu žrtvama održavaju otvorene sastanke. Možete imati pravo i na besplatno pravno savjetovanje, neovisno o vašoj dobi, državljanstvu ili financijskim sredstvima, koje na tim lokacijama pružaju pravni stručnjaci, među ostalim odvjetnici.

Pravo na besplatnu pravnu pomoć možete imati ako ispunjujete sljedeće uvjete:

 • državljanin ste Francuske ili države članice Europske unije ili države koja je potpisala međunarodnu konvenciju s Francuskom ili imate uobičajeno boravište u Francuskoj i u Francuskoj boravite zakonito (taj se uvjet ne primjenjuje ako ste maloljetna osoba ili građanskopravna stranka)
 • vaša financijska sredstva [1] ne premašuju najviši prag utvrđen Zakonom o financijama. Taj se uvjet ne primjenjuje ako ste žrtva posebno teških kaznenih djela (namjerni pokušaj ubojstva, mučenje ili okrutno postupanje, terorističko djelo, silovanje itd.), ako primate dohodak aktivne solidarnosti (RSA) ili doplatak solidarnosti za starije osobe i nemate nikakve druge izvore prihoda ili ako je vaša situacija posebno bitna s obzirom na predmet spora ili vjerojatne troškove postupka.

Pravnom pomoći obuhvaćeno je sljedeće:

 • odvjetničke naknade
 • naknade sudskog izvršitelja, ako ih ima
 • naknade za vještačenja itd.
 • svi polozi koje ćete možda morati platiti.

Pravna pomoć može biti potpuna ili djelomična. Važno je da zahtjev za besplatnu pravnu pomoć podnesete na početku postupka jer se troškovi nastali prije podnošenja zahtjeva neće nadoknaditi.

Informacije o besplatnoj pravnoj pomoći i obrazac zahtjeva možete dobiti od vašeg odvjetnika, u pravnom centru, gradskoj vijećnici, na sudu nadležnom za vaše mjesto boravka ili sudu koji je zadužen za predmet. Obrazac se može i preuzeti sa sljedeće poveznice: Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1444.[1] Uvjeti za dobivanje besplatne pravne pomoći koji se odnose na financijska sredstva:
Kako bi nadležna tijela procijenila vaše potrebe za besplatnom pravnom pomoći, u obzir uzimaju sredstva koja ste primili u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca godine koja je prethodila vašem zahtjevu. Ta sredstva uključuju dohodak bilo koje vrste, osim obiteljskih naknada i pojedinih socijalnih naknada. U obzir se uzimaju i sredstva vašeg bračnog druga, partnera, uzdržavanog djeteta (uzdržavane djece) i svih osoba koje obično žive u vašem kućanstvu.

Mogu li tražiti nadoknadu troškova (za sudjelovanje u istražnom/sudskom postupku)? Pod kojim uvjetima?

Troškovi koji se odnose na pojedini postupak mogu, pod određenim uvjetima, biti pokriveni iz vašeg osiguranja troškova pravne zaštite ako su njime obuhvaćeni pojedini ili svi pravni troškovi, naknade sudskih izvršitelja, troškovi postupka ili transakcija ili naknade za vještačenja.

Ako to nije slučaj, pri izricanju presude i tijekom postupka podmirenja odštete sudskim putem ti se troškovi na vaš zahtjev zaračunavaju osuđenoj strani.

Mogu li podnijeti žalbu ako je moj predmet zaključen izvan suda?

Ako javni tužitelj na kraju istražnog postupka odluči odbaciti predmet, možete podnijeti žalbu glavnom državnom odvjetniku pri žalbenom sudu koji ima nadležnost na području na kojem se nalazi sud koji je odbacio predmet.

Ako glavni državni odvjetnik smatra da je sudski postupak nužan, može naložiti tužitelju da pokrene kazneni progon. Ako glavni državni odvjetnik smatra da je vaš zahtjev neopravdan, bit ćete obaviješteni da se neće pokrenuti daljnje radnje na temelju vaše žalbe.

Osim toga, ako je pritužba podnesena javnom tužitelju odbačena ili ako su protekla tri mjeseca od njezina podnošenja, pritužbu možete podnijeti izravno nadležnom istražnom sucu tako da postanete građanskopravna stranka.

