Prava žrtava kaznenih djela (po zemljama)

Grčka

Sadržaj omogućio
Grčka

Odštetu od počinitelja kaznenog djela možete zatražiti podnošenjem građanskopravnog zahtjeva. Svoj građanskopravni zahtjev možete podnijeti kao dio kaznenog postupka tijekom istrage ili suđenja. Podnošenjem zahtjeva priključujete se kaznenom postupku kao oštećena stranka (politikós enágon). Možete zatražiti financijsku naknadu štete nanesene vašoj imovini i/ili naknadu neimovinske štete i pretrpljene boli i patnje. Svojem zahtjevu možete dodati sve troškove koje ste imali u okviru predmeta (odvjetničke naknade, naknade za sudske izvršitelje, putne troškove itd.).

Ako sud počinitelja proglasi krivim, naložit će mu da vam isplati naknadu štete. U praksi je ta naknada štete najčešće simbolična i manja od stvarne štete koju ste pretrpjeli. Za preostali dio morate podnijeti zasebnu tužbu na građanskom sudu.

Druga je mogućnost da svoj zahtjev podnesete izravno na građanskom sudu. Građanski će sud naložiti počinitelju da plati naknadu štete koja odgovara stvarnom iznosu štete koju ste pretrpjeli.

Ako se vaša tužba trenutačno rješava pred građanskim sudom, možete je ponovno podnijeti u okviru kaznenog postupka nakon čega se predmet pred građanskim sudom zaključuje.

Ako ste žrtva kaznenog djela s elementima nasilja počinjenog s namjerom, imate pravo na odštetu od države. Pogledajte informativni list Europske pravosudne mreže (popravljanje štete) o naknadi štete žrtvama kaznenih djela u Grčkoj (dostupan na engleskom i grčkom jeziku te na drugim jezicima).

Posljednji put ažurirano: 22/06/2022

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.