Prava žrtava kaznenih djela (po zemljama)

Njemačka

Sadržaj omogućio
Njemačka

Mogu li podnijeti žalbu protiv presude?

Kao žrtva možete sudjelovati u postupku u svojstvu oštećenika kao tužitelja (Nebenkläger) i u načelu se možete žaliti na presudu, ali samo ako se presuda odnosi na činjenice bitne za oštećenika kao tužitelja (Nebenklage). Međutim, ne možete podnijeti žalbu samo zato što se ne slažete s visinom kazne.

Rok za žalbu na presudu je tjedan dana. Ako ste vi ili vaš odvjetnik prisustvovali raspravi nakon što ste ispitani u svojstvu svjedoka, rok počinje teći od datuma kad je presuda objavljena. U ostalim slučajevima rok počinje teći od datuma kad vam je presuda poslana.

Kao privatni tužitelj (Privatkläger) imate pravo žalbe jednako kao i državni odvjetnik koji je pokrenuo javni postupak.

Koja su moja prava nakon izricanja presude?

O ishodu sudskog postupka bit ćete obaviješteni ako ste unaprijed zatražili tu informaciju. Ako ste u ulozi oštećenika kao tužitelja, dobit ćete i presliku presude.

Štoviše, ako ste žrtva kaznenog djela i ako ste podnijeli zahtjev, bit ćete obaviješteni i je li osuđenoj osobi zabranjeno da kontaktira s vama ili da vas pokuša vidjeti.

Ako možete dokazati opravdani interes ili ako ste ga već dokazali kad vam je priznat položaj oštećenika kao tužitelja, bit ćete obaviješteni i o tome hoće li osuđenoj osobi biti određen istražni zatvor ili mjere ograničavanja kretanja, jesu li takve mjere ukinute, jesu li uvjeti istražnog zatvora prvi put ublaženi ili je li odobren dopust. Bit ćete obaviješteni o svakom daljnjem ublažavanju uvjeta istražnog zatvora ili dopusta ako dokažete opravdani interes i ako ne postoji prevladavajući interes koji zaslužuje zaštitu osuđene osobe.

Bit ćete obaviješteni i ako je osuđena osoba pobjegla iz zatvora. U tom slučaju bit ćete obaviješteni i o mjerama koje su poduzete radi vaše zaštite.

Ako, na primjer, nakon završetka suđenja želite pokrenuti građansku parnicu protiv osuđene osobe, imate pravo na pristup podacima koji se nalaze u spisima kaznenog postupka radi pripreme tužbe. Prethodno će biti saslušana osuđena osoba kako bi se utvrdilo postoji li prevladavajući interes koji zaslužuje zaštitu te osobe, a koji bi vam onemogućio pristup tim spisima.

Ako vam se kao oštećenoj stranci u kaznenoj presudi odobri adhezijski zahtjev (Adhäsionsantrag) za odštetu ili isplatu za duševne boli i patnju, uz presliku te pravomoćne presude možete zatražiti od suda izvršenja ili sudskog službenika za izvršenje primjenu izvršenih mjera.

Imam li pravo na potporu ili zaštitu nakon suđenja? Koliko dugo?

Imate pravo na psihosocijalnu potporu tijekom i nakon sudskog postupka.

Štoviše, kako je već navedeno, nastavit ćete primati zaštitu tijekom postupka ako prijetnja za vas i dalje postoji.

Koje ću informacije dobiti ako je počinitelj osuđen?

Kako je prethodno objašnjeno (vidjeti „Koja su moja prava nakon izricanja presude?”), na zahtjev ćete biti obaviješteni o ishodu postupka.

Međutim, nećete biti obaviješteni gdje će osuđena osoba izdržavati kaznu zatvora ili gdje će se provoditi mjere ograničavanja kretanja.

Hoću li biti obaviješten o puštanju počinitelja na slobodu (uključujući prijevremeno puštanje na slobodu ili uvjetnu slobodu) ili njegovu bijegu iz zatvora?

O tome ćete biti obaviješteni ako ste to zatražili (vidjeti i „Koja su moja prava nakon izricanja presude?” prethodno u tekstu).

Hoću li biti uključen u odluke o puštanju na slobodu ili uvjetnom otpustu? Primjerice, mogu li dati izjavu ili podnijeti žalbu?

Nećete biti uključeni u odluke o puštanju na slobodu ili uvjetnom otpustu niti se protiv tih odluka možete žaliti. Kad donosi odluke o puštanju na slobodu ili uvjetnom otpustu, sud može izreći mjere da vas zaštiti (na primjer mjeru zabrane približavanja) ili vam može dodijeliti naknadu ili restituciju (npr. isplatu odštete). Ako su mjere opreza (Führungsaufsicht) potrebne nakon puštanja osuđene osobe iz zatvora, sud u takvim slučajevima može izdati i mjeru zabrane približavanja. Ako se osuđena osoba ne pridržava mjere zabrane približavanja, može biti ponovno osuđena.

Posljednji put ažurirano: 19/10/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.