Izvorna jezična inačica ove stranice grčki nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Prava žrtava kaznenih djela (po zemljama)

Grčka

Sadržaj omogućio
Grčka

Glavno tajništvo za ravnopravnost spolova (Genikí Grammateía Isótitas ton Fýlon), koje je dio Ministarstva unutarnjih poslova, upravlja savjetodavnim centrima za žene žrtve nasilja.

Uspostavilo je integriranu mrežu od 62 strukturne jedinice kako bi pomoglo tim ženama.

Mrežu čine dežurna telefonska linija za pomoć dostupna 24 sata dnevno svakog dana u tjednu (SOS 15900), 40 savjetodavnih centara i 21 hostel za žene i njihovu djecu.

Dežurnoj telefonskoj liniji za pomoć SOS 15900 možete se obratiti i putem adrese e-pošte sos15900@isotita.gr. Linija je dostupna 24 sata dnevno svakog dana u tjednu, 365 dana u godini na grčkom i engleskom jeziku. Troškovi poziva naplaćuju se u skladu s domaćim naknadama za pozive.

Savjetodavni centri besplatno nude psihosocijalnu potporu i pravne savjete. Opseg ponuđenih usluga sad je proširen i obuhvaća zapošljavanje žena i usluge za žene koje su izložene brojnim oblicima diskriminacije (potpora izbjeglicama, samohranim roditeljima, pripadnicima romske zajednice itd.). Podaci za kontakt savjetodavnih centara dostupni su na http://www.womensos.gr/ i na Facebooku: WomenSOS.gr

PODACI ZA KONTAKT:

Internetske stranice Glavnog tajništva za ravnopravnost spolova: http://www.isotita.gr/

Istraživački centar za ravnopravnost spolova (Kéntro Erevnón gia Thémata Isótitas – „KEThI”)

Istraživački centar za ravnopravnost spolova nudi psihološku potporu i pravnu pomoć žrtvama nasilja u obitelji i upravlja hostelom za žene žrtve nasilja i njihovu djecu.

Istraživački centar za ravnopravnost spolova

 • tijelo je uređeno privatnim pravom osnovano 1994. i podliježe nadzoru Glavnog tajništva za ravnopravnost spolova
 • čine ga regionalne i lokalne službe koje nude psihološku potporu i pravnu pomoć žrtvama nasilja u obitelji
 • pruža besplatnu psihološku potporu i pravnu pomoć
 • pruža informacije, savjete i potporu ženama koje su suočene s problemom radne i društvene isključenosti
 • u suradnji s Prefekturom Atene od 1993. upravlja hostelom za žene žrtve nasilja u obitelji i njihovu djecu.
 • PODACI ZA KONTAKT

Internetske stranice: https://kethi.gr/

Nacionalni centar za socijalnu solidarnost (Ethnikó Kéntro Koinonikís Allilengýis – „EKKA”)

Nacionalni centar za socijalnu solidarnost upravlja mrežom koja nudi usluge socijalne potpore pojedincima, obiteljima i društvenim skupinama suočenima s psihosocijalnim poteškoćama ili kojima je potrebna neposredna socijalna potpora.

Nacionalni centar za socijalnu solidarnost

 • tijelo je uređeno privatnim pravom sa sjedištem u Ateni i podliježe nadzoru Ministarstva rada, socijalne sigurnosti i socijalne solidarnosti
 • čine ga sljedeće službe:
 • Izravna telefonska linija za socijalnu pomoć svim građanima na broju 197 dostupna je 24 sata dnevno svakog dana u tjednu. Pozivi su besplatni
 • Nacionalna dežurna telefonska linija za zaštitu djece za pitanja koja se odnose na djecu na broju 1107 dostupna je 24 sata dnevno svakog dana u tjednu
 • centri za socijalnu pomoć u Ateni, Pireju i Solunu
 • hosteli za građane koji su suočeni s ozbiljnim socijalno-financijskim problemima u regiji Atika
 • upravlja utočištima za ugrožene žene i njihovu djecu u Atici i Solunu
 • opseg ponuđenih usluga:
 • savjeti i informacije o pitanjima socijalne pomoći
 • socijalna i psihološka potpora pojedincima i obiteljima, pružanje utočišta ugroženim ženama i njihovoj djeci (uglavnom žrtve nasilja u obitelji i trgovine ljudima)
 • kratkoročni smještaj za osobe koje prolaze kroz razdoblje krize ili izvanrednog socijalnog stanja
 • suradnja i posredovanje kako bi se omogućio pristup uslugama socijalne solidarnosti koje nude druge organizacije
 • naposljetku, Centar raspoređuje timove za psihosocijalnu potporu za hitne intervencije, koje čine ponajprije psiholozi i socijalni radnici, u slučaju prirodnih katastrofa (potres, poplava, požar), nezgoda, brodoloma koji uključuju velik broj žrtava i bilo kakve krize koja zahvaća velik broj osoba gdje se prisutnost tih timova smatra nužnom.

PODACI ZA KONTAKT

Internetske stranice: http://www.ekka.org.gr/

Centar za medicinsku rehabilitaciju žrtava mučenja (Iatrikó Kéntro Apokatástasis Thymáton Vasanistiríon)

Riječ je o centru za rehabilitaciju osoba koje su bile mučene i njihovih obitelji. U Centru se osposobljavaju stručnjaci iz Grčke i inozemstva u pregledavanju i liječenju žrtava mučenja, provode se znanstvena istraživanja, a nudi i poticaje za istraživanje u području mučenja i njegovih posljedica.

