Victims' rights - by country

Njemačka

Sadržaj omogućio
Njemačka

You will be considered a victim of crime if you have suffered harm, for example you have been injured or your property has been damaged or stolen as a result of an incident which constitutes a crime under German law. As a victim of crime, the law grants you certain individual rights before, during and after court proceedings.

Criminal proceedings in Germany start with investigations that are conducted by the police and the public prosecutor's office; such investigations may also be initiated by a report from the injured party. If there is insufficient evidence against the suspect to press charges, the public prosecutor’s office terminates the criminal investigation. If, on the other hand, sufficient evidence is available, the public prosecutor’s office takes the suspect to court. It may, however, also terminate proceedings in certain circumstances, for example if the suspect has made reparation for material damage caused to you or has fulfilled certain conditions and instructions.

If the court opens the main proceedings following the indictment, it will examine the evidence against the accused at a hearing in court. If it finds the accused guilty, it will convict them and set a penalty. The court may, in appropriate and less serious cases against the accused, also terminate the proceedings, for example if the accused shows remorse and has participated in victim-offender mediation. If the evidence against the accused is insufficient, the court must acquit them. If a judgment is handed down, the criminal proceedings may be continued in a higher court following an appeal.

You as a victim can take part in criminal proceedings as a witness, or you can take on a more active role by formally becoming a private prosecutor (Privatkläger) or private accessory prosecutor (Nebenkläger) and thus benefit from a variety of rights available to you. As a private prosecutor you will take the place of the public prosecutor; as a private accessory prosecutor you will take part in the proceedings alongside the public prosecutor.

With just one click on the relevant link, you will reach the following factsheets which will take you through the different steps your case will go through, describing your rights as a victim of a crime when you report a crime, during the investigation of the crime, during the trial or after the trial at first instance. Also, you can read more about your entitlement to compensation, and the help and support you can get.

Of course these information sheets are only an introduction to the many, different rules. For example, you would need more specific information for proceedings where the accused is an adolescent or young adult, which are barely touched upon here.

Click on the links below to find the information that you need

1 - My rights as a victim of crime

2 - Reporting a crime and my rights during the investigation or trial

3 - My rights after trial

4 - Compensation

5 - My rights to support and assistance

Last update: 15/10/2021

The national language version of this page is maintained by the respective Member State. The translations have been done by the European Commission service. Possible changes introduced in the original by the competent national authority may not be yet reflected in the translations. The European Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice to see copyright rules for the Member State responsible for this page.

1 - Prava koja uživam kao žrtva kaznenog djela

Koje ću informacije dobiti od nadležnih tijela nakon što je počinjeno kazneno djelo (npr. od policije, državnog odvjetnika), ali prije nego što prijavim to kazneno djelo?

Savezno ministarstvo pravosuđa i zaštite potrošača (BMJV) objavilo je informativni članak za žrtve kaznenih djela i priručnik za žrtve te razvilo platformu Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.hilfe-info.de/ s ciljem pružanja pomoći žrtvama kaznenog djela i sa smjernicama o pitanjima koja se odnose na žrtve.

Poveznica se otvara u novom prozoruInformativni članak za žrtve kaznenog djela Poveznica se otvara u novom prozorudostupan je na više od 25 jezika na početnoj stranici BMJV-a i preko platforme „hilfe-info.de”. U informativnom listu za žrtve kaznenog djela navedene su sažete informacije o tome kako pronaći organizaciju za potporu žrtvama, kako prijaviti kazneno djelo, kako pribaviti informacije o kaznenom postupku, svjedočenju te o troškovima, pravnom zastupanju i naknadi.

U Poveznica se otvara u novom prozorupriručniku za žrtve (Opferfibel) navode se pojedinosti o pravima oštećenika u kaznenom postupku, uključujući standardizirane podneske i adrese za kontakt.

Dodatne informacije o mogućoj psihosocijalnoj pomoći mogu se naći u posebnom Poveznica se otvara u novom prozoruletku dostupnom i na internetu na njemačkom i engleskom jeziku.

Kako bi osigurao pristup ključnim informacijama putem interneta, BMJV je razvio nacionalnu platformu za zaštitu žrtava. Informacije o pomoći i savjetovanju, naknadi i vođenju kaznenog postupka dostupne su na Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.hilfe-info.de/. S pomoću pretraživača savjetovališta žrtve mogu saznati gdje telefonom, preko interneta ili osobno mogu brzo dobiti pomoć u svojoj blizini.

Na platformi „Hilfe-Info.de” navedene su specifične informacije za, na primjer, žrtve nasilja u njihovu osobnom okruženju te žrtve seksualnog nasilja, digitalnih kaznenih djela ili terorizma. Na toj su platformi navedene osobe za kontakt, kao što je povjerenik savezne vlade za žrtve terorizma u Njemačkoj, Edgar Franke.

Sučelje za pomoć omogućuje korisnicima da izravno i brzo pronađu odgovarajuće usluge potpore. Videorazgovori, audiorazgovori i ilustrativni videozapisi objašnjavaju različite oblike pomoći.

Ne živim u državi članici EU-a u kojoj je počinjeno kazneno djelo (za građane EU-a i državljane trećih zemalja). Na koji su način zaštićena moja prava?

Kazneno djelo možete prijaviti u njemačkoj policijskoj postaji ili državnom odvjetniku. Državni odvjetnik zatim ispituje je li moguć kazneni progon u Njemačkoj. Ako to nije moguće ili ako iz drugih razloga nije moguć kazneni progon u Njemačkoj, državni odvjetnik prosljeđuje predmet tijelu nadležnom za izvršavanje zakonodavstva druge države članice EU-a u kojoj je kazneno djelo počinjeno.

Koje ću informacije dobiti ako prijavim kazneno djelo?

Dobit ćete pisanu potvrdu svoje prijave, koja sadržava kratki sažetak vaše izjave o vremenu, mjestu i prijavljenom kaznenom djelu.

Ako ste to zatražili u svojoj prijavi, bit ćete obaviješteni o mjestu i vremenu suđenja, optužnici protiv optuženika te ishodu sudskog postupka ako je istraga dovršena.

Uz to, kao žrtva kaznenog djela na zahtjev ćete biti obaviješteni je li osuđenoj osobi izrečena zabrana da kontaktira s vama ili da vam se približava.

Isto tako, možete biti obaviješteni ako su optužene ili osuđene osobe uhićene, pritvorene ili puštene ili je njihov način izvršavanja zatvorske kazne ublažen ili im je prvi put odobren zatvorski dopust ako dokažete opravdani interes ili ste već dali odgovarajuću izjavu u postupku da vam se dopusti da u postupku sudjelujete kao stranka. Bit ćete obaviješteni o svakom daljnjem ublažavanju načina izvršavanja zatvorske kazne ili zatvorskom dopustu ako imate opravdani interes, a osuđena osoba nema prevladavajući interes.

Bit ćete obaviješteni i ako je osuđena osoba pobjegla iz zatvora. U tom slučaju bit ćete obaviješteni i o mjerama koje su poduzete radi vaše zaštite.

Imam li pravo na besplatne usluge tumačenja i prevođenja (kada se obratim policiji ili drugim nadležnim tijelima ili tijekom istražnog i sudskog postupka)?

