Prava žrtava kaznenih djela (po zemljama)

Francuska

Sadržaj omogućio
Francuska

Smatrat će se da ste žrtva kaznenog djela ako ste pretrpjeli štetu (primjerice ako ste ozlijeđeni ili je vaša imovina oštećena ili ukradena itd.) kao posljedicu događaja koji prema francuskom zakonodavstvu predstavlja kazneno djelo. Kao žrtvi kaznenog djela zakon vam dodjeljuje određena prava prije, tijekom i nakon suđenja.

Kazneni se postupak u Francuskoj sastoji od istrage i suđenja. Postoje dvije vrste istrage prema vrsti počinjenog kaznenog djela: policijska istraga, koju provodi kriminalistička policija pod nadležnošću državnog odvjetnika, i sudska istraga, koju provodi kriminalistička policija pod nadležnošću istražnog suca ili je provodi istražni sudac.

Nakon završetka istražne faze predmet se ovisno o prikupljenim dokazima može zaključiti ili proslijediti sudu. U drugom će slučaju sud razmotriti prikupljene dokaze i odlučiti o krivnji navodnog počinitelja kaznenog djela. Ako ga proglasi krivim, sud će mu dosuditi kaznu. Ako ga proglasi nevinim, sud donosi odluku o njegovu puštanju na slobodu.

Kliknite na poveznice u nastavku kako biste pronašli informacije koje trebate

1 - Prava koja uživam kao žrtva kaznenog djela

2 - Prijavljivanje kaznenog djela i moja prava tijekom istražnog ili sudskog postupka

3 - Moja prava nakon suđenja

4 - Naknada

5 - Moja prava na potporu i pomoć

Posljednji put ažurirano: 03/10/2018

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.