Centar za medicinsku rehabilitaciju žrtava mučenja

 • centar je za rehabilitaciju osoba koje su mučene i njihovih obitelji
 • u njemu se osposobljavaju stručnjaci iz Grčke i inozemstva u pregledavanju i liječenju žrtava mučenja
 • pridonosi opsežnom širenju znanja o praksama mučenja i njegovim različitim oblicima te o mogućnosti rehabilitacije žrtava mučenja
 • u njemu se provode znanstvena istraživanja, a i nudi i poticaje za istraživanje u području mučenja i njegovih posljedica
 • održava i razvija informativni (evidencijski) centar
 • pridonosi sprječavanju mučenja ostvarenjem tih ciljeva.

PODACI ZA KONTAKT

Internetske stranice: http://www.mrct.org/

Centar za istraživanje i potporu žrtvama zlostavljanja i socijalne isključenosti (Kéntro Érevnas kai Ypostírixis Thymáton Kakopoíisis kai Koinonikoú Apokleismoú – „EKYThKKA”)

Centar za istraživanje i potporu žrtvama zlostavljanja i socijalne isključenosti nudi medicinsku, psihološku, socijalnu i pravnu potporu žrtvama mučenja i organiziranog nasilja, zlostavljanja i socijale isključenosti.

Centar za istraživanje i potporu žrtvama zlostavljanja i socijalne isključenosti

 • neprofitna je organizacija uređena građanskim pravom
 • nudi medicinsku, psihološku, socijalnu i pravnu potporu žrtvama mučenja i organiziranog nasilja, zlostavljanja i socijale isključenosti
 • podiže svijest o pitanjima ljudskih prava i širi znanje o prisutnosti ispoljavanja nasilja i socijalne isključenosti te o načinima za suočavanje s njima u Grčkoj i inozemstvu
 • nudi humanitarnu pomoć društvenim skupinama koje su bile izložene organiziranom nasilju, mučenju, zlostavljanju i socijalnoj isključenosti u Grčkoj i inozemstvu
 • provodi znanstvena istraživanja u području nasilja i mučenja, zlostavljanja i socijalne isključenosti
 • pridonosi sprječavanju mučenja, zlostavljanja i socijalne isključenosti.


PODACI ZA KONTAKT

Internetske stranice: http://www.cvme.gr/

Grčko vijeće za izbjeglice (Ellinikó Symvoúlio gia tous Prósfyges)

Grčko vijeće za izbjeglice nevladina je organizacija koja pruža potporu izbjeglicama i tražiteljima azila u Grčkoj s pomoću niza psihosocijalnih i pravnih usluga.

Grčko vijeće za izbjeglice

 • nevladina je organizacija osnovana 1989. radi pružanja potpore izbjeglicama i tražiteljima azila u Grčkoj
 • pomaže izbjeglicama da se nesmetano integriraju u Grčku s pomoću niza psihosocijalnih i pravnih usluga
 • jedina je grčka nevladina neprofitna organizacija posvećena isključivo osobama koje traže azil u Grčkoj i koje se smatraju izbjeglicama
 • registrirano je u Ministarstvu vanjskih poslova i Ministarstvu zdravstva i socijalne solidarnosti kao posebna humanitarna organizacija
 • jedna je od šest nevladinih organizacija koje štite ljudska prava u Grčkoj i član je Nacionalne komisije za ljudska prava (Ethnikí Epitropí gia ta Dikaiómata tou Anthrópou)
 • provedbeni je partner Visokog povjerenika Ujedinjenih naroda za izbjeglice i član Europskog vijeća za izbjeglice i prognanike.

PODACI ZA KONTAKT

Internetske stranice: http://www.gcr.gr/

Grčki helsinški monitor (Ellinikó Paratiritírio ton Symfonión tou Elsínki)

Grčki helsinški monitor prati, objavljuje članke i promiče pitanja ljudskih prava u Grčkoj.

Grčki helsinški monitor

 • osnovan je 1992.
 • grčki je član Međunarodne helsinške federacije za ljudska prava
 • prati, objavljuje članke i promiče pitanja ljudskih prava u Grčkoj i povremeno na Balkanu
 • sudjelovao je u praćenju grčkih i balkanskih medija u pogledu stereotipa i govora mržnje i često ga je koordinirao te je pripremao detaljna godišnja izvješća, usporedna/neslužbena izvješća za ugovorna tijela UN-a i specijalizirana izvješća o zlostavljanju i o etničkim, etničko-lingvističkim, vjerskim i imigrantskim zajednicama.

PODACI ZA KONTAKT

Internetske stranice: https://greekhelsinki.wordpress.com/

Grčki ogranak organizacije Amnesty International (Diethnís Amnistía Ellinikó Tmíma)

Amnesty International bavi se vladama, međuvladinim organizacijama, oružanim političkim skupinama, poduzećima i drugim nedržavnim akterima te sustavno i nepristrano istražuje pojedinačne slučajeve i obrasce kršenja ljudskih prava.

Amnesty International

 • svjetski je neovisan pokret volontera koji se bore za zaštitu ljudskih prava
 • brani zatočenike savjesti, žrtve nasilja i siromaštva
 • cilj mu je suzbiti nasilje nad ženama
 • cilj mu je ukinuti smrtnu kaznu, mučenje i ograničenja slobode koji se provode u ime „rata protiv terorizma”
 • bori se protiv diskriminacije izbjeglica, imigranata, manjina i branitelja ljudskih prava.

PODACI ZA KONTAKT

Internetske stranice: http://www.amnesty.org.gr/

Posljednji put ažurirano: 14/07/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.