Kad prijavite kazneno djelo, dobit ćete pomoć koja vam je potrebna za sastavljanje prijave na jeziku koji razumijete, besplatno. Na zahtjev ćete dobiti pisanu potvrdu prijave na svojem jeziku.

Ako je to potrebno, besplatno će vam se osigurati tumač kad vas se ispituje tijekom istrage i tijekom sudskog postupka, kao i ako aktivno sudjelujete u postupku kao stranka.

Na koji će način nadležno tijelo osigurati da razumijem sve informacije i da me se razumije (ako sam dijete ili osoba s invaliditetom)?

Djecu će ispitivati​specijalizirani ispitivači koji su posebno osposobljeni. Postupke koji uključuju kaznena djela odraslih na štetu djeteta ili mlade osobe (predmeti koji se odnose na zaštitu maloljetnika) vode suci i državni odvjetnici iz sustava za maloljetnike, koji su obučeni i imaju iskustva u obrazovanju i odgoju mladih.

Osoba koja ima oštećenja sluha ili govora može se odlučiti za komunikaciju usmeno, u pisanom obliku ili putem sudskog posrednika (npr. tumača za znakovni jezik). Sud mora osigurati odgovarajuća tehnička sredstva za usmenu i pismenu komunikaciju.

Slijepa ili slabovidna osoba može podnijeti sudu pisane podneske i druge dokumente u obliku koji može pročitati, odnosno na Brailleovu pismu. Na zahtjev tih osoba njihovi podnesci i drugi dokumenti koji se odnose na sudski postupak moraju im biti redovno dostupni te im se mora omogućiti i pristup spisu predmeta bez dodatnih troškova.

Službe za potporu žrtvama

Tko pruža potporu žrtvama?

U kaznenom postupku kao žrtva kaznenog djela možete dobiti pravnu pomoć odvjetnika i prije nego što izrazite želju da u postupku sudjelujete, npr. savjetovanje pri davanju iskaza kao svjedok ili kao stranka koja ima pravo sudjelovati u postupku. Može vas zastupati odvjetnik specijaliziran za savjetovanje oštećenih stranaka ili vas tijekom ispitivanja može pratiti osoba od povjerenja, osim ako to ugrožava svrhu istrage.

Osim pravne pomoći moguće je dobiti i psihosocijalnu pomoć prije, za vrijeme i nakon suđenja, koju sud besplatno dodjeljuje djeci žrtvama seksualnih i nasilnih kaznenih djela te osobito ranjivim odraslim žrtvama teških nasilnih i seksualnih kaznenih djela. Za više informacija vidjeti Poveznica se otvara u novom prozoruinformativni članak o psihosocijalnoj pomoći.

U Saveznoj Republici Njemačkoj savezne pokrajine (Länder) odgovorne su za pružanje opće potpore žrtvama. Mnoge su pokrajine već imenovale predstavnike žrtava ili uspostavile jedinstvenu kontaktnu točku za žrtve nasilja. Pokrajine djeluju u okviru vlastitih ovlasti, ovisno o definiranom području odgovornosti. Više informacija o povjerenicima za žrtve, službama za potporu žrtvama ili savjetodavnim službama kao i dostupnim oblicima pomoći možete pronaći na Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.hilfe-info.de/ i u informativnom članku „Moja prava na potporu i pomoć”.

Hoće li me policija automatski uputiti na službu za potporu žrtvama?

Policija će vam reći imate li pravo na usluge potpore žrtvama, od savjetovanja, smještaja u skloništu do terapije.

Sami možete odlučiti želite li se koristiti ovim uslugama ili ne. Daljnje upućivanje nije automatsko.

Kako se štiti moja privatnost?

Vaši osobni podaci i informacije o vama podijelit će se s organizacijama za potporu žrtvama samo na vaš zahtjev i uz vašu izričitu privolu.

Moram li prijaviti kazneno djelo kako bi mi se pružila potpora za žrtve?

Ne, službe za potporu žrtvama pružaju potporu bez obzira na to jeste li prijavili kazneno djelo.

Osobna zaštita za slučaj da sam u opasnosti

Koje su vrste zaštite dostupne? Tko mi može ponuditi zaštitu?

Ako ste izloženi rizicima zbog svjedočenja u kaznenom postupku, postoje različiti načini da vas se zaštiti.

U takvim slučajevima Zakon o kaznenom postupku dopušta da se osobni podaci u cijelosti ili djelomično čuvaju u tajnosti.

U pravilu, pri svjedočenju morate navesti sve detalje svojeg identiteta i adrese.

Ako postoje jasni i konkretni pokazatelji da bi otkrivanje vašeg mjesta prebivališta moglo ugroziti vaša zakonska prava ili prava drugih osoba, na primjer zato što se brinete zbog uhođenja ili postoji opravdana sumnja da bi to moglo negativno utjecati na vas ili na druge, primjerice da se vaša izjava spriječi ili da se utječe na njezinu istinitost, ne morate navesti svoje mjesto prebivališta. U tom slučaju možete navesti drugu adresu, na primjer adresu odvjetnika ili organizacije za potporu žrtvama, na kojoj se s vama može kontaktirati i na koju tijela javne vlasti mogu slati korespondenciju (npr. sudski poziv). Ako postoji opasnost za život i tijelo ili za vašu slobodu, može vam se čak dopustiti da svoj identitet u potpunosti držite u tajnosti. Dokumenti koji se odnose na vašu stvarnu kućnu adresu ili identitet državni će odvjetnik pohraniti odvojeno od spisa predmeta dok opasnost ne prođe.

Postoji i mogućnost policijske zaštite:

 • ako svjedočite kao svjedok u postupku i
 • ako je vaša izjava bitna
 • ako postoji opasnost za vaše tijelo, život, zdravlje, slobodu ili važne materijalne vrijednosti
 • ako prihvaćate mjere zaštite žrtve i
 • ako su mjere prilagođene vašoj situaciji,

vi i vaša rodbina i uža obitelj možete, ako je potrebno, biti uključeni u program zaštite žrtava. Program izričito uključuje mogućnost privremene promjene vašeg identiteta.

Ako ste žrtva obiteljskog nasilja, možete zatražiti od nadležnog obiteljskog suda da vam za ubuduće odobri isključivu upotrebu zajedničkog obiteljskog doma i da zabrani počinitelju kaznenog djela da vam se približava ili da kontaktira s vama. Policija kao prvu mjeru prije sudskog naloga može udaljiti počinitelja kaznenog djela iz obiteljskog doma ili ga uhititi. Ako je žrtva obiteljskog nasilja dijete, roditelj bi se trebao obratiti ne samo policiji, već i Centar za socijalnu skrb za mlade (Jugendamt) kao prvom kontaktnom mjestu za pomoć i za mjere zaštite djeteta.

Hoće li netko obraditi moj predmet kako bi utvrdio prijeti li mi još uvijek opasnost od počinitelja?

Zaštitne mjere primjenjuju se sve dok postoji opasnost. Ako se pojave naznake nove ili proširene opasnosti, policija će poduzeti potrebne sigurnosne mjere.