Konačno, možete zatražiti da sudski izvršitelj navodnog počinitelja izravno pozove na sud upućivanjem sudskog poziva. U tom ćete slučaju morati platiti polog, čiji iznos određuje sud u skladu s vašim financijskim sredstvima.

Mogu li se uključiti u suđenje?

Obavješćuje vas se o datumu suđenja i možete prisustvovati raspravi. U nekim predmetima suđenje nije javno i moći ćete biti prisutni u sudnici samo tijekom davanja vašeg iskaza. Ako suđenje nije javno (ako se odvija iza zatvorenih vrata), nećete moći prisustvovati cijelom suđenju, osim ako imate status građanskopravne stranke u postupku.

Imate bezuvjetno pravo da vam tijekom cijelog suđenja pomaže udruženje za potporu žrtvama. Članovi tih udruženja mogu vam pomoći u trenutku kad podnosite zahtjev za sudjelovanje u postupku u svojstvu građanskopravne stranke, mogu prisustvovati različitim raspravama i mogu vam pomoći da shvatite propise i odluke sudaca.

Ako imate poteškoća pri razumijevanju francuskog ili izražavanju na francuskom, pozvat će se usmeni prevoditelj.

Tijekom rasprave građanskopravna stranka može pozivati svjedoke ili ulagati prigovore na saslušanja pojedinih svjedoka.

Žrtva ili građanskopravna stranka može postavljati pitanja svjedocima i optuženiku preko predsjednika suda.

Konačno, možete podnijeti zaključke (pisane primjedbe) o tehničkim aspektima postupka, pravu i/ili činjenicama o predmetu, na koje sudac mora odgovoriti.

Koja je moja službena uloga u pravosudnom sustavu? Primjerice, jesam li ili mogu li odabrati da budem: žrtva, svjedok, oštećena stranka ili privatni tužitelj?

Nakon što je pravosudni sustav ili policija i žandarmerija obaviještena o činjenicama, uspostavlja se kontakt sa žrtvom radi njezina saslušanja.

Žrtva nije odgovorna za pronalazak optuženika ili dokazivanje njegove krivnje. Tu ulogu ima javni tužitelj. Međutim, od žrtve se može zatražiti da iznese pojedinosti ili dokaze s pomoću kojih se može utvrditi istina (liječničke potvrde, identiteti svjedokâ itd.).

Žrtva može odabrati da se postupku priključi u svojstvu građanskopravne stranke, čime dobiva pravo na traženje financijske naknade za pretrpljenu štetu i na pomoć odvjetnika.

Koja su moja prava i obveze u toj ulozi?

Nakon što se istražni postupak uputi na policiju ili žandarmeriju, oni će obaviti razgovor sa žrtvom. U tom će trenutku žrtvu uvijek izvijestiti o sljedećim pravima:

 • pravu na dobivanje odštete ili druge odgovarajuće naknade njezina gubitka, među ostalim, prema potrebi, mjere popravljanja štete
 • pravu na dobivanje statusa građanskopravne stranke u okviru postupka koji je pokrenuo javni tužitelj ili upućivanjem izravnog poziva počinitelju da se pojavi na nadležnom sudu ili podnošenjem pritužbe istražnom sucu
 • ako žele postati građanskopravna stranka, pravu na dobivanje pomoći od odvjetnika kojeg odaberu ili kojeg će na njihov zahtjev dodijeliti predsjednik odvjetničke komore pri nadležnom sudu, pri čemu će troškove snositi žrtva, osim ako ispunjuje uvjete za pristup besplatnoj pravnoj pomoći ili ima osiguranje troškova pravne zaštite
 • pravu na dobivanje pomoći od službe koja djeluje u okviru javnog tijela ili više njih ili priznatog udruženja za potporu žrtvama
 • prema potrebi, pravu na podnošenje zahtjeva odboru za naknadu štete žrtvama kaznenih djela, u slučaju pojedinih prekršaja
 • pravu na dobivanje informacija o mjerama zaštite koje su im dostupne, među ostalim o nalozima za zaštitu. Žrtve se isto tako obavješćuje o sankcijama izrečenima počiniteljima nasilja i uvjetima izvršenja mogućih kazni koje mogu biti propisane
 • za žrtve koje ne razumiju francuski, pravu na pomoć usmenog prevoditelja i prijevod informacija koje su ključne za ostvarivanje njihovih prava
 • pravu da uz svaku žrtvu, na njezin zahtjev, u svim fazama postupka bude njezin pravni zastupnik i punoljetna osoba po njezinu izboru, osim ako je nadležno pravosudno tijelo donijelo obrazloženu odluku koja upućuje na suprotno
 • pravu da kao svoju adresu prijavi adresu treće osobe, uz izričitu suglasnost te treće osobe.

