Drepturile victimelor, pe țări

Luksemburg

Sadržaj omogućio
Luksemburg

Ce informații voi primi din partea autorităților (de exemplu, poliție, parchet) după săvârșirea infracțiunii, chiar înainte de denunțarea acesteia?

Poliția sau parchetul informează victimele cu privire la următoarele aspecte, fără întârziere și în conformitate cu articolul 3 alineatul (7) din Codul de procedură penală, într-o limbă înțeleasă de acestea:

 • tipul de sprijin pe care victimele îl pot primi și din partea cui, inclusiv, în cazul în care este relevant, informații de bază privind accesul la asistență medicală, orice tip de asistență specializată, inclusiv asistență psihologică și cazare alternativă;
 • procedurile pentru formularea unei plângeri cu privire la o infracțiune și rolul lor în legătură cu aceste proceduri;
 • modul și condițiile în care acestea pot obține protecție;
 • modul și condițiile în care victimele pot avea acces la avocați și asistență judiciară în condițiile prevăzute de lege, precum și orice altă formă de consiliere;
 • modul și condițiile în care victimele pot avea acces la despăgubiri;
 • modul și condițiile în care victimele își pot exercita dreptul la interpretare și traducere;
 • procedurile disponibile pentru depunerea plângerilor în cazul în care drepturile victimelor nu sunt respectate;
 • datele de contact pentru comunicările cu privire la cauza lor;
 • oportunități privind medicamentele și serviciile de justiție reparatorie;
 • modul și condițiile în care cheltuielile suportate ca urmare a participării lor la procedurile penale pot fi rambursate;
 • dreptul acestora la o evaluare individuală de către serviciul de sprijinire a victimelor pentru verificarea necesității unei instrumentări specifice în vederea prevenirii victimizării secundare;
 • în funcție de necesitățile proprii, detalii suplimentare vor fi furnizate, de asemenea, victimei, după caz, în fiecare etapă a procedurii;
 • dreptul victimelor de a fi însoțite de o persoană aleasă de acestea atunci când, ca urmare a impactului infracțiunii, acestea au nevoie de asistență pentru a înțelege sau a se face înțelese.

În plus, Serviciul juridic de primire și informare, Serviciul de sprijin pentru victime al Serviciului central de asistență socială și Ministerul Justiției oferă, de asemenea, ajutor și consiliere.

Nu locuiesc în țara din UE în care a avut loc infracțiunea (cetățeni din UE și din afara UE). Cum îmi sunt protejate drepturile?

În cazul în care victimele sunt cetățeni străini (cetățeni europeni și din țări terțe), acestea pot beneficia de drepturile menționate mai sus și sunt informate cu privire la modalitatea de exercitare a drepturilor lor atunci când își au reședința într-un alt stat membru al UE, de exemplu dreptul lor de a depune o plângere la autoritățile de poliție din Luxemburg.

În cazul în care denunț săvârșirea unei infracțiuni, ce informații voi primi?

Victimele au dreptul, în special:

 • să fie informate automat atunci când dosarul lor este închis, precum și cu privire la motivele care stau la baza acestei decizii;
 • la cerere, să fie informate atunci când dosarul lor face obiectul unei anchete judiciare;
 • la cerere, să fie informate cu privire la stadiul procedurilor penale;
 • să fie informate în mod automat de către parchet cu privire la data ședinței în cadrul căreia va fi judecată cauza acestora;
 • la cerere, să obțină informații privind orice hotărâre definitivă în ceea ce privește urmărirea penală.

Am dreptul să beneficiez în mod gratuit de servicii de interpretare sau de traducere (atunci când contactez poliția sau alte autorități ori în cursul cercetării și al procesului)?

În calitate de victime sau de părți civile care nu vorbesc sau nu înțeleg limba în care au loc procedurile, victimele au dreptul la asistență gratuită din partea unui interpret, într-o limbă pe care acestea o înțeleg, precum și dreptul la o traducere gratuită a tuturor documentelor care vor fi notificate sau comunicate sau la care acestea au drept de acces.

Cum se asigură autoritățile că înțeleg și că mă fac înțeles (în cazul copiilor sau al persoanelor care suferă de un handicap)

În cazul în care victimele nu vorbesc sau nu înțeleg limba în care se desfășoară procedurile, acestea au dreptul la asistență gratuită din partea unui interpret. În cazul în care victimele prezintă deficiențe de vorbire sau de auz, acestea sunt asistate de un interpret în limbaj mimico-gestual sau de către orice persoană calificată care are un limbaj, o metodă sau un dispozitiv care permite comunicarea cu acestea.

În cazul în care victimele sunt copii, acestea au dreptul de a fi însoțite de către reprezentantul lor legal sau de către o persoană aleasă de acestea.

Servicii de sprijin pentru victime

Ce entități oferă sprijin pentru victime?

Victimele au dreptul de a fi asistate de mai multe servicii de sprijinire a victimelor. Asistența este asigurată de către stat, prin intermediul serviciului central de asistență al parchetului, care va primi victima și îi va oferi asistență juridică, psihologică și socială, în mod gratuit. Există, de asemenea, ONG-uri care oferă ajutor victimelor în cazul în care victima este o femeie sau un copil victimă a violenței, o persoană vulnerabilă etc.