Hoće li netko obraditi moj predmet kako bi utvrdio jesam li dodatno ugrožen zbog sustava kaznenog pravosuđa (tijekom istražnog i sudskog postupka)?

Tijekom kaznenog postupka policija, državni odvjetnik i sud uvijek moraju voditi računa o specifičnoj ranjivosti svjedoka koji su istodobno oštećene stranke.

Kakva je zaštita dostupna za osobito ranjive žrtve?

Za zaštitu ranjivih žrtava poduzimaju se prije svega sljedeće mjere:

 • Ako postoji neposredna opasnost od ozbiljne štete za dobrobit svjedoka tijekom istrage i sudskog postupka, svjedoci će se ispitivati putem videoveza i audioveza, tako da svjedok ne mora biti u istoj sobi s optuženom osobom.
 • Javnost može biti udaljena iz sudnice ako se navode okolnosti koje se odnose na osobni život oštećene stranke.
 • Klevetnička pitanja ili pitanja o privatnom životu neke osobe dopuštena su samo ako su bitna.

Maloljetnik sam. Imam li posebna prava?

Ako ste mlađi od 18 godina, zakon propisuje da vas ispituje sudac i da se ispitivanje po mogućnosti snima uređajem za videosnimanje ili audiosnimanje. Ako ste žrtva seksualnog ili nasilnog kaznenog djela, snimka se može prezentirati na suđenju i upotrijebiti kao dokaz, što vas čak može osloboditi obveze dolaska na sud i ponovnog ispitivanja na sudskoj raspravi.

Državni odvjetnik dužan je ubrzati takve istrage.

Kao maloljetni svjedok na glavnoj raspravi ne podliježete ispitivanju svih strana u postupku. Ispitivanje provodi samo predsjednik vijeća. Ako državni odvjetnik ili obrana imaju pitanja za vas, oni ih u pravilu moraju postaviti putem suda.

Član moje obitelji izgubio je život kao žrtva kaznenog djela. Koja su moja prava?

Bliski srodnici osoba koje su izgubile život mogu podnijeti imovinskopravni zahtjev u kaznenom postupku i u tom kontekstu imaju pravo na pravnu pomoć.

Bliski srodnici imaju pravo i na psihosocijalnu pomoć.

Ako srodnik izgubi život kao žrtva nasilnog kaznenog djela, moguća je naknada prema Zakonu o naknadi žrtvama (vidjeti i naknada – naknada za žrtve).

Član moje obitelji žrtva je kaznenog djela. Koja su moja prava?

Srodnici mogu iskoristiti i mogućnost kontaktiranja specijaliziranih savjetodavnih tijela radi dobivanja informacija i savjeta.

Roditelji mogu besplatno i anonimno zatražiti savjet i na telefonskoj liniji za pomoć roditeljima 0800 1110550.

Ako je vaš srodnik dužan svjedočiti kao svjedok, a vi sami niste svjedok u postupku, možete mu biti pratnja i pomoći mu tijekom ispitivanja.

Mogu li pristupiti uslugama mirenja? Uz koje uvjete? Prijeti li mi opasnost tijekom mirenja?

Ako ste vi i optuženik suglasni, u Njemačkoj je moguće pokrenuti postupak posredovanja poznat pod nazivom „restorativna pravda” (Täter-Opfer-Ausgleich). Državni odvjetnik i sud trebali bi ispitati, u svakoj fazi postupka, mogućnosti postizanja nagodbe između optuženika i žrtve kaznenog djela i, u odgovarajućim slučajevima, raditi na postizanju takve nagodbe. Međutim, počinitelji kaznenog djela ili žrtve mogu se i izravno obratiti službi za restorativnu pravdu. Sam postupak restorativne pravde odvija se izvan kaznenog postupka, često uz sudjelovanje posebno osposobljenih izmiritelja. Izmiritelji u pravilu u početku vode odvojene razgovore sa strankama o njihovoj spremnosti na suradnju i o njihovim predodžbama u vezi s naknadom. U načelu, preduvjet restorativne pravde jest da obje strane budu spremne na suradnju. U tom postupku optuženik mora prihvatiti i određeni stupanj odgovornosti za počinjenu protupravnu radnju. Često se postiže sporazum o gotovinskoj isplati ili drugim naknadama kao dio takve restorativne pravde.

Nadalje, za pokretanje progona po privatnoj tužbi prethodni postupak mirenja proveden pred pokrajinskim arbitražnim tijelima preduvjet je za određena kaznena djela, poput smetanja posjeda, klevete, kršenja povjerljivosti korespondencije i tjelesnih ozljeda.

Gdje mogu pronaći zakon u kojem su navedena moja prava?

(Nepotpun) popis sadržava glavne dijelove zakonodavstva s navedenim odredbama o kaznenom, građanskom i procesnom pravu. Poveznice će vas uputiti na pravne tekstove:

 • Zakon o kaznenom postupku (Strafprozessordnung– StPO) – na Poveznica se otvara u novom prozorunjemačkom i Poveznica se otvara u novom prozoruengleskom
 • Zakon o organizaciji sudova (Gerichtsverfassungsgesetz– GVG) – na Poveznica se otvara u novom prozorunjemačkom
 • Kazneni zakonik (Strafgesetzbuch– StGB) – na Poveznica se otvara u novom prozorunjemačkom i Poveznica se otvara u novom prozoruengleskom
 • Zakon za usklađivanje zaštite žrtava (Zeugenschutzharmonisierungsgesetz– ZSHG) – na Poveznica se otvara u novom prozorunjemačkom
 • Zakon o zaštiti od nasilja (Gewaltschutzgesetz) – na Poveznica se otvara u novom prozorunjemačkom
 • Građanski zakonik (Bürgerliches Gesetzbuch) – na Poveznica se otvara u novom prozorunjemačkom i Poveznica se otvara u novom prozoruengleskom
 • Zakon o prebivalištu (Aufenthaltsgesetz) – na Poveznica se otvara u novom prozorunjemačkom
 • Zakon o sudu za maloljetnike (Jugendgerichtsgesetz) – na Poveznica se otvara u novom prozorunjemačkom i Poveznica se otvara u novom prozoruengleskom
 • Zakon o sudskim pristojbama i naknadama (Justizvergütungs- und -Entschädigungsgesetz) – na Poveznica se otvara u novom prozorunjemačkom
 • Zakon o parničnom postupku (Zivilprozessordnung) – na Poveznica se otvara u novom prozorunjemačkom
 • Zakon o naknadi žrtvama (Opferentschädigungsgesetz) – na Poveznica se otvara u novom prozorunjemačkom i Poveznica se otvara u novom prozoruengleskom
Posljednji put ažurirano: 19/10/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

2 - Prijavljivanje kaznenog djela i moja prava tijekom istražnog ili sudskog postupka

Kako mogu prijaviti kazneno djelo?

Ako ste žrtva kaznenog djela, možete ga prijaviti:

 • u bilo kojoj policijskoj postaji ili policijskom službeniku
 • bilo kojem državnom odvjetniku
 • bilo kojem lokalnom sudu.

Prijavu možete podnijeti u pisanom obliku ili usmeno. U slučaju usmene prijave tijelo koje zaprima vašu prijavu sastavlja pisani zapisnik. Na zahtjev ćete dobiti pisanu potvrdu vaše prijave. Prijavu u vaše ime može podnijeti i netko drugi. Ta osoba ne treba posebnu punomoć.