Žrtva se mora pojaviti na sudu i mora dati svoj iskaz ako je se pozove u svojstvu svjedoka.

Građanskopravna stranka ne mora prisustvovati osobno ako je zastupa odvjetnik. Međutim, ako se građanskopravna stranka ne pojavi na sudu i nema zastupnika, pretpostavit će se da je odustala od svojeg tužbenog zahtjeva, osim ako je sudu podnijela pisani zahtjev.

Građanskopravna stranka i žrtva koja je pozvana na davanje iskaza na sudu mogu zatražiti naknadu troškova sudjelovanja na raspravi ako tako zatraže tijekom suđenja.

Mogu li dati izjavu tijekom suđenja ili podastrijeti dokaze? Pod kojim uvjetima?

Tijekom rasprave možete davati izjave i iznositi dokaze. Međutim, pritom se mora poštovati načelo kontradiktornosti i oni se prije samog iznošenja moraju proslijediti obrani (navodnom počinitelju i njegovu odvjetniku) te javnom tužitelju.

Građanskopravna stranka možete postati samostalno ili uz pomoć odvjetnika.

Vaš zahtjev za odštetu/kamate (novčani iznos čija je svrha ispravak materijalne štete, patnje, izgubljenog vremena koji su posljedica radnji u kojima ste bili žrtva) morate kvantificirati. Tijekom tog postupka možete dobiti smjernice od udruženja za potporu žrtvama.

Koje ću informacije dobiti tijekom suđenja?

Tijekom suđenja žrtvu se obavješćuje o njezinu pravu da postane građanskopravna stranka, da dobije pomoć odvjetnika i besplatnu pravnu pomoć, pod određenim uvjetima, te mogućnosti da uz nju bude udruženje za potporu žrtvama.

Žrtva kojoj se dodijeli status građanskopravne stranke bit će obaviještena da u određenim slučajevima odboru za naknadu štete žrtvama kaznenih djela može podnijeti zahtjev za isplatu odštete i kamata ako je sud donio takvu presudu.

Hoću li imati pristup sudskim spisima?

Na kaznenom sudu i policijskom sudu nećete moći dobiti izravan pristup spisima. Prvo morate dobiti suglasnost tužitelja.

Međutim, ako ste građanskopravna stranka, možete dobiti uvid u njih izravno ili preko vašeg odvjetnika, ovisno o pojedinom predmetu, ili možete zatražiti primjerak spisâ.

Na porotnom sudu možete dobiti besplatne primjerke policijskih izvješća u kojima je zabilježeno kazneno djelo, pisanih izjava svjedoka i mišljenja vještaka te primjerke drugih dokumenata koji se odnose na postupak.

Posljednji put ažurirano: 03/10/2018

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

3 - Moja prava nakon suđenja

Mogu li podnijeti žalbu protiv presude?

Žalbu protiv presude suda nećete moći podnijeti ako niste podnijeli zahtjev da se kaznenom postupku priključite u svojstvu građanskopravne stranke koja traži odštetu jer vas sama činjenica da ste žrtva kaznenog djela ne čini strankom u postupku.

Ako ste podnijeli zahtjev da se kaznenom postupku priključite u svojstvu građanskopravne stranke i sud je prihvatio vaš zahtjev, nećete moći podnijeti žalbu protiv presude kojom se počinitelj proglašava krivim ili nedužnim ili protiv izrečene kazne. Možete jedino osporiti dijelove presude koji se odnose na vas.

Koja su moja prava nakon izricanja presude?