Mă va îndruma în mod automat poliția către un serviciu de sprijin pentru victime?

Este de datoria poliției să informeze victimele cu privire la drepturile lor și să depună eforturi pentru a acționa ca un intermediar pentru asociațiile de sprijinire a victimelor. Poliția va furniza în mod sistematic și obligatoriu o broșură informativă intitulată „Informații și asistență pentru victime” (http://www.police.public.lu/fr/aide-victimes/flyer-aide-victime-fr.pdf) disponibilă în limbile luxemburgheză, franceză, germană, engleză și portugheză, precum și o fișă informativă „Infodroit”. (http://www.police.public.lu/fr/aide-victimes/infodroit-victime.pdf).

Cum mi se protejează confidențialitatea?

Viața privată a victimelor este protejată de Constituția luxemburgheză. Articolul 11 alineatul (3) prevede că „statul garantează protecția vieții private, cu excepțiile prevăzute de lege”.

Poliția și sistemul judiciar au obligația de a oferi protecție victimelor în caz de amenințări sau acte de răzbunare comise de autorul infracțiunii, printre altele. Această protecție ar trebui să fie disponibilă de la începutul cercetării și pe întreaga durată a acesteia. De asemenea, victimele au dreptul de a fi protejate împotriva oricărei intruziuni în viața lor privată și, în orice caz, imediat după săvârșirea infracțiunii.

Trebuie să denunț săvârșirea infracțiunii pentru a avea acces la serviciile de sprijin pentru victime?

Serviciul de asistență a victimelor este destinat tuturor victimelor (copii, adolescenți, adulți) care au suferit vătămări fizice și/sau mentale în urma unei infracțiuni. Echipa oferă consiliere psihologică și psihoterapeutică și informează victimele cu privire la drepturile lor și le poate însoți în cursul procedurilor judiciare. Serviciul oferă, de asemenea, terapie de grup pentru victimele violenței domestice. De asemenea, serviciul oferă servicii tuturor celor care, având în vedere relația lor cu victima, au trebuit să îi împărtășească suferința, sau martorilor infracțiunilor. Persoanele în cauză nu au obligația de a depune o plângere pentru a avea acces la serviciile de asistență a victimelor.

Protecția personală în cazul în care sunt în pericol

Ce tipuri de protecție sunt disponibile?

Reținerea acuzatului în arest preventiv

 • în cazul în care infracțiunea este pasibilă de o pedeapsă maximă de cel puțin doi ani de închisoare;
 • în cazul în care există riscul ca persoana acuzată să recidiveze;
 • în cazul în care există un risc de sustragere.

Ce entități îmi pot oferi protecție?

Poliția din Luxemburg poate proteja victimele.

Cazul meu va fi evaluat pentru a se vedea dacă există în continuare riscul de a suferi prejudicii din partea autorului infracțiunii?

Diferitele elemente sunt luate în considerare atunci când se ia o decizie cu privire la posibila reținere în arest preventiv a autorului infracțiunii.

Ce protecție există pentru victimele vulnerabile?

În temeiul articolului 48 alineatul (1) din Codul de procedură penală, victimele minore beneficiază de următoarea protecție:

 • Audierea unui martor sau a oricărui copil poate fi înregistrată audio sau video, cu autorizarea procurorului public.
 • Înregistrările sunt efectuate după obținerea consimțământului din partea martorilor sau a copiilor, în cazul în care aceștia au discernământul necesar, iar în caz contrar, după obținerea consimțământului reprezentantului legal al copilului. În cazul în care există un risc de conflict de interese stabilit în mod corespunzător între reprezentantul legal al copilului și copil, înregistrarea nu poate fi efectuată decât cu consimțământul tutorelui ad litem (administrateur ad hoc) dacă a fost numit un astfel de tutore pentru copil sau, în cazul în care nu a fost desemnat un tutore ad litem, doar cu autorizația expresă și motivată corespunzător a procurorului.
 • Prin derogare de la cele menționate anterior, în cazul în care un copil este victima infracțiunilor menționate la articolele 354-360, 364, 365, 372-379, 382 alineatele (1) și (2), 385, 393, 394, 397, 398-405, 410 alineatul (1), 410 alineatul (2) sau 442 alineatul (1) din Codul penal sau atunci când un copil este martor la infracțiunile menționate la articolele 393-397, 400-401a din Codul penal, trebuie efectuată o înregistrare în modul menționat la alineatul (1) , cu excepția cazului în care, din moment ce copilul sau reprezentantul său legal sau, după caz, tutorele ad litem se opune realizării unei astfel de înregistrări, procurorul decide că nu este necesar să facă acest lucru.
 • Înregistrarea servește drept probă. Originalul este plasat sub sigiliu. Copiile sunt inventariate și adăugate la dosar. Înregistrările pot fi ascultate sau vizionate, fără a fi mutate, de către părți și de către un expert cu autorizarea procurorului și într-un loc desemnat de acesta.
 • Orice copil menționat la alineatul (3) are dreptul de a fi însoțit de un adult, la alegerea sa, în cadrul audierii, cu excepția cazului în care procurorul decide altfel printr-o decizie motivată în ceea ce privește persoana în cauză, adoptată în interesul copilului sau pentru stabilirea adevărului.

