Prava žrtava kaznenih djela (po zemljama)

Luksemburg

Sadržaj omogućio
Luksemburg

Žrtva sam kaznenog djela. Komu se mogu obratiti za potporu i pomoć?

Kao žrtva kaznenog djela možete se obratiti sljedećim glavnim službama za potporu žrtvama:

A. Služba vlade:

Središnja služba socijalne pomoći (SCAS) – Službe za potporu žrtvama (Service central d’assistance sociale (SCAS) – Services d’Aide aux Victimes (SAV) u Luxembourgu

Vrste potpore:

 • psihološko i psihoterapeutsko savjetovanje
 • služba za pravne informacije
 • terapijska skupina za žrtve nasilja u obitelji
 • pratnja žrtvama tijekom pravnog postupka.

PODACI ZA KONTAKT:

Bâtiment Plaza Liberty, Entrée C
12-18 rue Joseph Junck
L-1839 Luxembourg

Tel.: (+352) 47 58 21-627
(+352) 47 58 21-628
Mobitel: (+352 ) 621 32 65 95

E-pošta: scas-sav@justice.etat.lu
Internetske stranice: https://justice.public.lu/fr/aides-informations/assistance-sociale/scas-service-aide-victimes.html

B. Nevladine organizacije:

1. Potpora žrtvama kaznenih djela (Aide aux Victimes de la Criminalité) – Wäisse Rank Lëtzebuerg Asbl

Vrste potpore:

 • služba za pravne savjete
 • moralna, financijska i materijalna potpora.

PODACI ZA KONTAKT:

84 rue Adolphe Fischer
L-1521 Luxembourg

Tel.: (+352) 40 20 40

E-pošta: wrl@pt.lu
Internetske stranice: http://www.benevolat.public.lu/de/espace-benevole/decouvrir-associations/chercher-association/associations/?~=/de/assoc/212

2. Službe za potporu žrtvama nasilja u obitelji

Postoje tri takve službe:

– SAVVD u Luxembourgu, dio neprofitnog udruženja Žene u nevolji (Femmes en détresse) asbl

Vrste potpore:

 • psihosocijalna savjetovanja
 • pravne informacije i potpora
 • pravne, administrativne i socijalne informacije i potpora nakon što javni tužitelj naloži da se počinitelj kaznenog djela izdvoji iz obitelji
 • planiranje pravnih koraka
 • pratnja žrtvama, među ostalim na sudu, u uredu odvjetnika, kod liječnika
 • pružanje smjernica
 • savjetovanja i zaštitne mjere protiv uznemiravanja
 • utvrđivanje plana zaštite za žrtve.

PODACI ZA KONTAKT:

BP 1024
L-1010 Luxembourg

Tel.: (+352) 26 48 18 62
Telefaks: (+352) 26 48 18 63

E-pošta: contact@savvd.lu
Internetske stranice: http://fed.lu/wp/services/savvd/

– PSY EA u Luxembourgu, dio neprofitnog udruženja Žene u nevolji (Femmes en détresse)

Za djecu koja su izravne i neizravne žrtve nasilja u obitelji povezanog s izdvajanjem počinitelja iz obitelji.

Vrste potpore:

 • briga za djecu i adolescente žrtve nasilja u obitelji povezanog s mjerom deložacije
 • kao služba za pružanje psihološke pomoći djeci i adolescentima žrtvama nasilja u obitelji psihološka potpora za djecu i adolescente koji su žrtve nasilja u obitelji te za njihove obitelji.

PODACI ZA KONTAKT:

BP 1024
L-1010 Luxembourg

Tel.: (+352) 26 48 20 50
Telefaks: (+352) 26 48 18 63

E-pošta: contact@psyea.lu
Internetske stranice: http://fed.lu/wp/services/psyea/

– ALTERNATIVES u Dudelangeu, dio zaklade Pro Familia (Fondation Pro Familia)

Usluge potpore za djecu koja su izravne i neizravne žrtve nasilja u obitelji povezane s izdvajanjem počinitelja iz obitelji.