U svim predmetima imate sljedeća prava:

 • pravo da budete obaviješteni o svakoj odluci kojom se počinitelju zabranjuje da dolazi u kontakt s vama
 • pravo da budete obaviješteni o izvršenju kazne (oslobađanju osuđene osobe, smanjenju kazne, adresi na kojoj osuđena osoba živi itd.) preko udruženja za potporu žrtvama (association d’aide aux victimes) ili da vas o tome izravno obavijesti Zatvorska služba za integraciju i probaciju (Poveznica se otvara u novom prozoruService Pénitentiaire d’Insertion et de Probation – SPIP)
 • pravo da od suca zatražite da počinitelju zabrani da se susreće ili uspostavlja kontakt s vama ako je privremeno pušten iz zatvora ili je na uvjetnom otpustu ili ako je kazna smanjena ili izmijenjena
 • pravo da budete obaviješteni ako je počinitelj nakon izricanja osuđujuće presude pobjegao i vama ili osobama koje vas okružuju prijeti opasnost
 • pravo na dobivanje pomoći od udruženja za potporu žrtvama
 • pravo da se prije donošenja bilo kakve odluke o oslobađanju osuđene osobe u obzir uzmu vaši interesi i pravo na podnošenje pisanih primjedbi prije donošenja bilo kakve odluke u roku od petnaest dana nakon što je to zatraženo od vas.

Ako ste se postupku priključili u svojstvu građanskopravne stranke, imate i sljedeća prava:

 • pravo da vas sud obavijesti o vašem pravu na podnošenje zahtjeva odboru za naknadu štete žrtvama kaznenih djela (Poveznica se otvara u novom prozorucommission d’indemnisation des victimes d’infractions – CIVI)
 • pravo da vas zastupa odvjetnik i/ili da se koristite besplatnom pravnom pomoći
 • pravo na dobivanje obavijesti o presudi (bit će vam poslan primjerak presude).

Dok počinitelj kaznenog djela služi svoju kaznu, imate sljedeća prava:

1. pravo da svaku radnju koja šteti vašim interesima prijavite pravosudnom tijelu (autorité judiciaire, što uključuje javnog tužitelja);

2. pravo na dobivanje odštete zbog vašeg gubitka, u obliku naknade štete ili druge odgovarajuće kompenzacije. U pojedinim predmetima može vam se postaviti pitanje biste li pristali na mjeru popravljanja štete;

3. pravo da budete obaviješteni, ako to želite, o završetku izvršenja zatvorske kazne, u slučajevima i pod uvjetima predviđenima Zakonom o kaznenom postupku (Code de procédure pénale –CPP);

4. prema potrebi, pravo da se vodi računa o potrebi da vam se zajamči duševni mir i sigurnost.

Pravosudno tijelo dužno je zajamčiti sva ta prava tijekom cijelog razdoblja izvršenja kazne, u kojem god se obliku to izvršenje provodi.

Imam li pravo na potporu ili zaštitu nakon suđenja? Koliko dugo?

Nakon suđenja možete dobiti pomoć odvjetnika koji vam može dati savjete o tome je li poželjno podnijeti žalbu ili kako angažirati sudskog izvršitelja.

Mogli biste dobiti i pomoć udruženja za potporu žrtvama koja je neograničenog trajanja.

Koje ću informacije dobiti u slučaju da je počinitelj osuđen?

Ako je počinitelju izrečena osuđujuća presuda, bit ćete obaviješteni o presudi ako ona sadržava odredbe na temelju kojih se počinitelju zabranjuje da uspostavlja kontakt s vama ili da se približava vašem domu.

Ako ste se postupku priključili u svojstvu građanskopravne stranke, dobit ćete primjerak presude kojom se izriče kazna.

Ako je počinitelju izrečena kazna zatvora, možete biti obaviješteni o svakom prijedlogu za uvjetni otpust i od vas se može zatražiti da iznesete svoja stajališta.

Hoću li biti obaviješten o puštanju počinitelja na slobodu (uključujući prijevremeno puštanje na slobodu ili uvjetnu slobodu) ili njegovu bijegu iz zatvora?

Ako je osobi izrečena osuđujuća presuda zbog pojedinih kaznenih djela (silovanje, ubojstvo ili pokušaj ubojstva te većina kaznenih djela sa seksualnim obilježjima) i ako ste to zatražili u svojstvu žrtve ili građanskopravne stranke, bit ćete obaviješteni, izravno ili preko vašeg odvjetnika, o puštanju počinitelja na slobodu nakon isteka kazne.

U slučaju bijega iz zatvora o tome će vas obavijestiti javni tužitelj.

Hoću li biti uključen u odluke o puštanju na slobodu ili uvjetnom otpustu? Primjerice, mogu li dati izjavu ili podnijeti žalbu?