U većini saveznih pokrajina (Länder) policija nudi i mogućnost prijave kaznenog djela na internetu preko internetske policijske postaje (Internetwache ili Onlinewache).

Kad sastavljate prijavu, trebali biste navesti svoje osobne podatke i podatke za kontakt kako biste mogli odgovoriti na daljnja pitanja i kasnije biti pozvani da svjedočite na sudu. Ako se brinete zbog davanja svojih osobnih podataka, na primjer jer se osjećate ugroženo, što prije obavijestite tijelo koje zaprima prijavu. Tada se može ispitati može li se, ako je potrebno, s vama kontaktirati na drugoj adresi, na primjer preko odvjetnika ili organizacije za potporu žrtvama.

Za sadržaj vaše prijave važno je da uključite sve podatke koje imate o osumnjičenom/osumnjičenima i o kaznenom djelu koje prijavljujete kako bi policija i državni odvjetnik mogli provjeriti vašu izjavu i pokrenuti početnu istragu.

U pravilu ne postoji određeni rok za prijavu kaznenog djela. Međutim, određena kaznena djela, poput klevete i smetanja posjeda, mogu se kazneno goniti samo ako ste podnijeli kaznenu prijavu i ako je prijava podnesena u pisanom obliku općinskom sudu, državnom odvjetniku ili policiji u roku od tri mjeseca od saznanja za kazneno djelo i počinitelja. U svrhu prepoznavanja počinitelje samo treba biti moguće pojedinačno identificirati. Nije potrebno znati njihova imena. Kad prijavite kazneno djelo, bit će vam rečeno je li potrebna kaznena prijava. Imajte na umu i da za kaznena djela može nastupiti zastara – ali tek za nekoliko godina – i da se tada više neće moći poduzeti progon te da vremensko ograničenje za to ovisi o kaznenom djelu.

Kako mogu saznati u kojoj je fazi moj predmet?

Kada kontaktirate javna tijela radi podnošenja upita, korisno je navesti referentni broj – to omogućuje lakše i brže identificiranje predmeta, što znači da možete brže dobiti odgovor.

Referentni broj dobit ćete od tijela koje je zaprimilo vašu prijavu, u pravilu referentni broj policije. Taj referentni broj omogućuje vam da provjerite što je policija učinila i da dobijete dodatne informacije. Ako je predmet proslijeđen državnom odvjetniku, od policije ili državnog odvjetnika možete zatražiti referentni broj državnog odvjetništva, koji se razlikuje od referentnog broja policije.

Ako ne znate referentni broj, pri podnošenju zahtjeva navedite svoje osobne podatke i, ako je poznato, ime optuženika.

Imam li pravo na pravnu pomoć (tijekom istražnog ili sudskog postupka)? Uz koje uvjete?

Imate pravo na besplatnu pravnu pomoć ili pravnu pomoć u sljedećim slučajevima.

Ako okolnosti upućuju na to da svoja prava nećete moći ostvariti za vrijeme rasprave, tijekom ispitivanja možete imati odvjetnika u svojstvu savjetnika za svjedoke na trošak države.

Ako imate pravo sudjelovati u postupku kao oštećena stranka, u određenim slučajevima, posebno kod teških nasilnih i seksualnih kaznenih djela, imate pravo na odvjetnika na trošak države i prije pokretanja kaznenog progona. Ako nisu ispunjeni uvjeti za imenovanje odvjetnika na trošak države, kao oštećena stranka imate pravo na pravnu pomoć i možete je zatražiti ako vam financijska situacija onemogućuje pokrivanje troškova postupka, a niste u mogućnosti ili se od vas ne može opravdano očekivati da sami branite svoje interese.

U slučaju kaznenog progona po privatnoj tužbi, koji državni odvjetnik službeno nadzire samo kad je to u javnom interesu, protiv optuženika možete podnijeti privatnu tužbu kako biste ostvarili osuđujuću presudu ako državni odvjetnik ne pokrene kazneni postupak u javnom interesu, a optuženik je imao najmanje 18 godina kad je kazneno djelo počinjeno. Tad ćete postupati umjesto državnog odvjetnika. Kao tužitelj možete zatražiti pravnu pomoć od suda koji će odlučivati​o vašem predmetu. Pravna pomoć bit će vam dodijeljena ako zbog svoje financijske situacije ne možete platiti troškove postupka i ako postoji vjerojatnost uspjeha.

Mogu li tražiti nadoknadu troškova (za sudjelovanje u istražnom ili sudskom postupku)? Uz koje uvjete?

Ako državnom odvjetniku ili sudu dajete iskaz kao svjedok, nadoknadit će vam se putni troškovi, izdaci, izgubljeno vrijeme, financijske poteškoće ili gubitak zarade, uz uvjet da zahtjev podnesete u roku od tri mjeseca od davanja iskaza. Pravo na naknadu ima i svatko koga pozove policija. To je utvrđeno mjerodavnim zakonom pojedine savezne pokrajine.

Mogu li podnijeti žalbu ako je moj predmet zaključen izvan suda?

Državni odvjetnik može odlučiti da neće poduzimati daljnje radnje iz različitih razloga.

Protiv odluke državnog odvjetnika da neće poduzimati daljnje radnje možete podnijeti žalbu u pisanom obliku. Ako su vam poznate dodatne činjenice ili dokazi, važno je da ih navedete u žalbi. Ako državni odvjetnik ostane pri svojoj odluci, predmet preispituje glavni državni odvjetnik. O vašoj će se žalbi uvijek odlučiti u pisanom obliku.

U nekim slučajevima, ako državni odvjetnik i glavni državni odvjetnik odbiju pokrenuti kazneni progon, možete se obratiti nadležnom višem pokrajinskom sudu (Oberlandesgericht ili Kammergericht) i pokrenuti postupak za takozvano prisilno provođenje progona. Državni odvjetnik u svojoj će vas odluci izričito obavijestiti ako su takvi postupci dopušteni u vašem slučaju. Međutim, takav postupak podliježe vremenskim ograničenjima i strogim formalnim zahtjevima. Zahtjev mora potpisati odvjetnik, a vi ćete snositi troškove ako ne uspijete.

Mogu li se uključiti u suđenje?

Ako ste svjedok , vaše sudjelovanje u suđenju ograničeno je na vaše svjedočenje. Kad završite sa svjedočenjem, možete slobodno pratiti raspravu kao javnost, ali više nećete sudjelovati u suđenju.

Ako sudjelujete u postupku kao oštećena stranka, imate pravo prisustvovati suđenju i podnositi zahtjeve – dokazne prijedloge, postavljati pitanja i izjašnjavati se, baš kao i državni odvjetnik. Kao oštećena stranka imate mogućnost dati završni govor.

Kao podnositelj imovinskopravnog zahtjeva u kaznenom postupku možete od počinitelja u tom postupku tražiti naknadu ili odštetu za duševne boli i patnju. I kao podnositelj imovinskopravnog zahtjeva imate pravo sudjelovati u suđenju. Međutim, u tom slučaju nemate druga procesna prava oštećene stranke.