Vrste potpore:

 • briga za djecu i adolescente žrtve nasilja u obitelji povezane s mjerom deložacije

PODACI ZA KONTAKT:

5, Route de Zoufftgen
L-3598 Dudelange L-1010 Luxembourg

Tel.: (+352) 51 7272 89

E-pošta: alternatives@profamilia.lu
Internetske stranice: http://www.profamilia.lu/Enfants+Adolescents/ALTERNATIVES+_+Centre+de+consultation+pour+enfants+et+adolescents+victimes+de+violence-p-470.html

3. Usluge savjetovanja za žene koje su žrtve nasilja

Vrste potpore:

 • telefonska savjetovanja
 • psihosocijalna savjetovanja
 • pravne, administrativne i socijalne informacije i potpora
 • planiranje pravnih koraka
 • usluge pratnje ženama u drugim stručnim službama, kao što su odvjetnik, sud ili policija
 • razgovor za prijem u sklonište za žene
 • edukacija i predavanje o nasilju u obitelji
 • seminari i skupine za raspravu.

Postoje četiri takve skupine:

– VISAVI (Život bez nasilja)(VISAVI (Vivre Sans Violence)) u Luxembourgu dio neprofitnog udruženja Žene u nevolji (Femmes en détresse)

Centar za pružanje usluga savjetovanja ženama koje su žrtve nasilja u obitelji

PODACI ZA KONTAKT:

2, rue du Fort Wallis
L-2714 Luxembourg

Tel.: (+352) 49 08 77 -1
Telefaks: (+352) 26 48 26 82

E-pošta: feminfo@visavi.lu
Internetske stranice: http://fed.lu/wp/services/visavi/

– CENTAR JUG (FOYER SUD) u gradu Esch-sur-Alzette, dio Nacionalnog vijeća žena u Luxembourgu (Conseil national des femmes du Luxembourg)

Centar koji pruža usluge savjetovanja za žene u nevolji, uključujući žrtve nasilja.

PODACI ZA KONTAKT:

41, rue de Luxembourg
L-4220 Esch sur Alzette

Tel.: (+352) 54 55 77 / 26 53 03 26 / 54 57 57
Telefaks: (+352) 54 5757 57

E-pošta: foyersud@pt.lu
Internetske stranice: http://www.cnfl.lu/site/foyersud.html

– Centar OZANAM u Luxembourgu

– Centar OZANAM sjever (OZANAM Nord) u Wiltzu, dio zaklade Kuća otvorenih vrata (Fondation Maison de la Porte Ouverte)

Centri koji pružaju usluge savjetovanja za žene u nevolji, uključujući žrtve nasilja.

PODACI ZA KONTAKT:

Ozanam Luxembourg
64, rue Michel Welter
L-2730 Luxembourg

Tel.: (+352) 48 83 47

E-pošta: ozanam@fmpo.lu
Internetske stranice: http://fmpo.lu/foyers/centre-ozanam/

PODACI ZA KONTAKT:

Ozanam Nord
49, Grand-Rue
L-9530 Wiltz

Tel.: (+352) 26 95 39 59

E-pošta: ozanam.nord@fmpo.lu
Internetske stranice: http://fmpo.lu/foyers/centre-ozanam-nord/

– PROFAMILIA u Dudelangeu, dio zaklade Pro Familia (Fondation Pro Familia)

Centar koji pruža usluge savjetovanja za žene u nevolji, uključujući žrtve nasilja.

PODACI ZA KONTAKT:

5, route de Zoufftgen
L-3598 Dudelange

Tel.: (+352) 51 72 72 -41
Telefaks: (+352) 52 2188

E-pošta: femmes@profamilia.lu
Internetske stranice: http://www.cnfl.lu/

4. Centar koji pruža usluge savjetovanja za djecu i adolescente koji su registrirane žrtve nasilja u obitelji

Postoje četiri centra:

– PSY EA u Luxembourgu, dio neprofitnog udruženja Žene u nevolji (Femmes en détresse)

Usluge psihološke pomoći za djecu i adolescente u dobi od 3 do 21 godinu koji su žrtve ili svjedoci nasilja u obitelji i njihovim obiteljima.