Ako postoji opasnost da bi osuđena osoba mogla doći u kontakt sa žrtvom ili građanskopravnom strankom, a takav bi kontakt trebalo izbjeći, sudovi koji su nadležni za izvršavanje kazni, ako odluče da bi se osuđena osoba trebala privremeno ili trajno pustiti na slobodu, zabranit će osuđenoj osobi da uspostavi kontakt sa žrtvom ili građanskopravnom strankom te, prema potrebi, da bude u blizini njezina doma ili mjesta rada (članak 712-16-2. prvi stavak Zakona o kaznenom postupku).

Takva zabrana mora biti izrečena – osim ako je donesena suprotna odluka na temelju obrazloženja – ako je protiv osobe donesena osuđujuća presuda zbog kaznenog djela iz članka 706-47. Zakona o kaznenom postupku (što uključuje većinu kaznenih djela protiv spolne slobode, članak 712-16-2. drugi stavak Zakona o kaznenom postupku).

U takvim se slučajevima žrtvu ili građanskopravnu stranku obavješćuje o mjeri i posljedicama kojima podliježe počinitelj ako ne poštuje zabranu (članak 712-16-2. treći stavak Zakona o kaznenom postupku, vidjeti u nastavku).

Ako građanskopravna stranka to zatraži, odvjetnik koji djeluje u njezino ime – ali ne i u ime žrtve koja nema status građanskopravne stranke – može se pojaviti pred sudom koji odlučuje o zahtjevu za uvjetni otpust koji je podnijela osoba osuđena na zatvorsku kaznu (emprisonnement ili réclusion) u trajanju od pet godina ili više i predati podneske tom sudu.

Osim toga, sudovi nadležni za izvršavanje presuda prije donošenja odluke mogu obavijestiti žrtvu ili građanskopravnu stranku, izravno ili preko njezina odvjetnika, da može podnijeti svoje pisane primjedbe u roku od 15 dana nakon primitka obavijesti. Žrtva ili građanskopravna stranka svoje primjedbe sudu može poslati sudu putem bilo kojeg sredstva koje žele.

Žrtva ne može podnositi žalbe na odluke o izvršenju presude protiv osuđene osobe. Žrtva može podnijeti novu pritužbu ako počinitelj počini nova kaznena djela. Ako osuđena osoba prekrši bilo koju svoju obvezu ili zabranu, na primjer ako ne poštuje zabranu uspostavljanja kontakta sa žrtvom, žrtva može taj slučaj prijaviti sucu nadležnom za praćenje uvjeta uvjetnog otpusta ili javnom tužitelju.

Posljednji put ažurirano: 03/10/2018

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

4 - Naknada

Koji je postupak za traženje odštete od počinitelja (npr. sudski postupak, privatna tužba, adhezijski postupak)?

Zakonodavstvom koje je na snazi svakoj osobi koja sebe smatra žrtvom omogućeno je sljedeće:

 • da istražnom sucu nadležnom za predmet podnese zahtjev za priznavanje statusa građanskopravne stranke koja traži odštetu (constitution de partie civile)
 • da pokrene postupak privremene pravne zaštite (action en référé) ili postupak o meritumu predmeta pred građanskim sudovima (action devant le juge civil au fond).

1. Nekoliko je načina na koje se pred kaznenim sudovima može podići privatna tužba, a opisani su u nastavku.

–            Kazneni progon (action) pokrenut ako javni tužitelj nije pokrenuo javni kazneni progon (posljedica je toga pokretanje javnog kaznenog progona).

Moguće su sljedeće dvije metode:

 • izravan poziv na pojavljivanje (citation directe), za lakše prijestupe (contraventions) ili srednje teške prijestupe (délits)
 • zahtjev za priznavanje statusa građanskopravne stranke u kaznenom postupku (za srednje teške prijestupe ili teška kaznena djela (crimes)).

–            Intervencija (intervention), ako je javni kazneni progon već pokrenut.

–            Zahtjev za priznavanje statusa građanskopravne stranke u kaznenom postupku.

Žrtva može zatražiti da se postupku priključi u svojstvu građanskopravne stranke tijekom rasprave, ali i slanjem zahtjeva predsjedavajućem sucu kaznenog suda preporučenim pismom s povratnicom ili telefaksom, u kojem navodi da se postupku želi priključiti u svojstvu građanskopravne stranke koja traži odštetu i iznos tražene odštete. To može učiniti i preko odvjetnika.