Koja je moja službena uloga u pravosudnom sustavu? Primjerice, jesam li ili mogu li odabrati da budem: žrtva, svjedok, oštećena stranka ili privatni tužitelj?

Prije dovršetka istrage kao žrtva kaznenog djela u kaznenom postupku prvenstveno imate status svjedoka. U svakom trenutku možete kontaktirati javna tijela kako biste im pružili daljnje dokaze i informacije. Žrtve kaznenih djela, koje se u Zakonu o kaznenom postupku nazivaju „oštećene stranke”, imaju ovlasti koje su šire od općih prava svjedoka, poput prava na traženje informacija o tome je li osumnjičenik u pritvoru i, uz određene uvjete, prava na pristup spisu predmeta ili podacima iz njega (vidjeti isto tako u nastavku) te pravo na traženje pomoći ili na zastupanje odvjetnika.

Ako imate pravo sudjelovati kao oštećena stranka, sami ćete odlučiti želite li se uključiti u postupak. Na vama je i da odlučite želite li kao oštećena stranka podnijeti zahtjev za naknadu ili odštetu tijekom kaznenog postupka.

Koja su moja prava i obveze u toj ulozi?

Kao svjedok tijekom ispitivanja imate sljedeća prava:

 • Možete odbiti svjedočiti ako ste u braku s optuženom osobom ili ste zaručeni s njome (to se odnosi i na registrirana istospolna partnerstva) ili ste s njome u bliskoj vezi.
 • Možete odbiti odgovoriti na određena pitanja ako bi to moglo dovesti do kaznenog postupka protiv vas ili vaših bliskih srodnika.
 • Pitanja koja mogu naštetiti vašoj časti ili se odnose na vaš privatni život dopuštena su samo ako su bitna.
 • Na ispitivanje vas može pratiti osoba od povjerenja, ako prisustvo te osobe ne ugrožava svrhu istrage.
 • Može vas pratiti odvjetnik.
 • Ako sami ne možete ostvariti svoja prava, tijekom ispitivanja možete, uz određene uvjete, imati odvjetnika u svojstvu savjetnika za svjedoke na trošak države.
 • Ako ne poznajete dovoljno njemački jezik, za vaše ispitivanje angažirat će se tumač.
 • Imate pravo na naknadu troškova (vidjeti „Mogu li tražiti naknadu troškova?” prethodno u tekstu).

Vaše glavne obveze ako ste svjedok:

 • Dužni ste govoriti istinu. To podrazumijeva i da ne smijete izostaviti ništa što bi moglo biti važno za predmet. Namjerno davanje lažnog iskaza na sudu kazneno je djelo i načelno se kažnjava zatvorskom kaznom. Lažne optužbe ili ometanje pravde isto su kaznena djela koja može počiniti svjedok koji daje lažni iskaz.

Dužni ste se odazvati na ispitivanje ako vas pozove državni odvjetnik, policija u ime državnog odvjetnika ili sud.

Mogu li dati izjavu tijekom suđenja ili podastrijeti dokaze? Uz koje uvjete?

Ako ste pozvani prisustvovati suđenju kao svjedok, dužni ste svjedočiti, osim u slučaju kad to možete odbiti (vidjeti prethodno navedeno o pravima i obvezama svjedoka).

 

Kao oštećena stranka možete dati iskaz u postupku (vidjeti i „Mogu li se uključiti u suđenje” prethodno u tekstu)

Koje ću informacije dobiti tijekom suđenja?

Kao oštećena stranka u kaznenom predmetu na zahtjev ćete biti obaviješteni o ishodu sudskog postupka.

Hoću li imati pristup sudskim spisima?

Ako su vaša prava povrijeđena u kaznenom predmetu, odvjetnik može za vas izvršiti uvid u spis predmeta i pregledati dokaze ako za to dokaže opravdani interes. U tom slučaju mogu vam se dostaviti podaci i kopije spisa predmeta kako biste se informirali o stanju postupka. Ako imate pravo sudjelovati u postupku kao oštećena stranka, nema potrebe da vi ili vaš odvjetnik dokazujete opravdani interes za pristup ili dobivanje informacija.

Ako vas kao oštećenu stranku u kaznenom predmetu ne zastupa odvjetnik, imate osobno pravo pristupa spisu predmeta i možete ga pregledati pod nadzorom.

Pravo pristupa spisu predmeta ili informacijama iz njega može se odbiti uz određene uvjete, na primjer ako to ugrožava svrhu istrage. Pravo na pristup odbija se ako prevladavajući interesi optuženika ili drugih osoba opravdavaju zaštitu. Do podizanja optužnice i nakon pravomoćnog okončanja postupka državni odvjetnik ili, ako to nije moguće, sud koji rješava taj predmet, odlučuje hoće li odobriti pristup spisu predmeta.

Posljednji put ažurirano: 19/10/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

3 - Moja prava nakon suđenja

Mogu li podnijeti žalbu protiv presude?

Kao žrtva možete sudjelovati u postupku u svojstvu oštećenika kao tužitelja (Nebenkläger) i u načelu se možete žaliti na presudu, ali samo ako se presuda odnosi na činjenice bitne za oštećenika kao tužitelja (Nebenklage). Međutim, ne možete podnijeti žalbu samo zato što se ne slažete s visinom kazne.

Rok za žalbu na presudu je tjedan dana. Ako ste vi ili vaš odvjetnik prisustvovali raspravi nakon što ste ispitani u svojstvu svjedoka, rok počinje teći od datuma kad je presuda objavljena. U ostalim slučajevima rok počinje teći od datuma kad vam je presuda poslana.

Kao privatni tužitelj (Privatkläger) imate pravo žalbe jednako kao i državni odvjetnik koji je pokrenuo javni postupak.

Koja su moja prava nakon izricanja presude?

O ishodu sudskog postupka bit ćete obaviješteni ako ste unaprijed zatražili tu informaciju. Ako ste u ulozi oštećenika kao tužitelja, dobit ćete i presliku presude.

Štoviše, ako ste žrtva kaznenog djela i ako ste podnijeli zahtjev, bit ćete obaviješteni i je li osuđenoj osobi zabranjeno da kontaktira s vama ili da vas pokuša vidjeti.

Ako možete dokazati opravdani interes ili ako ste ga već dokazali kad vam je priznat položaj oštećenika kao tužitelja, bit ćete obaviješteni i o tome hoće li osuđenoj osobi biti određen istražni zatvor ili mjere ograničavanja kretanja, jesu li takve mjere ukinute, jesu li uvjeti istražnog zatvora prvi put ublaženi ili je li odobren dopust. Bit ćete obaviješteni o svakom daljnjem ublažavanju uvjeta istražnog zatvora ili dopusta ako dokažete opravdani interes i ako ne postoji prevladavajući interes koji zaslužuje zaštitu osuđene osobe.

Bit ćete obaviješteni i ako je osuđena osoba pobjegla iz zatvora. U tom slučaju bit ćete obaviješteni i o mjerama koje su poduzete radi vaše zaštite.

