Prava žrtava kaznenih djela (po zemljama)

Malta

Sadržaj omogućio
Malta

Kako mogu prijaviti kazneno djelo?

Ako ste žrtva kaznenog djela, možete ga prijaviti policiji. Kazneno djelo u vaše ime mogu prijaviti vaš bračni drug, vaši roditelji, vaša djeca, braća i sestre ili vaš skrbnik. Policiju isto tako možete obavijestiti ako ste doznali za počinjenje nekog kaznenog djela, čak i ako sami niste žrtva tog kaznenog djela.

Kazneno djelo možete prijaviti usmeno u najbližoj policijskoj postaji ili pozivom na broj za hitne slučajeve 112 ako je riječ o takvom slučaju, te podnošenjem pisane prijave u policijskoj postaji ili slanjem pismena. Ako odlučite podnijeti pisanu prijavu, možete je sastaviti sami ili zamoliti vašeg odvjetnika da vam pomogne. Nema obveznog obrasca koji valja slijediti. Prijava se obično sastavlja na malteškom ili engleskom jeziku, ali ako ne razumijete ili ne govorite ni jedan od tih jezika, prijavu možete sastaviti na jeziku koji razumijete ili uz pomoć tumača. Potrebno je da navedete svoje osobne podatke. Anonimne se prijave u načelu prihvaćaju, ali policija će postupati po takvoj prijavi samo ako je riječ o vrlo teškom kaznenom djelu.

Ne postoji rok za prijavu kaznenog djela. Međutim, propisano je da se počinitelja više ne može kazneno goniti nakon što protekne određeno vrijeme od počinjenja kaznenog djela. Taj se vremenski rok razlikuje ovisno o prirodi kaznenog djela i iznosi od tri mjeseca za najblaže prekršaje (npr. verbalni delikt) do 20 godina za osobito teška kaznena djela (npr. ubojstvo). Prijavu možete podnijeti i nakon isteka roka, ali policija neće provesti istragu tog kaznenog djela. Čak i ako provedu istragu, sud će osloboditi počinitelja.

Za neke manje prekršaje trebate policiji podnijeti posebnu pritužbu, odnosno u onim slučajevima u kojima policija ne može pokrenuti istragu ako pritužba nije podnesena. Pritužbe se obično, no ne nužno, podnose u pisanom obliku. Svojeg odvjetnika možete zamoliti da vam sastavi pritužbu. Vaša pritužba mora uključivati: vaše osobne podatke (ime, adresu, broj osobne iskaznice), informacije o počinitelju, opis incidenta te popis svjedoka koje želite da policija ispita, uključujući njihove adrese. Preporučljivo je, no nije obvezno, dodati upućivanje na zakonsku odredbu koju smatrate da je počinitelj prekršio.

Kako mogu pratiti razvoj predmeta?

Pri prijavi kaznenog djela dobit ćete referentni broj. Tim se brojem možete koristiti kako biste provjerili napredak predmeta. U praksi vam je za to dovoljan datum prijave. Informacije o istrazi možete dobiti telefonom ili osobnim odlaskom u policijsku postaju.

Imam li pravo na pravnu pomoć (tijekom istražnog ili sudskog postupka)? Pod kojim uvjetima?

Žrtve kaznenih djela imaju pravo na pravnu pomoć.

Mogu li tražiti nadoknadu nastalih troškova (za sudjelovanje u istražnom/sudskom postupku)? Pod kojim uvjetima?

Da, možete tražiti nadoknadu nastalih troškova.

Mogu li podnijeti žalbu ako je moj predmet zaključen bez provođenja sudskog postupka?

Ako policija nakon istrage odluči zaključiti predmet bez provođenja sudskog postupka, kao žrtva imate pravo podnijeti žalbu protiv takve odluke Magistratskom sudu (Qorti tal-Maġistrati). Magistratski sud od vas će zatražiti da pod prisegom potvrdite informacije koje ste naveli u svojoj prijavi i da izrazite spremnost svjedočiti pred sudom. Morat ćete platiti i određeni iznos koji utvrdi sud kao jamstvo da zaista namjeravate goniti počinitelja. Magistratski će sud ispitati dokaze i ako zaključi da su dostatni, naložit će policiji da nastavi s postupkom.

Mogu li se uključiti u suđenje?

U postupku možete sudjelovati kao građanskopravna stranka. Kako bi ste se postupku priključili kao građanskopravna stranka trebate podnijeti zahtjev sudu. Sud će razmotriti vaš zahtjev i odlučiti hoće li mu udovoljiti. Kao građanskopravna stranka možete prisustvovati svim sudskim raspravama, čak i onima zatvorenima za javnost te čak i ako ćete svjedočiti u postupku.

Koja je moja službena uloga u pravosudnom sustavu? Primjerice, mogu li biti ili odabrati da budem: žrtva, svjedok, građanskopravna stranka ili privatni tužitelj?

Možete biti svjedok ili građanskopravna stranka, kao što je prethodno objašnjeno.

Koja su moja prava i obveze u toj ulozi?

Vaša prava i obveze tijekom suđenja pred kaznenim sudom ovise o sudu koji odlučuje u vašem predmetu:

  • ako je kazneni progon pokrenuo policijski službenik pred Magistratskim sudom, imate gotovo ista prava kao i optuženik: vi ili vaš odvjetnik možete izvoditi dokaze, unakrsno ispitivati svjedoke (postavljajući pitanja preko policijskog službenika koji je pokrenuo kazneni progon) itd.
  • ako je kazneni progon pred kaznenim sudom u vašem predmetu pokrenuo državni odvjetnik, njegov zamjenik ili javni tužitelj, možete prisustvovati samo raspravi i iznositi argumente povezane s kaznom ako je porota počinitelja proglasila krivim.

Mogu li tijekom suđenja svjedočiti ili dati izjavu? Pod kojim uvjetima?

Vjerojatno će vas pozvati da svjedočite tijekom kaznenog postupka jer sud želi čuti vaš iskaz kao žrtve kaznenog djela.

Koje ću informacije dobiti tijekom suđenja?

Imat ćete pravo da budete obaviješteni o napretku suđenja, kao i o pravomoćnoj presudi.

Imam li pristup sudskim spisima?

Kao građanskopravna stranka imat ćete pristup sudskim aktima i dokumentima.

Posljednji put ažurirano: 04/05/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.