2. Privatna tužba može se podnijeti na građanskim sudovima na temelju općeg zakona o građanskopravnoj odgovornosti.

Ako žrtva postupak za dobivanje odštete pokrene pred građanskim sudovima, neće moći sudjelovati ni u kakvom daljnjem postupku na kaznenim sudovima. Ali ako žrtva zatraži da se s njom postupa u svojstvu građanskopravne stranke u kaznenom postupku, ništa je ne sprječava da predmet uputi na građanske sudove.

Sud je naredio počinitelju da mi plati odštetu/naknadu. Kako mogu biti siguran da će počinitelj platiti odštetu/naknadu?

Ako žrtva ima poteškoće pri naplati iznosa naknade, može pokrenuti građanski postupak izvršenja uključivanjem sudskog izvršitelja (huissier de justice). Zahtjev se mora poštom poslati predsjedavajućem sucu regionalnog suda (tribunal de grande instance) koji ima nadležnost u mjestu primarnog boravišta (domicile) osuđene osobe ili, ako je ona u zatvoru, regionalnog suda koji ima nadležnost u mjestu u kojem se nalazi zatvor. Sljedeća se sredstva mogu zaplijeniti:

– dio preostale dostupne plaće osuđene osobe

– sredstva na njezinu bankovnom računu

– određena imovina koja može biti u njezinu vlasništvu.

Ako počinitelj ne plati, može li mi država isplatiti predujam za odštetu/naknadu? Pod kojim uvjetima?

Ako osuđena osoba štetu žrtvi ne nadoknadi dobrovoljno, žrtva može predmet uputiti Službi za pomoć pri naplati za žrtve kaznenih djela (Service d’Aide au Recouvrement des Victimes d’Infractions – SARVI). Dovoljno je da žrtva pokaže da joj je dodijeljena odšteta na temelju pravomoćne presude u kaznenom postupku (protiv koje nije moguće podnijeti dodatnu žalbu).

SARVI umjesto odgovorne osobe žrtvi isplaćuje cijeli iznos odštete do iznosa od 1000 EUR; u slučaju višeg iznosa isplaćuje predujam od 30 % do najvišeg iznosa od 3000 EUR. Nakon isplate predujma SARVI isplaćuje preostali iznos nakon što ga naplati od osuđene osobe.

Za podnošenje zahtjeva SARVI-ju žrtva treba nabaviti obrazac zahtjeva za pomoć pri naplati (formulaire de demande d’aide au recouvrement), koji možete dobiti od regionalnog suda (na primjer od jedinstvenog tajništva suda (guichet unique de greffe), tajništva suca imenovanog za postupanje sa žrtvama (greffe du juge délégué aux victimes), ureda za izvršenje (bureau d’execution) ili ureda za potporu žrtvama (bureau d’aide aux victimes)) ili centra za pravo (maison de la justice et du droit), službe za pravne informacije (point d’accès au droit), gradske vijećnice ili sličnih ustanova, koji će i ispunjeni obrazac proslijediti SARVI-ju.

Zahtjev SARVI-ju mora se podnijeti najranije dva mjeseca, a najkasnije jednu godinu nakon dana kad presuda kojom se dodjeljuje odšteta postane pravomoćna.

Imam li pravo na odštetu od države?

Jamstveni fond za žrtve terorizma i drugih kaznenih djela (Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions – FGTI) nadoknađuje štetu žrtvama terorističkih djela u skladu s posebnim postupkom. Nadoknađuje štetu i sljedećim osobama:

– žrtvama silovanja, seksualnog napada, krađe, prijevare, zloupotrebe povjerenja, iznude ili uništavanja ili oštećenja imovine

– žrtvama kaznenog djela čija je posljedica trajni invaliditet ili opća nesposobnost za rad

– rodbini žrtava ubojstva s predumišljajem ili ubojstva na mah.

Kako bi žrtva koja ispunjuje određene uvjete dobila naknadu štete iz Fonda, mora podnijeti zahtjev izravno odboru za naknadu štete žrtvama kaznenih djela (CIVI) pri regionalnom sudu koji ima nadležnost u mjestu primarnog boravišta podnositelja zahtjeva ili u mjestu u kojem djeluje kazneni sud koji odlučuje o prijestupu.

