Prava žrtava kaznenih djela (po zemljama)

Njemačka

Sadržaj omogućio
Njemačka

Smatrat će se da ste žrtva kaznenog djela ako ste pretrpjeli štetu, npr. ako ste ozlijeđeni ili vam je oštećena ili ukradena imovina zbog događaja koji u skladu s njemačkim zakonodavstvom predstavlja kazneno djelo. Kao žrtvi kaznenog djela zakonom su vam zajamčena određena osobna prava prije, tijekom i nakon sudskog postupka.

Kazneni postupci u Njemačkoj počinju s istragama koje provode policija i javno tužiteljstvo, a takve istrage mogu se pokrenuti i na temelju prijave oštećene strane. Ako nema dovoljno dokaza protiv osumnjičenika za podizanje tužbe, javno tužiteljstvo obustavlja istragu. No, ako postoji dovoljno dokaza, javno tužiteljstvo podiže tužbu protiv osumnjičenika. U određenom okolnostima ono može i obustaviti postupak, primjerice ako je osumnjičenik nadoknadio nanesenu materijalnu štetu ili je ispunio određene uvjete i upute.

Ako sud nakon optužnice pokrene glavni postupak, razmotrit će dokaze protiv optuženika na raspravi. Ako zaključi da je optuženik kriv, osudit će ga i izreći će mu kaznu. U primjerenim lakšim predmetima sud može i obustaviti postupak, primjerice ako se optuženik pokaje ili ako sudjeluje u mirenju sa žrtvom. Ako protiv optuženika nema dovoljno dokaza, sud ga mora osloboditi. Ako je donesena presuda, kazneni postupak može se nastaviti pred sudom višeg stupnja na temelju žalbe.

Kao žrtva možete sudjelovati u kaznenom postupku kao svjedok ili možete imati aktivniju ulogu kao privatni tužitelj (Privatkläger) ili dodatni privatni tužitelj (Nebenkläger) i tako iskoristiti različita prava koja su vam na raspolaganju. Kao privatni tužitelj preuzimate ulogu javnog tužitelja, a kao dodatni privatni tužitelj sudjelujete u postupku uz javnog tužitelja.

Klikom na pojedinačne poveznice u nastavku otvaraju se informativni članci u kojima su objašnjene različite faze postupka, opisana prava koja imate kao žrtva pri prijavi kaznenog djela, tijekom istrage kaznenog djela, tijekom sudskog postupka ili nakon suđenja pred prvostupanjskim sudom. Možete se informirati i o pravu na naknadu te o pomoći i potpori koju možete zatražiti.

Ti informativni članci pružaju samo kratak pregled mnogih različitih pravila. U njima se detaljno ne objašnjavaju posebni slučajevi kao što je primjerice postupak u kojem je optuženik maloljetnik ili mlađi punoljetnik.

Kliknite na poveznice u nastavku kako biste pronašli informacije koje trebate

1 - Prava koja uživam kao žrtva kaznenog djela

2 - Prijavljivanje kaznenog djela i moja prava tijekom istražnog ili sudskog postupka

3 - Moja prava nakon suđenja

4 - Naknada

5 - Moja prava na potporu i pomoć

Posljednji put ažurirano: 19/10/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.