Vrste potpore:

 • psihološka potpora djeci i adolescentima koji su žrtve nasilja u obitelji i njihovim obiteljima.

PODACI ZA KONTAKT:

BP 1024
L-1010 Luxembourg

Tel.: (+352) 26 48 20 50
Telefaks: (+352) 26 48 18 63

E-pošta: contact@psyea.lu
Internetske stranice: http://fed.lu/wp/services/psyea/

– ALTERNATIVES u Dudelangeu, dio zaklade Pro Familia (Fondation Pro Familia)

Usluge savjetovanja za djecu i adolescente u dobi od 0 do 27 godina koji su žrtve ili svjedoci fizičkog i psihičkog nasilja, uključujući nasilje u obitelji, te njihove obitelji.

Vrste potpore:

 • psihološka potpora za djecu i njihove obitelji
 • potpora bliskim obiteljskim odnosima i uzajamnom poštovanju
 • podizanje svijesti i rad na prevenciji.

PODACI ZA KONTAKT:

5, Route de Zoufftgen
L-3598 Dudelange L-1010 Luxembourg

Tel.: (+352) 51 7272 89

E-pošta: alternatives@profamilia.lu
Internetske stranice: http://www.profamilia.lu/Enfants+Adolescents/ALTERNATIVES+_+Centre+de+consultation+pour+enfants+et+adolescents+victimes+de+violence-p-470.html

– OXYGENE u Dudelangeu, dio neprofitnog udruženja Žene u nevolji (Femmes en détresse)

Savjetovanje i informiranje djevojaka u nevolji (u dobi od 12 do 21 godinu) koje su žrtve fizičkog, psihičkog ili seksualnog nasilja.

Vrste potpore:

 • pojedinačni razgovori
 • potpora u administrativnim postupcima
 • pomoć u traženju smještaja pod stalnim nadzorom socijalnih radnika
 • pomoć za mogući prijem u sklonište Meederchershaus.

PODACI ZA KONTAKT:

2, rue du Fort Wallis
L-2714 Luxembourg

Tel.: (+352) 49 41 49
Telefaks: (+352) 27 1259 89

E-pošta: infofilles@pt.lu
Internetske stranice: http://fed.lu/wp/services/oxygene/

– ALUPSE DIALOGUE u Luxembourgu, dio neprofitne organizacije Alupse

Psihološko savjetovanje i usluge terapije za djecu u dobi od 0 do 21 godinu koja su žrtve fizičkog, psihičkog ili seksualnog nasilja i njihovim obiteljima.

PODACI ZA KONTAKT:

8, rue Tony Bourg
L-1278 Luxembourg

Tel.: (+352) 26 18 48 -1
Telefaks: (+352) 26 19 65 55

E-pošta: alupse@pt.lu
Internetske stranice: http://www.alupse.lu/fr/lassociation-alupse/

5. Akreditirani centar za savjetovanje, informacije i pomoć za muškarce i dječake u nevolji koji su žrtve nasilja – infoMann u Luxembourgu, dio neprofitnog udruženja actTogether

Vrste potpore:

 • psihološka i socijalna potpora te savjetovanja
 • službe za informiranje i dokumentiranje
 • podizanje svijesti i edukacija
 • pružanje usluga pratnje i potpore muškarcima pri njihovu prijemu u sklonište za muškarce.

PODACI ZA KONTAKT:

5, Cour du Couvent
L-1362 Luxembourg

Tel.: (+352) 27 49 65
Telefaks: (+352 ) 27 49 65 65

E-pošta: info@infomann.lu
Internetske stranice: http://www.infomann.lu/

6. Akreditirani centar za savjetovanje i pomoć za počinitelje kaznenih djela s elementima nasilja, uključujući nasilje u obitelji – Riicht eraus u Luxembourgu, dio luksemburškog Crvenog križa

Vrste potpore:

 • pružanje usluga savjetovanja, slušanja, potpore, pomoći i pratnje počiniteljima (muškarcima i ženama) djela nasilja u obitelji povezanih s deložacijom, na temelju naloga suda ili dobrovoljno.
 • poticanje razvijanja svijesti i odgovornosti počiniteljâ
 • kratkoročna zaštita žrtava
 • upravljanje sukobima i jačanje samopouzdanja
 • pružanje potpore osobama koje su se obvezale da će se promijeniti
 • pomoć u razvoju praktičnih strategija na temelju kojih se omogućuje trajna promjena stava i ponašanja počiniteljâ
 • potpora osobama koje žele promijeniti svoje nasilno ponašanje
 • skupine za raspravu.

