Nukentėjusiųjų teisės pagal šalis

Malta

Sadržaj omogućio
Malta

Esu nukentėjęs nuo nusikaltimo. Į ką galiu kreiptis dėl paramos ir pagalbos?

Policijos
svetainė https://pulizija.gov.mt/en/Pages/Home.aspx

Nacionalinės socialinės paramos vaikams ir šeimoms, kurioms reikia pagalbos, tarnybos „Appoġġ“
svetainė http://fsws.gov.mt/en/appogg/Pages/welcome-appogg.aspx

Teisingumo departamentas. Pagalba, susijusi su nusikalstama veika padarytų sužalojimų kompensavimu
Kontaktiniai duomenys:
e. pašto adresas info.justicedepartment@gov.mt
Telefono Nr. +356 25674330
Adresas 21, Triq l-Arċisqof, Valletta VLT1443

Maltos teisinės pagalbos tarnybos
svetainė https://mjcl.gov.mt/en/LegalAidMalta/Pages/home.aspx

Karštoji paramos aukoms linija

Paramos numeris 179

Ar parama aukoms teikiama nemokamai?

Taip, parama aukoms teikiama nemokamai.

Kokio pobūdžio paramą galiu gauti iš valstybinių tarnybų ar institucijų?

Turite teisę gauti tokią paramą:

  1. informaciją, konsultacijas ir paramą, susijusią su nukentėjusiųjų teisėmis, įskaitant galimybę pasinaudoti nusikalstama veika padarytų sužalojimų kompensavimo schemomis ir informaciją apie jūsų statusą baudžiamajame procese, taip pat paramą ruošiantis dalyvauti baudžiamajame procese;
  2. informaciją apie bet kokią atitinkamą paramos tarnybą arba tiesioginį nukreipimą į ją:
  3. emocinę ir, jei yra, psichologinę pagalbą;
  4. konsultaciją finansiniais ir praktiniais klausimais;
  5. konsultaciją dėl antrinės arba pakartotinės viktimizacijos, bauginimo ir keršto rizikos.

Kokio pobūdžio paramą galiu gauti iš nevyriausybinių organizacijų?

Maltos paramos aukoms organizacija gali jums suteikti emocinę pagalbą įveikti traumas, patirtas dėl nusikalstamos veikos, teisinę informaciją apie baudžiamąsias procedūras, susijusias su nusikaltimo aukomis, ir praktinę pagalbą, kaip antai palaikant ryšius su policija.
Svetainė http://victimsupport.org.mt/
St Jeanne Antide Foundation

Paskutinis naujinimas: 04/05/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.