Ako, na primjer, nakon završetka suđenja želite pokrenuti građansku parnicu protiv osuđene osobe, imate pravo na pristup podacima koji se nalaze u spisima kaznenog postupka radi pripreme tužbe. Prethodno će biti saslušana osuđena osoba kako bi se utvrdilo postoji li prevladavajući interes koji zaslužuje zaštitu te osobe, a koji bi vam onemogućio pristup tim spisima.

Ako vam se kao oštećenoj stranci u kaznenoj presudi odobri adhezijski zahtjev (Adhäsionsantrag) za odštetu ili isplatu za duševne boli i patnju, uz presliku te pravomoćne presude možete zatražiti od suda izvršenja ili sudskog službenika za izvršenje primjenu izvršenih mjera.

Imam li pravo na potporu ili zaštitu nakon suđenja? Koliko dugo?

Imate pravo na psihosocijalnu potporu tijekom i nakon sudskog postupka.

Štoviše, kako je već navedeno, nastavit ćete primati zaštitu tijekom postupka ako prijetnja za vas i dalje postoji.

Koje ću informacije dobiti ako je počinitelj osuđen?

Kako je prethodno objašnjeno (vidjeti „Koja su moja prava nakon izricanja presude?”), na zahtjev ćete biti obaviješteni o ishodu postupka.

Međutim, nećete biti obaviješteni gdje će osuđena osoba izdržavati kaznu zatvora ili gdje će se provoditi mjere ograničavanja kretanja.

Hoću li biti obaviješten o puštanju počinitelja na slobodu (uključujući prijevremeno puštanje na slobodu ili uvjetnu slobodu) ili njegovu bijegu iz zatvora?

O tome ćete biti obaviješteni ako ste to zatražili (vidjeti i „Koja su moja prava nakon izricanja presude?” prethodno u tekstu).

Hoću li biti uključen u odluke o puštanju na slobodu ili uvjetnom otpustu? Primjerice, mogu li dati izjavu ili podnijeti žalbu?

Nećete biti uključeni u odluke o puštanju na slobodu ili uvjetnom otpustu niti se protiv tih odluka možete žaliti. Kad donosi odluke o puštanju na slobodu ili uvjetnom otpustu, sud može izreći mjere da vas zaštiti (na primjer mjeru zabrane približavanja) ili vam može dodijeliti naknadu ili restituciju (npr. isplatu odštete). Ako su mjere opreza (Führungsaufsicht) potrebne nakon puštanja osuđene osobe iz zatvora, sud u takvim slučajevima može izdati i mjeru zabrane približavanja. Ako se osuđena osoba ne pridržava mjere zabrane približavanja, može biti ponovno osuđena.

Posljednji put ažurirano: 19/10/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

4 - Naknada

Koji je postupak za traženje odštete od počinitelja (npr. sudski postupak, privatna tužba, adhezijski postupak [Adhäsionsverfahren])?

Ako ste pretrpjeli štetu kao žrtva kaznenog djela, imate pravo zahtijevati odštetu ili isplatu za duševne boli i patnju, bez obzira na kazneni postupak, pokretanjem građanske parnice. Međutim, imate pravo i zahtijevati odštetu podnošenjem zahtjeva za adhezijski postupak (Adhäsionsverfahren) u okviru kaznenog postupka. Ako je kao rezultat kaznene presude oduzeta imovina koja pripada vama (Tatbeute) i koja je jednaka imovinskoj šteti koja vam se duguje, možete od državnog odvjetništva zatražiti vraćanje te imovine ili novčani iznos koji odgovara vrijednosti te imovine.

Sud je naložio počinitelju da mi plati odštetu/naknadu. Kako mogu biti siguran da će počinitelj platiti odštetu/naknadu?

Presude i nagodbe postignute u adhezijskim postupcima, kao i presude i nagodbe postignute u parničnom postupku, mogu se izvršiti u skladu s općim pravilima izvršenja. Izvršenje se provodi na temelju izvršnog primjerka donesene presude ili nagodbe, koji izdaje službenik kaznenog suda.

Ako počinitelj ne plati, može li mi država isplatiti predujam za odštetu/naknadu? Uz koje uvjete?

Zakon ne predviđa obvezu države da plaća bilo kakve naknade koje mora platiti osuđena osoba.

Imam li pravo na odštetu od države?

Opće napomene

Ako ste žrtva nasilnog kaznenog djela u Njemačkoj i pretrpjeli ste ozljedu kojoj je posljedica invaliditet, možete potraživati naknadu za žrtve.

Naknadu možete tražiti i ako ste nadživjeli žrtvu koja je umrla od nasilnog kaznenog djela.

Od 1. srpnja 2018. žrtve koje nisu njemački državljani mogu i retroaktivno tražiti isplate naknade na isti način kao i njemački državljani.

Žrtve sa stalnim boravištem u Njemačkoj od 2009. mogu tražiti naknadu i prema Zakonu o naknadi štete žrtvama (Opferentschädigungsgesetz, OEG) čak i ako se nasilno kazneno djelo dogodilo u inozemstvu.

Za kakvu vrstu kaznenog djela mogu dobiti naknadu?

Za nasilno kazneno djelo koje predstavlja namjerni i protupravni napad na osobu (npr. tjelesna ozljeda, seksualni napad, teroristički napad, ubojstvo, trovanje, podmetanje požara).

Koje isplate naknade mogu dobiti?

Naknada se ne plaća samo za invaliditet (fizički i psihološki), već i za ekonomske posljedice takvog invaliditeta.

Iznos i trajanje isplata naknade uređen je Saveznim zakonom o pomoći (Bundesversorgungsgesetz). Naknade posebice uključuju:

 • medicinsko/bolničko liječenje
 • medicinska pomagala (npr. proteze, dentalne proteze, invalidska kolica)
 • naknadu oštećenim strankama i preživjelima
 • troškove pogreba i posmrtnu pripomoć
 • dodatne socijalne naknade za osobe slabijeg imovinskog statusa (npr. pomoć za skrb, dodatna pomoć za podmirivanje životnih potreba).

Međutim, naknada se ne isplaćuje za štetu na imovini i financijske gubitke. Prema Zakonu o naknadi štete žrtvama naknada se ne isplaćuje za duševne boli i patnju. Žrtve sa stalnim boravištem u Njemačkoj mogu primiti isplate naknade i za nasilno kazneno djelo koje se dogodilo u inozemstvu, ali iznos će biti manji.

Kako i gdje se mogu prijaviti za naknadu?

Državnu naknadu možete zatražiti u slobodnom obliku bez određenog obrasca ili slanjem službenog zahtjeva. Za podnošenje zahtjeva nema roka. Međutim, naknade ćete uglavnom primati samo od datuma na koji ste za njih podnijeli zahtjev.

Svoj zahtjev možete poslati uredu za socijalnu skrb u saveznoj pokrajini u kojoj imate stalno boravište.

Ako nemate stalno boravište u Njemačkoj, a bili ste žrtva nasilnog kaznenog djela u Njemačkoj, zahtjev možete poslati uredu za socijalnu skrb u saveznoj pokrajini u kojoj je kazneno djelo počinjeno.

Općenito, ako ste podnijeli zahtjev za državnu naknadu, dužni ste sudjelovati u postupku isplate naknade. To znači da morate navesti sve okolnosti koje bi mogle pomoći razjasniti činjenice predmeta. To uključuje i podnošenje prijave kaznenog djela policiji. U određenim slučajevima nije potrebno prijaviti kazneno djelo.

