Prava žrtava kaznenih djela (po zemljama)

Italija

Sadržaj omogućio
Italija

Smatrate se žrtvom kaznenog djela, odnosno oštećenikom, ako je prihvaćeno da imate zakonsko pravo koje je zaštićeno kaznenim zakonodavstvom, a koje je prekršeno djelom koje se u skladu s nacionalnim pravom smatra kaznenim djelom, tj. ako ste pretrpjeli štetu koja čini bit kaznenog djela.

Prema građanskom pravu, smatra se da ste oštećeni kaznenim djelom ako vam je nanesena šteta (materijalna ili nematerijalna, ali u svakom slučaju financijski procjenjiva) koja je posljedica tog kaznenog djela. Pojam oštećenik u smislu kaznenog i građanskog prava obično ima isto značenje, osim na primjer u slučaju ubojstva žrtve, u kojem se članovi obitelji žrtve smatraju oštećenicima koji imaju pravo pokrenuti sudski postupak i dobiti odštetu.

Kaznenim i građanskim pravom žrtvi su zajamčena razna osobna prava prije, tijekom i nakon sudskog postupka.

Kazneni postupci u Italiji započinju provođenjem predistražnih radnji. Predmet istražuju policija i javni tužitelj. Po završetku tih radnji javni tužitelj može podići optužnicu ili zatražiti od suca nadležnog za predistražne radnje da zaključi predmet. Neki kazneni postupci mogu započeti samo ako vi, kao žrtva, podnesete pritužbu policiji ili tužiteljstvu.

Tijekom suđenja sud ispituje prikupljene dokaze i utvrđuje je li počinitelj kriv. Postupak završava donošenjem osuđujuće ili oslobađajuće presude, uz mogućnost podnošenja žalbe višem sudu.

Kao žrtva možete imati važnu ulogu u kaznenom postupku i u skladu s tim niz prava koje možete ostvariti. Možete sudjelovati kao žrtva (oštećenik) bez posebnog pravnog statusa, a možete preuzeti i aktivniju ulogu tako da službeno pokrenete parnični postupak protiv počinitelja.

Kliknite na poveznice u nastavku kako biste pronašli informacije koje trebate

1 - Prava koja uživam kao žrtva kaznenog djela

2 - Prijavljivanje kaznenog djela i moja prava tijekom istražnog ili sudskog postupka

3 - Moja prava nakon suđenja

4 - Naknada

5 - Moja prava na potporu i pomoć

Posljednji put ažurirano: 13/10/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.