Prava žrtava kaznenih djela (po zemljama)

Mađarska

Sadržaj omogućio
Mađarska

Žrtva sam kaznenog djela. Komu se mogu obratiti za potporu i pomoć?

Ako ste žrtva kaznenog djela, možete ga prijaviti u najbližoj policijskoj postaji ili pozivom na pozivne brojeve za hitne slučajeve, 107 ili 112.

Članovi osoblja državne Službe za potporu žrtvama i Službe za besplatnu pravnu pomoć mogu vam pomoći u najbližem vladinu uredu u određenom okrugu. Članovi osoblja Pozivnog centra za potporu žrtvama (Áldozatsegítő Vonal) (+36-80-225-225) pružaju pomoć 24 sata dnevno putem telefonske linije u Mađarskoj.

Nacionalna služba za telefonske informacije u kriznim situacijama (Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat, OKIT, http://www.ncsszi.hu/national-institute-for-family_-youth-and-population-policy) pruža pomoć posebno žrtvama nasilja u obitelji, nasilja među srodnicima, zlostavljanja djece, kao i prostitucije i trgovine ljudima putem telefonskog broja +36-80-205-520.

Dežurna telefonska linija za pomoć žrtvama

 • Policija: 107
 • Opći broj za hitne slučajeve: 112
 • Telefonski svjedok (Telefontanú): +36-80-555-111 (linija putem koje kaznena djela možete prijaviti anonimno)
 • Pozivni centar za potporu žrtvama (Áldozatsegítő Vonal): +36-80-225-225 (besplatni telefonski broj dostupan 24 sata dnevno u Mađarskoj)
 • Nacionalna služba za telefonske informacije u kriznim situacijama (Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgála+36-80-205-520
 • nevladina organizacija Udruga za prava žena NANE (Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen Egyesület):
  • +36-80-505-101 (telefonska linija za pomoć zlostavljanim ženama i djeci; besplatna je, čak i ako zovete putem mobitela, ponedjeljkom, utorkom, četvrtkom i petkom od 18.00 do 22.00)
  • +36-40-603-006 (za žrtve seksualnog nasilja, poziv možete ostvariti petkom od 10.00 do 14.00 i naplaćuje se po lokalnim tarifama)
 • Udruženje Patent (Patent Egyesület): +36-70-25-25-254 (besplatna telefonska pravna pomoć za bitna pravna i psihološka pitanja za žene koje zlostavljaju partneri, dostupna srijedom od 16.00 do 18.00).

Je li potpora žrtvama besplatna?

Pristup postupcima za potporu žrtvama ostvaruje se bez naknada i besplatan je. Ako ne govorite mađarski jezik ili ako trebate usluge tumača za znakovni jezik, država snosi troškove tumačenja i prijevoda.

Koje vrste potpore mogu primiti od državnih službi ili tijela?

Služba za potporu žrtvama (Áldozatsegítő Szolgálat) može učiniti sljedeće:

 • pružiti vam informacije o vašim pravima, obvezama i mogućnostima
 • dati vam informacije o uslugama socijalne pomoći i zdravstvene zaštite te pogodnostima u okviru zdravstvenog osiguranja
 • pružiti trenutnu novčanu potporu (u roku od pet dana od datuma kada je predmetno kazneno djelo počinjeno)
 • pružiti emocionalnu potporu (uključujući prema potrebi psihološku pomoć)
 • pružiti pravne savjete i praktičnu pomoć u jednostavnim predmetima
 • potvrditi vaš status žrtve
 • osim prethodno navedenog, osobe koje su teško ozlijeđene i srodnici smrtno stradalih žrtava kaznenih djela mogu podnijeti zahtjev za odštetu od države.

Nacionalna služba za telefonske informacije u kriznim situacijama (Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgála) može učiniti sljedeće:

 • pružiti neposrednu pomoć građanima (uglavnom ženama i djeci) koji su zbog zlostavljanja u ozbiljnoj kriznoj situaciji
 • odmah nakon savjetovanja osigurati smještaj u sigurnim kućama osobama kojima je to potrebno. Smještaj u trajanju od 30 dana osigurat će se u domovima za krizne situacije, a to se razdoblje može produljiti za dodatnih 30 dana. Smještaj je besplatan, a kao dio skrbi koja se pruža stručnjaci u domu za krizne situacije pomoći će vam da pronađete sigurno i dugotrajno rješenje za vaš problem. Osim toga, oni su u kontaktu sa službenikom za pomoć obiteljima nadležne Službe za potporu obiteljima i dobrobit djece.

Služba za besplatnu pravnu pomoć (Jogi Segítségnyújtó Szolgálat)

 • pruža pravne savjete u predmetima u kojima su činjenice u predmetu relativno jednostavne
 • i, ako su ispunjeni zakonski određeni uvjeti, ta služba:
 1. pruža izvansudske usluge (savjetovanje, uređivanje dokumenata) besplatno ili pod povoljnijim uvjetima
 2. omogućuje zastupanje skrbnika u sudskom postupku i postupku prije početka suđenja (kada predmet istražuje istražno tijelo ili tužitelj) u okviru kaznenog postupka. Ako je dopušteno zastupanje skrbnika u postupku, stvarne pravne usluge pružaju odvjetnici i odvjetnička društva koja su u ugovornom odnosu sa Službom za besplatnu pravnu pomoć.

Koje vrste potpore mogu primiti od nevladinih organizacija?

U prvom se redu možete osloniti na sljedeće nevladine organizacije:

dobrotvorno udruženje Bijeli prsten (Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület)

 • osobna skrb nakon kaznenog djela
 • besplatna pravna pomoć
 • besplatne usluge mirenja
 • besplatna psihološka pomoć
 • financijska potpora osobama kojima je ona potrebna (samo ako se kazneno djelo prijavi policiji)
 • pomoć u postupcima drugih tijela
 • posredovanje u potpori koju pružaju druge organizacije i ustanove.

nevladina organizacija Udruga za prava žena NANE (Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen Egyesület):

 • pružanje informacija
 • neposredna praktična pomoć osobama u kriznim situacijama (npr. smještaj žena u sklonište, dostavljanje obavijesti nadležnim tijelima, pružanje savjeta o radnjama i mogućnostima)
 • terapija u skupini
 • besplatna pravna pomoć (pružanjem, prema potrebi, pravnih savjeta).

nevladina organizacija Hitna pomoć ESZTER (ESZTER Alapítvány és Ambulancia):

 • psihološka pomoć
 • besplatna pravna pomoć

Udruženje Patent (Patent Egyesület):

 • informacije i savjeti
 • pružanje usluga savjetovanja s psihologom ili socijalnim radnikom
 • pružanje besplatne pravne pomoći zlostavljanim ženama, kao i žrtvama rodno uvjetovanog nasilja i diskriminacije.

Zaklada Anonimno (Névtelen Utak Alapítvány):

 • siguran smještaj
 • rehabilitacija
 • reintegracija.
Posljednji put ažurirano: 10/10/2018

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.