PODACI ZA KONTAKT:

73 rue Adolph Fischer
L-1520 Luxembourg

Tel.: (+352) 27 55-5800
Telefonska linija za pomoć Crvenog križa: (+352)27 55
Telefaks: (+352) 27 55-5801

E-pošta: riichteraus@croix-rouge.lu
Internetske stranice: http://www.croix-rouge.lu/riichteraus/

7. Služba za potporu za registrirane žrtve trgovine ljudima

Ambulantna i bolnička njega za sve žrtve trgovine ljudima dostupna ženama, muškarcima i djeci.

Postoje dvije službe i njihov je rad koordiniran:

– SAVTEH u Luxembourgu, dio udruženja Žene u nevolji (Femmes en détresse) asbl

– COTEH u Luxembourgu, dio zaklade Kuća otvorenih vrata (Fondation Maison de la Porte Ouverte)

Vrste potpore:

 • telefonska savjetovanja i savjetovanja uživo
 • psihosocijalna potpora i nadzor
 • psihološka potpora i stabilizacija
 • organiziranje savjetovanja ili medicinske njege
 • pružanje usluga pratnje žrtvi u odjelu za kaznene istrage u svrhu utvrđivanja identiteta
 • pružanje potpore tijekom suradnje žrtve s policijom i javnim tužiteljem
 • usluge pratnje žrtve, posebno kad je riječ o obavljanju postupaka u okviru pravnih, administrativnih i socijalnih tijela
 • koordinacija bolničke njege i organizacija smještaja žrtava prema njihovu spolu i dobi
 • materijalna i financijska pomoć
 • informiranje o pravima žrtava trgovine ljudima, sudskim i administrativnim postupcima, dostupnim naknadama
 • stupanje u kontakt s nevladinim organizacijama u matičnim zemljama tijekom dobrovoljnog povratka.

PODACI ZA KONTAKT:

SAVTEH
BP 1024
L-1010 Luxembourg

Tel.: (+352) 26 48 26 31
Telefaks: (+352) 26 48 26 82
GSM: (+352) 621 316919

E-pošta: traite.humains@visavi.lu
Internetske stranice: http://fed.lu/wp/services/savteh/

COTEH

Tel.: (+352) 24 87 36 22
GSM: (+352) 621 351884

E-pošta: coteh@fmpo.lu
Internetske stranice: http://fmpo.lu/services/service-dassistance-aux-victimes-de-la-traite-des-etres-humains/

C. Policija:

Luksemburška policija
Glavna uprava
(Police Grand-Ducale Direction Générale) L-2957 Luxembourg

Tel.: (+352) 49 97 -1
Linija za hitne slučajeve: 113
Telefaks: (+352) 49 97-20 99

E-pošta: contact@police.public.lu
Internetske stranice: http://www.police.public.lu/fr/aide-victimes/

D. Tijela lokalne vlasti

Služba za pravosudne informacije (Service d’accueil et d’information juridique):

– DIEKIRCH

Justice de paix
Place Joseph Bech
L-9211 Diekirch

Tel.: (+352) 80 23 15

– ESCH-SUR-ALZETTE

Justice de Paix
Place Norbert Metz
L-4239 Esch-sur-Alzette

Tel.: (+352) 54 15 52

– LUXEMBOURG

Cité judiciaire
Bâtiment BC
L-2080 Luxembourg

Tel.: (+352) 22 18 46

Internetske stranice: http://www.justice.public.lu/fr/aides-informations/accueil-info-juridique/

Služba za pravne informacije „Prava žena”:

URED GLAVNOG JAVNOG TUŽITELJA (PARQUET GÉNÉRAL)

Cité judiciaire
Bâtiment BC ou CR
L-2080 Luxembourg

Internetske stranice: http://www.justice.public.lu/fr/aides-informations/droits-femme/index.html

E. Ministarstva:

– Ministarstvo pravosuđa (Ministère de la Justice)

13 rue Erasme
L-2934 Luxembourg

Tel.: (+352) 247-84537
Telefaks: (+352) 26 68 48 61

E-pošta: info@mj.public.lu
Internetske stranice: http://www.mj.public.lu/

Zadaće:

 • građanski predmeti
 • kazneni predmeti: pružanje naknade žrtvama, besplatna pravna pomoć, mirenje u kaznenim postupcima
 • trgovački predmeti
 • ustroj pravosuđa
 • opća koordinacija upravnih sporova pred administrativnim sudovima
 • kaznene ustanove.

– Ministarstvo unutarnjih poslova (Ministère de l’Intérieur)

BP 10
L-2010 Luxembourg

Tel.: (+352) 247-84600
Telefaks: (+352) 22 1125

E-pošta: info@miat.public.lu
Internetske stranice: http://www.mi.public.lu/

Zadaće u skladu s Odlukom Velikog Vojvode od 28. siječnja 2015.:

 • koordinacija hitnih službi
 • suradnja s nevladinim organizacijama.

– Ministarstvo nacionalne sigurnosti (Ministère de la Sécurité intérieure)

19-21 Boulevard Royal
L-2449 Luxembourg

Tel.: (+352) 247-84659
Telefaks: (+352) 22 7276

E-pošta: secretariat@msi.etat.lu
Internetske stranice: http://www.gouvernement.lu/3313529/minist_securite_interieure

Potpora žrtvama u skladu s luksemburškom Odlukom Velikog Vojvode od 28. siječnja 2015.:

 • Luksemburška policija, Glavni inspektorat policije (Police Grand-Ducale, Inspection générale de la Police), Europska politika pravosuđa i unutarnjih poslova, Politika međunarodne policijske suradnje.

– Ministarstvo jednakih mogućnosti (MEGA) (Ministère de l’Égalité des Chances)

6A, bd. F. D. Roosevelt
Hôtel Terres Rouges
L-2921 Luxembourg

Tel.: (+352) 247 -85806
Telefaks: (+352) 24 1886

E-pošta: info@mega.public.lu
Internetske stranice: http://www.mega.public.lu/fr/index.html

Zadaće:

 • nasilje u obitelji
 • odbor za suradnju među stručnjacima u borbi protiv nasilja
 • partnerstvo i upravljanje, zajedno s nevladinim organizacijama s akreditacijom Ministarstva jednakih mogućnosti, u području ambulantne i bolničke njege žrtava i počinitelja nasilja u obitelji, žena i muškaraca u nevolji, rodno uvjetovanog nasilja i trgovine ljudima
 • partnerstvo i suradnja s nevladinim organizacijama koje je odobrila država za njegu osoba u nevolji koje su žrtve nasilja.

Dežurna telefonska linija za pomoć žrtvama

– Luksemburška policija

Dežurna telefonska linija: 113

ponedjeljak – petak, 24 sata dnevno

Luksemburški Crveni križ

Dežurna telefonska linija: 2755

ponedjeljak – petak, 7:00 – 22:00

– Fraentelefon (Žene u nevolji)

Dežurna telefonska linija: (+352) 44 8181

ponedjeljak – petak, 24 sata dnevno

– Fraentelefon (Žene u nevolji)

Dežurna telefonska linija: (+352) 44 8181

ponedjeljak – petak, 9:00 – 15:00

Je li potpora žrtvama besplatna?

Koje vrste potpore mogu primiti od državnih službi ili tijela?

Da, potpora žrtvama besplatna je.

Koje vrste potpore mogu primiti od nevladinih organizacija?

Vidjeti odgovor na prvo pitanje u dijelu B.

Posljednji put ažurirano: 08/11/2018

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.