Zahtjev se mora podnijeti odboru u roku od tri godine od dana počinjenja kaznenog djela. To se razdoblje produljuje za jednu godinu od dana posljednje presude u kaznenom postupku.

Ako je kazneno djelo počinjeno u Francuskoj, naknada štete može se dodijeliti sljedećim osobama:

– francuskim državljanima

– državljanima države članice Europske unije.

Ako je kazneno djelo počinjeno u inozemstvu, naknadu štete mogu dobiti samo francuski državljani.

1. U slučajevima teške osobne ozljede:

žrtva može dobiti punu naknadu štete koja je posljedica osobne ozljede ako je kazneno djelo dovelo do smrti, osakaćenosti ili trajnog invaliditeta ili opće nesposobnosti za rad u trajanju jednog mjeseca ili dulje ili ako je riječ o kaznenom djelu silovanja, seksualnog napada ili trgovanja ljudima.

Odbor će uzeti u obzir naknade koje su isplatila tijela za socijalnu pomoć, društva za uzajamno zdravstveno osiguranje, osiguravajuća društva itd. Odjeća ili materijalna šteta ne nadoknađuju se.

2. U slučaju lakše osobne ozljede i materijalne štete koja je posljedica krađe, prijevare, zloupotrebe povjerenja, iznude ili uništavanja ili oštećenja imovine:

ako je žrtvi nanesena tjelesna ozljeda čija je posljedica opća nesposobnost za rad u trajanju kraćem od jednog mjeseca ili materijalni gubitak kao posljedica jednog od tih kaznenih djela, dostupna naknada podliježe strogim uvjetima i ograničena je gornjom vrijednosti.

Kako bi mogla dobiti tu vrstu naknade štete, žrtva mora ispunjivati sljedeće dodatne uvjete:

– sredstva žrtve ne smiju biti 1,5 puta veća od gornje vrijednosti utvrđene za djelomičnu besplatnu pravnu pomoć (uz prilagodbu za obiteljske troškove)

– žrtva od osiguravajućeg društva, tijela za socijalnu pomoć ili bilo kojeg drugog tijela koje bi moglo biti odgovorno nije mogla dobiti djelotvornu i dostatnu naknadu za prouzročenu štetu

– samo u slučaju materijalnog gubitka žrtva mora biti u teškom materijalnom ili psihološkom stanju koje je posljedica kaznenog djela.

Ako su ti uvjeti ispunjeni, žrtva može dobiti naknadu štetu u najvišem iznosu od 4500 EUR.

Imam li pravo na naknadu u slučaju da počinitelj ne bude osuđen?

Ako optuženik nije osuđen, na građanskom sudu možete podnijeti privatnu tužbu kojom tražite naknadu štete. Morat ćete dokazati da je počinitelj odgovoran za štetu koju ste pretrpjeli.

Postupci pred odborom za naknadu štete žrtvama kaznenih djela (CIVI) neovisni su o svim postupcima na kaznenim sudovima i žrtva može podnijeti zahtjev odboru čak i ako ne postoji presuda ili odluka kaznenog suda te čak i ako je optuženiku izrečena oslobađajuća presuda.

Imam li pravo na hitnu isplatu u očekivanju odluke o mojem zahtjevu za naknadu?

U postupcima pred odborom za naknadu štete žrtvama kaznenih djela možete podnijeti zahtjev za isplatu predujma ako vaše pravo na naknadu štete nije osporeno i ako se vaš konačni gubitak ne može utvrditi jer ne možete izračunati ukupni iznos ili zbog toga što vam tijela za socijalnu skrb još nisu priopćila koliki će vam iznos nadoknaditi. Čak i ako ne ispunjujete te uvjete, predsjednik odbora ima diskrecijsko pravo odobriti vam isplatu predujma.

Posljednji put ažurirano: 03/10/2018

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

5 - Moja prava na potporu i pomoć

Žrtva sam kaznenog djela. Komu se mogu obratiti za potporu i pomoć?

Organizacije za potporu žrtvama navedene su u imeniku udruženja za potporu žrtvama: Poveznica se otvara u novom prozoruAnnuaire des associations d’aide aux victimes.

