Prava žrtava kaznenih djela (po zemljama)

Luksemburg

Sadržaj omogućio
Luksemburg

Mogu li podnijeti žalbu protiv presude?

Na svaku pravomoćnu presudu primjenjuje se načelo res judicata čim se ona donese. Smatra se da ona kao takva predstavlja istinu sve dok se ne ukine upotrebom pravnog sredstva utvrđenog zakonom. Sudac obično odluku o kaznenim i građanskim tužbama donosi u istoj presudi.

Zbog prava na pošteno suđenje navedeno načelo res judicata primjenjuje se samo na osobe koje su bile stranke u kaznenom postupku i na dijelove odluke u pogledu kojih su te stranke mogle izraziti svoje stavove. U svojstvu žrtve možete podnijeti žalbu samo ako ste u postupku sudjelovali kao građanskopravna stranka.

U tom svojstvu možete podnijeti žalbu, ali samo u pogledu svojih građanskih interesa i ako je žalba u vašem interesu, tj. ako je sud odbio vaš zahtjev za naknadu troškova ili ako smatrate da iznos koji vam je dodijeljen nije dovoljan.

Dakle, ne možete podnijeti žalbu jer se ne slažete s izrečenom kaznom ili jer je sud oslobodio optuženika. Samo javni tužitelj može pokrenuti žalbu u pogledu kaznenog dijela postupka.

Posavjetujte se sa svojim odvjetnikom kako biste utvrdili je li mudro podnijeti žalbu. Ako vaš odvjetnik odgovori potvrdno, žalba se u roku od 40 dana mora podnijeti tajništvu suda koji je donio presudu.

Koja su moja prava nakon izricanja presude?

Nakon donošenja presude možete dobiti njezin primjerak.

Žalbu možete podnijeti i vi sami, ali samo ako ste u postupku sudjelovali kao građanskopravna stranka i samo u pogledu svojih građanskih interesa (vidjeti točku 1.).

Ako se planira uvjetni otpust, možete dostaviti prigovor javnom tužitelju, koji je zadužen za izvršenje kazne.

I dalje vas može zastupati odvjetnik.

Imam li pravo na potporu ili zaštitu nakon suđenja? Koliko dugo?

U svojstvu građanskopravne stranke imate pravo na besplatnu pravnu pomoć za sva pitanja koja se odnose na donošenje presude.

U svojstvu žrtve namjernog kaznenog djela kojim je žrtvi nanesena tjelesna ozljeda, pod određenim uvjetima možete Ministarstvu pravosuđa podnijeti zahtjev za naknadu štete koju plaća država ako vam je ne može isplatiti počinitelj kaznenog djela.

Policija i pravosudni sustav obvezni su vam kao žrtvi ponuditi zaštitu. Svaka odluka u pogledu uvjetnog otpusta osuđene osobe može podlijegati posebnim uvjetima koji se, konkretno, odnose na zaštitu društva i žrtve.

Koje ću informacije dobiti u slučaju da je počinitelj osuđen?

Imate pravo na zahtjev dobiti informacije o svakoj pravomoćnoj presudi u kaznenom postupku.

Kad je riječ o kazni izrečenoj počinitelju kaznenog djela, imajte na umu da se u osuđujućoj presudi moraju navesti primijenjene odredbe zakona, a da se ne iznose uvjeti, činjenice koje čine kazneno djelo za koje je optuženik optužen ili izrečena kazna (ili više njih) (članak 195. Zakona o kaznenom postupku). Za sva pitanja povezana s izvršenjem kazni možete se obratiti Službi za izvršavanje kazni Ureda glavnog javnog tužitelja.

Pravomoćno osuđena osoba u Luksemburgu bit će smještena u zatvor u Schrassigu ili Givenichu.

Hoću li biti obaviješten o puštanju počinitelja na slobodu (uključujući prijevremeno puštanje na slobodu ili uvjetnu slobodu) ili njegovu bijegu iz zatvora?

Na temelju članka 4. stavka 1. Zakona o kaznenom postupku, ako podnesete poseban zahtjev Uredu glavnog javnog tužitelja, možete biti obaviješteni o puštanju počinitelja kaznenog djela na slobodu ili njegovu bijegu iz zatvora ako za vas postoji opasnost ili utvrđeni rizik od nanošenja štete, osim ako postoji utvrđeni rizik od nanošenja štete počinitelju.

Hoću li biti uključen u odluke o puštanju na slobodu ili uvjetnom otpustu? Primjerice, mogu li dati izjavu ili podnijeti žalbu?

Ne.

Posljednji put ažurirano: 08/11/2018

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.