Prava žrtava kaznenih djela (po zemljama)

Grčka

Sadržaj omogućio
Grčka

Smatrat će se da ste žrtva kaznenog djela ako ste pretrpjeli štetu, npr. ozlijeđeni ste ili vam je oštećena ili ukradena imovina uslijed događaja koji se u skladu s grčkim pravom smatra kaznenim djelom. Kao žrtvi kaznenog djela, zakonom su vam zajamčena određena osobna prava prije, tijekom i nakon suđenja.

Kazneni postupak u Grčkoj počinje istragom (dierévnisi) kaznenog djela. Katkad se kaznena istraga dijeli na preliminarnu istragu (prokatarktikí exétasi) i sudsku istragu (anákrisi). Cilj je preliminarne istrage istražiti okolnosti predmeta i utvrditi treba li pokrenuti kazneni postupak.

Istragu provode policija i sudski službenici – javni tužitelj (eisangeléas), istražni sudac (anakritís) ili obojica. Policijski službenik koji je odgovoran za predmet na kraju istrage tužitelju prosljeđuje sve prikupljene dokaze. Tužitelj zatim pregledava dosad obavljeni posao i prosljeđuje predmet sudu sa svojim preporukama o tome kako bi dalje trebalo postupiti s predmetom.

Nakon preispitivanja spisa predmeta i tužiteljevih preporuka sud će naložiti suđenje ili zatvoriti predmet.

Na suđenju sud razmatra sve prikupljene dokaze i donosi odluku o tome je li optuženik kriv. Ako je optuženik proglašen krivim, osuđuje ga se i izriče mu se kazna. Ako optuženik nije proglašen krivim, oslobađa se optužbi.

Za više pojedinosti pogledajte sljedeće poveznice:

1 - Prava koja uživam kao žrtva kaznenog djela

2 - Prijavljivanje kaznenog djela i moja prava za vrijeme istražnog ili sudskog postupka

3 - Moja prava nakon suđenja

4 - Naknada

5 - Moja prava na potporu i pomoć

Posljednji put ažurirano: 14/06/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.