Možete se obratiti vama najbližem udruženju za potporu žrtvama.

Pozivni centar za potporu žrtvama

Pomoć posebnim žrtvama:

 • djeca kojoj prijeti opasnost: 119 – 24 sata dnevno, sedam dana u tjednu
 • nestala djeca: 116 000 – 24 sata dnevno, sedam dana u tjednu
 • nasilje nad ženama: 3919 – sedam dana u tjednu, od ponedjeljka do petka od 9:00 do 22:00, subotom, nedjeljom i državnim praznicima od 9:00 do 18:00
 • silovanje i seksualni napad: 0 800 05 95 95 – od ponedjeljka do petka od 10:00 do 19:00
 • rasističko postupanje: 01 40 35 36 55 – utorkom, četvrtkom i petkom od 10:30 do 13:30
 • homofobno postupanje: 01 48 06 42 41 – od ponedjeljka do petka od 18:00 do 22:00, subotom od 14:00 do 16:00 i nedjeljom od 18:00 do 20:00
 • Poveznica se otvara u novom prozoruvršnjačko nasilje u školi: 3020 – od ponedjeljka do petka od 9:00 do 20:00 i subotom od 9:00 do 18:00.

Je li potpora žrtvama besplatna?

Da, pomoć koju pružaju udruženja za potporu žrtvama u potpunosti je besplatna.

Koje vrste potpore mogu primiti od državnih službi ili tijela?

Liječnička pomoć:

žrtva može otići u bolnicu kako bi se posavjetovala s liječnikom i dobila potvrde u kojima su zabilježene njezine ozljede.

Nasilje u obitelji:

u slučaju opasnosti žrtva može, neovisno o njezinu bračnom stanju, sucu obiteljskog odjela (juge aux affaires familiales) regionalnog suda (tribunal de grande instance) podnijeti hitan zahtjev za dobivanje naloga za zaštitu na temelju kojega ona privremeno dobiva pravo na upotrebu obiteljskog doma i udaljavanje nasilnog partnera.

Pravna pomoć:

na svakom regionalnom sudu djeluje ured za potporu žrtvama (bureau d’aide aux victimes) kojim rukovodi udruženje za potporu žrtvama. Ti uredi daju informacije i smjernice žrtvama kaznenih djela, služe im kao pratnja te im objašnjavaju kako funkcioniraju sudovi i bilo koji postupci koji su možda u tijeku i odnose se na njih. To žrtvama omogućuje da budu u toku sa sljedećim:

 • svim koracima poduzetima po hitnom postupku, kao što je neodgodivo pojavljivanje na sudu (comparution immédiate)
 • napretkom kaznenog postupka.

Žrtvama će se uvijek savjetovati da iskoriste sve mehanizme nadoknade troškova na koje možda imaju pravo.

Pomoć se pruža besplatno i u povjerenju.

Koje vrste potpore mogu primiti od nevladinih organizacija?

Udruženja za potporu žrtvama pomažu žrtvama tijekom cijelog postupka pružanjem besplatnih pravnih informacija i informacija o socijalnoj pomoći te psihološke potpore. Predstavnici tih udruženja mogu pomagati žrtvama pri podnošenju pritužbe ili zahtjeva da u kaznenom postupku sudjeluju u svojstvu građanskopravne stranke. Mogu i prisustvovati raspravama u kaznenom postupku i žrtvi pomagati da razumije postupovne korake i odluke koje su donijeli pojedini sudionici.

Udruženja za potporu žrtvama mogu imati svoje predstavnike u žandarmerijama i policijskim postajama, bolnicama, sudnicama, uredima za socijalnu skrb itd. Njihove adrese i telefonski brojevi mogu se dobiti od sudova, žandarmerija i policijskih postaja te se mogu pronaći i u imeniku dostupnom na sljedećoj Poveznica se otvara u novom prozorupoveznici.

Osim tih redovitih udruženja za potporu žrtvama postoje i brojna druga udruženja koja nisu posebno priznata, a koja djeluju u pojedinim područjima kao što su tjelesne ozljede, nasilje u obitelji, prometne nesreće, liječničke pogreške itd. Neka udruženja koja su specijalizirana za pomoć žrtvama nasilja nad ženama mogu ženama i njihovoj djeci osigurati privremeni smještaj.

Posljednji put ažurirano: 03/10/2018

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.