Ne trebate čekati rezultate policijske istrage ili kaznenog postupka.

Sve ostale važne informacije o državnoj naknadi možete pronaći Poveznica se otvara u novom prozoruovdje:

Poveznica se otvara u novom prozoruBMAS – Opferentschädigung (na njemačkom)

Poveznica se otvara u novom prozoruBMAS – Opferentschädigung (na engleskom) [Savezno ministarstvo rada i socijalne skrbi – naknada za žrtve]

Imam li pravo na naknadu ako počinitelj ne bude osuđen?

Državna naknada dostupna je neovisno o tome je li počinitelj identificiran ili osuđen. U pravilu ne trebate čekati dovršetak kaznenog postupka da biste dobili državnu naknadu. Nadležna tijela za naknadu donijet će neovisnu odluku o svim zahtjevima za državnu naknadu.

Ako počinitelj nije osuđen u kaznenom postupku, naknada se može isplatiti samo ako počinitelj nije oslobođen optužbe i ako postupak nije obustavljen zbog nedostatka dokaza. Kod lakših kaznenih djela naknada se može isplatiti samo ako je postupak obustavljen, ali su počinitelju izrečene obveze ili naredbe. U takvim slučajevima državno odvjetništvo ili sud mogu naložiti naknadu, tj. odštetu ili isplatu za duševne boli i patnju vama kao žrtvi, a kad se ona u cijelosti plati, postupak je pravomoćno okončan. Međutim, kao žrtva nemate pravo na takvu naknadu.

Ishod kaznenog postupka, uključujući oslobađajuću presudu, neće utjecati na građansku tužbu. Građanski će sud, neovisno o ishodu kaznenog postupka, provjeriti postoje li osnove za traženu odštetu ili isplatu za duševne boli i patnju.

Imam li pravo na hitnu isplatu dok čekam odluku o zahtjevu za naknadu?

Ne, nemate pravo na „predujam” prije pravomoćne odluke u kaznenom ili građanskom postupku.

Kad je riječ o državnoj naknadi, nemate pravo na predujam u gotovini. Međutim, kao rezultat vašeg zahtjeva za državnu naknadu možete primiti isplatu za medicinsko/bolničko liječenje ili liječenje u traumatološkoj ambulanti prije nego što nadležno tijelo donese pravomoćnu odluku.

Posljednji put ažurirano: 19/10/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

5 - Moja prava na potporu i pomoć

Žrtva sam kaznenog djela. Komu se mogu obratiti za potporu i pomoć?

Ako ste žrtva kaznenog djela, detaljne informacije o potpori i pomoći možete pronaći na središnjoj platformi za zaštitu žrtava na Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.hilfe-info.de BMJV-a (Saveznog ministarstva pravosuđa i zaštite potrošača) ili možete Poveznica se otvara u novom prozorupreuzeti brošuru (vlastita publikacija, na njemačkome) BMJV-a Opferfibel (smjernice za žrtve) na njihovoj početnoj stranici. Ova nacionalna platforma za zaštitu žrtava uključuje i „pretraživač” savjetovališta, koji žrtve mogu upotrijebiti da u svojoj blizini što prije pronađu savjetovališta koja nude pomoć telefonski, preko interneta ili osobno. ODABS, internetska baza podataka za žrtve kaznenih djela, dostupna na www.odabs.org, koju podupire Savezno ministarstvo rada i socijalne skrbi, omogućuje pristup mjerodavnim informacijama.

U nastavku ćete pronaći popis različitih dostupnih izvora pomoći.

Pozivni centri za potporu žrtvama

Popis najvažnijih besplatnih pozivnih centara (ove brojeve ne možete nazvati iz inozemstva). U Njemačkoj na www.hilfe-info.de možete pronaći sljedeće brojeve:

Hilfetelefon Sexueller Missbrauch (pozivni centar za spolno zlostavljanje): 0800 22 55 530

Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen (pozivni centar za nasilje nad ženama): 0800 116 016

Hilfetelefon Gewalt an Männer (pozivni centar za nasilje nad muškarcima): 0800 1239900

berta – Beratung und telefonische Anlaufstelle (pozivni centar za opće savjetovanje): 0800 30 50 750

Elterntelefon (pozivni centar za roditelje): 0800 11 10 550

Hilfetelefon Schwangere in Not (pozivni centar za trudnice koje su u opasnosti): 0800 40 40 020

Medizinische Kinderschutzhotline (pozivni centar za zdravstvenu zaštitu djeteta): 0800 19 21 000

Žrtve u cijeloj Europi mogu 24 sata dnevno dobiti pomoć i potporu ako nazovu pozivni centar koji je uspostavilo udruženje Weisser Ring e.V. na broj 116006.

Je li potpora žrtvama besplatna?

Da.

Koje vrste potpore mogu primiti od državnih službi ili tijela?

U Njemačkoj svaka je savezna pokrajina odgovorna za pružanje opće pomoći žrtvama. Svaka savezna pokrajina uspostavila je različite mjere kako bi poboljšala položaj žrtava kaznenih djela i kako bi im osigurala odgovarajuću vrstu pomoći. Mjere uključuju imenovanje predstavnikâ za zaštitu žrtava u policijskim postajama, uspostavljanje jedinica za zaštitu svjedoka, privremeni smještaj za žene i djevojke koje su zlostavljane, davanje informacija žrtvama kaznenih djela i financijsku pomoć. Mnoge savezne pokrajine osnovale su posebna regionalna udruženja koja vode savjetodavne centre i odjele za žrtve. Popis onoga što svaka savezna pokrajina nudi možete pronaći na Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://www.hilfe-info.de/WebS/hilfeinfo/DE/HilfeUndBeratung/AnsprechpartnerUndBeratungsstellen/EinrichtungenOpferhilfe/EinrichtungenDerOpferhilfe.html.

Postoje i središnje kontaktne točke na saveznoj i pokrajinskoj razini. Na primjer, na nacionalnoj razini dr. Franke imenovan je povjerenikom savezne vlade za žrtve i osobe pogođene terorističkim napadima počinjenima na državnom području. Dr. Felix Klein imenovan je povjerenikom savezne vlade za Židove u Njemačkoj i za borbu protiv antisemitizma, a dr. Rörig neovisni je povjerenik za pitanja seksualnog zlostavljanja djece.

Trinaest saveznih pokrajina isto je tako imenovalo predstavnika za žrtve. Međutim, njihove se odgovornosti razlikuju. Popis pojedinačnih kontakata možete pronaći na Poveznica se otvara u novom prozoruwww-hilfe-info.de.

Kao žrtva kaznenog djela tijekom kaznenog postupka možete dobiti pomoć odvjetnika, na primjer pružanje potpore pri davanju iskaza kao svjedok. Imate pravo na potporu i kao oštećenik, čak i prije nego što najavite svoje sudjelovanje u postupku. Kao oštećena stranka imate pravo na pravno zastupanje ili vas na davanje iskaza može pratiti osoba od povjerenja, sve dok to ne ugrožava cilj istrage.