Victimele traficului de ființe umane sau ale violenței domestice beneficiază de protecție specială, în anumite condiții.

Sunt minor – am drepturi speciale?

Victimele care sunt copii au o serie de drepturi suplimentare:

 • la un termen de prescripție, și anume perioada de timp după care infracțiunile nu mai pot fi urmărite penal, care nu începe să curgă până în ziua în care acestea împlinesc 18 ani pentru infracțiuni cum ar fi atentatul la pudoare, violul și traficul de persoane, exploatarea sexuală, omorul, lovirea și vătămările corporale, abuzul și administrarea de droguri săvârșite împotriva victimei;
 • la numirea unui reprezentant special numit un administrator ad hoc (tutore ad litem) de către procuror sau de către judecătorul de instrucție în cazul în care interesele lor nu sunt pe deplin protejate de către cel puțin unul dintre reprezentanții lor legali. Acest reprezentant special protejează interesele victimei și exercită drepturile acesteia în calitate de parte civilă;
 • să fie informate cu privire la deschiderea procedurilor penale și la dreptul de a introduce o acțiune civilă în procesul penal prin reprezentantul lor legal sau tutorele ad litem;
 • să se efectueze o înregistrare video sau audio a audierilor lor pentru a evita traumatizarea lor prin repetarea unor declarații de mai multe ori în cursul procedurii, cu autorizarea procurorului și după obținerea consimțământului victimelor sau al reprezentanților legali sau al tutorilor ad litem ai acestora. Înregistrarea este obligatorie pentru infracțiunile legate de atentat la pudoare și viol, prostituție, exploatarea și traficul de ființe umane, crimă, omucidere voluntară, lovire și vătămare corporală, cu excepția cazului în care, întrucât victima sau reprezentantul victimei formulează obiecții, procurorul decide să nu facă o astfel de înregistrare;
 • să fie însoțite în cadrul audierilor de reprezentantul lor legal sau de o persoană aleasă de acestea.

Un membru al familiei mele a murit în urma săvârșirii infracțiunii – ce drepturi am?

Orice persoană a cărei rudă a decedat ca urmare a unei infracțiuni și care susține că a fost vătămată are dreptul de a depune o plângere prin introducerea unei acțiuni civile în procesul penal în fața judecătorului de instrucție competent.

În acest caz, acestea au dreptul, în special:

 • de a solicita despăgubiri de la acuzat;
 • de a fi implicate în cercetarea derulată de judecătorul de instrucție;
 • de a solicita judecătorului de instrucție să dispună anchete suplimentare;
 • de a contesta anumite anchete care au un impact asupra intereselor lor civile în fața unei camere a instanței;
 • de a fi audiate numai dacă doresc acest lucru;
 • de a fi aduse față în față cu persoanele acuzate, dacă este necesar;
 • de a avea acces la dosar la cabinetul judecătorului de instrucție după primul interogatoriu al acuzatului și în ziua de dinaintea fiecărei anchete pentru care este necesară asistență juridică;
 • de a solicita judecătorului de instrucție o copie a dosarului atunci când cercetarea a fost finalizată;
 • de a solicita un raport de expertiză, audierea martorilor și restituirea bunurilor confiscate;
 • de a participa la inspecția locului faptei.

Un membru al familiei mele a fost victima unei infracțiuni – ce drepturi am?

O parte terță afectată de o infracțiune săvârșită împotriva unei rude are dreptul:

 • să solicite din partea parchetului o copie a raportului în care este precizată infracțiunea care afectează această persoană în calitate de parte terță;
 • să fie informată automat de către parchet cu privire la data ședinței în cadrul căreia va fi judecată cauza;
 • să solicite hotărârea care a fost pronunțată în cauză din registrul camerei instanței districtuale sau al tribunalului de poliție, după caz.

Pot avea acces la mediere? În ce condiții? Voi fi în siguranță pe parcursul medierii?

Medierea penală este o alternativă la urmărirea penală; în principiu, aceasta permite soluționarea unui litigiu fără intervenția instanțelor judecătorești. Medierea dintre autorul infracțiunii și victimă este posibilă doar înaintea inițierii procedurilor penale. Procurorul poate decide să recurgă la procedura de mediere în cazul în care este de opinie că aceasta este de natură să asigure repararea prejudiciilor care au fost cauzate sau să pună capăt perturbărilor generate de infracțiune sau să contribuie la reabilitarea autorului infracțiunii. Medierea este exclusă în cazul în care autorul infracțiunii este o persoană cu care victima se află într-o situație de coabitare. Această opțiune necesită atât acordul autorului infracțiunii, cât și cel al victimei.

Unde pot găsi prevederile legislative care precizează drepturile pe care le am?

În Codul de procedură penală, disponibil pe Legilux.

http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_penale
Ultima actualizare: 08/11/2018

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.