Prava žrtava kaznenih djela (po zemljama)

Malta

Sadržaj omogućio
Malta

Koji je postupak za naknadu štete od počinitelja (npr. sudski postupak, građanska tužba, tužba za naknadu štete)?

Kako biste od počinitelja tražili naknadu štete trebate protiv njega pokrenuti građansku tužbu za naknadu štete, osim ako je kazneni sud počinitelju već naložio da vam nadoknadi štetu.

Sud je naložio počinitelju da mi nadoknadi štetu. Kako mogu biti siguran da će počinitelj to učiniti?

Ako takav nalog postoji, imate pravo na njegovo izvršenje kao da je građanski sud donio odluku u vašu korist: stoga čak možete zatražiti i izdavanje naloga za pljenidbu ili prisilno izvršenje.

Ako počinitelj ne plati, može li mi država isplatiti predujam? Pod kojim uvjetima?

Ako počinitelj ne plati, Vlada može žrtvi isplatiti predujam pod određenim uvjetima koje prema vlastitom nahođenju utvrdi državni odvjetnik.

Imam li pravo na naknadu štete od države?

Da, imate pravo zatražiti naknadu štete od države u okviru Programa naknada za ozljede prouzročene kaznenim djelima.

http://www.justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lom&itemid=8983&l=2

Dostupan je i elektronički obrazac: https://eforms.gov.mt/pdfforms.aspx?fid=pjd010m

Imam li pravo na naknadu ako počinitelj ne bude osuđen?

Postoji pravo na naknadu štete čak i ako počinitelj nije osuđen ili je nepoznat.

Imam li pravo na hitnu isplatu u očekivanju odluke o zahtjevu za naknadu?

U iznimnim su slučajevima moguće hitne isplate do donošenja konačne odluke o zahtjevu za naknadu.

Posljednji put ažurirano: 04/05/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.