Prava žrtava kaznenih djela (po zemljama)

Mađarska

Sadržaj omogućio
Mađarska

Smatrat ćete se žrtvom kaznenog djela ako ste oštećeni djelom koje je prema mađarskom pravu kazneno djelo, na primjer ako ste pretrpjeli ozljedu ili vam je imovina oštećena ili ukradena. Kao žrtvi kaznenog djela mađarskim su vam zakonodavstvom omogućena razna prava prije, tijekom i nakon sudskih postupaka (suđenja). Informacije o svojim pravima i obvezama u kaznenom postupku možete zatražiti od istražnog tijela, javnog tužitelja ili suda, ovisno o fazi postupka.

Kazneni postupci u Mađarskoj započinju provođenjem istrage. Istragu obično provodi policija pod nadzorom javnog tužitelja. Nakon završetka istrage javni će tužitelj odlučiti podići optužnicu te će predmet biti proslijeđen sudu ili će predmet biti zaključen u istražnoj fazi zbog nedostatka dokaza ili zbog toga što je kaznena odgovornost isključena ili više nije primjenjiva.

Ako predmet završi na sudu, sud će ispitati prikupljene dokaze i donijeti odluku o krivnji optuženika. U mađarskim kaznenim postupcima (osim u nekim oblicima postupaka) sud može izvesti dokaze izravno na javnoj raspravi, stoga možete biti pozvani na sudsku raspravu i saslušani kao svjedok. Bude li optuženik proglašen krivim, bit će osuđen i kažnjen. Bude li optuženik proglašen nevinim, bit će oslobođen.

Kliknite na poveznice u nastavku kako biste pronašli informacije koje trebate:

1 - Prava koja uživam kao žrtva kaznenog djela

2 - Prijavljivanje kaznenog djela i moja prava tijekom istražnog ili sudskog postupka

3 - Moja prava nakon suđenja

4 - Naknada

5 - Moja prava na potporu i pomoć

Posljednji put ažurirano: 10/10/2018

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.