Osim na pravnu pomoć, imate pravo i na psihosocijalnu potporu prije, tijekom i nakon kaznenog postupka. Takva potpora dostupna je besplatno, ne samo maloljetnim žrtvama seksualnih i nasilnih kaznenih djela, već i osobito ranjivim odraslim osobama koje su pretrpjele ozljede kao posljedicu vrlo nasilnog kaznenog djela ili seksualnog napada.

Liječenje

Osim toga, traumatološke ambulante pružaju kratkoročnu psihološku potporu žrtvama nasilnih kaznenih djela. Takve ambulante postoje u cijeloj Njemačkoj. Žrtve nasilnih kaznenih djela mogu odmah dobiti psihološku potporu u traumatološkim ambulantama. Mnoge žrtve kaznenog djela pokazuju znatno poboljšanje nakon samo nekoliko savjetovanja i psihoterapijskih sastanaka. Ako je potrebno, liječenje se može pružiti i osigurati tijekom duljeg razdoblja, npr. ambulantna psihoterapija ili bolnička skrb u psihijatrijskoj ili psihosomatskoj klinici. Mnoge traumatološke ambulante povezane su s psihijatrijskom klinikom ili bolnicom, tako da u većini slučajeva mogu pružiti skrb liječnika psihijatra.

Popis traumatoloških ambulanti u Njemačkoj možete pronaći na Hilfe-Info.de.

Žrtve seksualnog ili fizičkog napada mogu tražiti da se vidljive ozljede dokumentiraju. Općenito možete dobiti potvrdu liječnika za sve pretrpljene ozljede nakon pregleda liječnika opće prakse u lokalnoj ordinaciji ili liječnika u lokalnoj bolnici. Neki gradovi imaju i posebnu ambulantu za zaštitu od nasilja, koja može dokumentirati ozljede žrtava kaznenog djela.

U tim ambulantama vaše ozljede ili bilo koje fizičke dokaze može pregledati i dokumentirati specijalist sudske medicine.

Financijska potpora

Država pruža razne vrste financijske potpore: svatko kome je zdravlje narušeno zbog nasilnog kaznenog djela može ostvariti isplatu naknade prema Zakonu o naknadi štete žrtvama kaznenih djela (Opferentschädigungsgesetz). Te osobe moraju podnijeti službenu prijavu nadležnom Pokrajinskom uredu za mirovine i naknade (Landesversorgungsamt). Popis svih ureda za mirovine i naknade možete pronaći i na platformi za zaštitu žrtava na Hilfe-Info.de. U navedene naknade uključeno je i liječenje u traumatološkim ambulantama.

Nakon napada ekstremista ili terorista žrtve mogu dobiti naknadu ako se suočavaju s poteškoćama (Härteleistungen). Kontaktna točka za te naknade je Poveznica se otvara u novom prozoruBundesamt für Justiz (Savezni ured za pravosuđe).

Ako ste pretrpjeli tjelesnu ozljedu zbog nasilnog kaznenog djela na radu, tijekom školskog putovanja ili putovanja sa sveučilišnom seminarskom grupom, na putu do posla ili s posla ili takvog putovanja, u određenim okolnostima možete zatražiti zakonsko osiguranje za slučaj nesreće. Kontaktna točka za ove slučajeve je vaš Poveznica se otvara u novom prozoruUnfallkasse ili Berufsgenossenschaft (fond osiguranja za slučaj nesreće ili fond osiguranja za slučaj nesreće na radu).

Verkehrsopferhilfe e.V. (udruga za žrtve prometnih nesreća) odgovarajući je fond osiguranja za nasilno kazneno djelo koje uključuje vozilo. Na primjer, fond pruža pokriće za slučajeve u kojima vozilo nije bilo osigurano, prometne nesreće u kojoj je vozač pobjegao s mjesta nesreće ili kad je vozač namjerno postupio nezakonito.

Koje vrste potpore mogu primiti od nevladinih organizacija?

Profesionalne i dobrovoljne nevladine organizacije za potporu žrtvama imaju različite mjere za poboljšanje položaja žrtava kaznenog djela i za pružanje odgovarajuće pomoći.

Stručnjaci koji rade za ove organizacije mogu vam pomoći razgovorom o posljedicama kaznenog djela, pružanjem psihosocijalne podrške i informiranjem o mogućem kaznenom postupku i novčanoj naknadi. Mogu vam pružiti i dodatnu pomoć, kao što su usluge odvjetnika ili psihologa.

Na primjer, Poveznica se otvara u novom prozoruWeisser Ring e. V. pruža potporu žrtvama na nacionalnoj razini. Osim centara u cijeloj Njemačkoj, to udruženje pruža i (prethodno već spomenutu) uslugu pozivnog centra za pomoć žrtvama (116006), preko kojeg žrtve kaznenog djela mogu odmah dobiti stručnu pomoć. Weisser Ring e. V. nudi i općenite savjete, pomoć u ophođenju s državnim tijelima i sudovima, inicijalni besplatni sastanak s odvjetnikom, inicijalnu besplatnu medicinsku/psihološku potporu pri rješavanju stresa uzrokovanog kaznenim djelom, pratnju tijekom saslušanja na sudu i financijsku potporu. Weisser Ring e. V. isto tako ima programe za naknadu žrtvama i mirenje između žrtve i počinitelja kaznenog djela.

Poveznica se otvara u novom prozoruArbeitskreis der Opferhilfen in Deutschland e.V. (ADO, radna skupina za potporu žrtvama u Njemačkoj) djeluje kao krovna organizacija za različite profesionalno aktivne centre za potporu žrtvama na regionalnoj razini. Njihovi su ciljevi, među ostalim, poticati redovite razmjene informacija između centara za potporu žrtvama u Njemačkoj, postavljati standarde za stručnu potporu žrtvama, osnivati nove profesionalne centre za potporu žrtvama i poticati suradnju različitih centara za potporu. U ADO-u možete dobiti i savjete i pomoć u ophođenju s državnim tijelima, kao i hitnu psihološku potporu, liječenje i terapiju, pravni savjet, pratnju na sastancima s policijom, državnim tijelima i sudovima te potporu u postupku mirenja između žrtve i počinitelja kaznenog djela.

Razni centri za potporu specijalizirali su se za pružanje savjeta i pomoći žrtvama određenih kaznenih djela, posebno seksualnih kaznenih djela i kaznenih djela motiviranih rasizmom, antisemitizmom, homofobijom te transfobijom. Ti su centri ustrojeni i u okviru različitih Poveznica se otvara u novom prozorukrovnih organizacija, na primjer:

Poveznica se otvara u novom prozoruVBRGVerband der Beratungsstellen für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt (udruga savjetodavnih centara za žrtve desničarskog, rasističkog i antisemitskog nasilja)

Poveznica se otvara u novom prozoruBFFBundesverband der Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe in Deutschland (savezna udruga savjetodavnih i pozivnih centara za žene u Njemačkoj)

Uz nacionalne inicijative za potporu žrtvama, mnogi centri za pomoć aktivni su na regionalnoj i lokalnoj razini i vrlo su predani. Popis savjetodavnih centara na regionalnoj i lokalnoj razini možete pronaći na Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.hilfe-info.de.

Posljednji put ažurirano: 19/10/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.