Prava žrtava kaznenih djela (po zemljama)

Malta

Sadržaj omogućio
Malta

Smatrat će se da ste žrtva kaznenog djela ako ste pretrpjeli štetu, npr. ozlijeđeni ste ili vam je oštećena ili ukradena imovina itd. uslijed događaja koji se u skladu s nacionalnim zakonodavstvom smatra kaznenim djelom. Kao žrtvi kaznenog djela, zakonom su vam zajamčena određena osobna prava prije, tijekom i nakon sudskog postupka (suđenja).

Kazneni postupci u Malti počinju istragom kaznenog djela, koju provodi policija ili istražni sudac, ovisno o kaznenom djelu.

Lakša kaznena djela (kaznena djela za koja je predviđena novčana kazna ili kazna zatvora od manje od šest mjeseci) istražuje policijski službenik. Ako postoji dovoljno dokaza protiv počinitelja, policijski službenik upućuje predmet magistratskom sudu na suđenje i djeluje kao tužitelj pred sudom. Tijekom suđenja sudac razmatra dokaze te osuđuje ili oslobađa navodnog počinitelja. Ako je počinitelj osuđen, isti sudac određuje kaznu.

Sva druga kaznena djela istražuju istražni suci. Ako postoji dovoljno dokaza protiv počinitelja, istražni sudac upućuje predmet magistratskom sudu. Magistratski sud razmatra dokaze i, ako ih postoji dovoljno, predmet šalje državnom odvjetniku. Državni odvjetnik zatim upućuje predmet kaznenom sudu na suđenje. Tijekom suđenja javni tužitelj kazneno progoni počinitelja pred sucem i porotom. Porota odlučuje je li počinitelj kriv. Ako je počinitelj proglašen krivim, isti sudac određuje kaznu.

Kliknite na poveznice u nastavku kako biste pronašli informacije koje trebate

1 - Prava koja uživam kao žrtva kaznenog djela

2 - Prijavljivanje kaznenog djela i moja prava tijekom istražnog ili sudskog postupka

3 - Moja prava nakon suđenja

4 - Naknada

5 - Moja prava na potporu i pomoć

Posljednji put ažurirano: 04/05/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.