Otvoreni postupci u području građanskog pravosuđa koji su započeti prije isteka prijelaznog razdoblja nastavit će se na temelju prava EU-a. Na temelju uzajamnog sporazuma s Ujedinjenom Kraljevinom na portalu e-pravosuđe do kraja 2024. ostat će dostupne informacije povezane s Ujedinjenom Kraljevinom.

Prava žrtava kaznenih djela (po zemljama)

Sjeverna Irska

Sadržaj omogućio
Sjeverna Irska

Kako mogu prijaviti kazneno djelo?

Kazneno djelo trebali biste najprije prijaviti policiji.

To možete učiniti na više načina:

Hitni slučajevi: za hitne slučajeve nazovite 999 ili 18000 ako ste korisnik tekstualnog telefona. Riječ je o hitnom slučaju ako je nanesena teška ozljeda ili ako je kazneno djelo u tijeku i osumnjičenici se nalaze na mjestu događaja.

Usluga SMS poruka u hitnim slučajevima: policija vodi program prijavljivanja hitnih slučajeva SMS porukama kako bi osobama s određenim vrstama invaliditeta omogućila da joj se obrate u hitnim slučajevima. Ta usluga policiji omogućuje i prosljeđivanje zahtjeva za pomoć vatrogascima i službama prve pomoći. Usluga je dostupna samo korisnicima koji su se unaprijed registrirali i ispunili prijavni obrazac (dodatni podaci i prijavni obrazac dostupni su na internetskim stranicama policije http://www.psni.police.uk/).

Događaji koji nisu hitni slučajevi: ako događaj nije hitan, nazovite 101.

Kazneno djelo iz mržnje: ako događaj nije hitan, nazovite 101 i zatim birajte 2.

Riječ je o dopuni drugih načina prijavljivanja kaznenih djela koji su utvrđeni u ovom odjeljku.

Treća strana prijavljuje kazneno djelo: ako zaista ne želite ili ne možete sami prijaviti kazneno djelo, to može umjesto vas učiniti netko drugi, na primjer član obitelji ili volonterska organizacija. Oni uspostavljaju početni kontakt s policijom. Vi ćete se poslije ipak morati uključiti u postupak.

Posjet lokalnoj policijskoj postaji: ako događaj nije hitan, možete ga prijaviti i u lokalnoj policijskoj postaji tijekom radnog vremena.

Kazneno djelo može se prijaviti i na sljedeće načine:

Crimestoppers: ako ne želite navesti svoje ime, kazneno djelo možete prijaviti anonimno pozivom na besplatni telefonski broj 0800 555 111 dobrotvorne organizacije Crimestoppers, koja nije dio policije.

Događaj u luci ili zračnoj luci: ako je mjesto događaja međunarodna zračna luka Belfast (Belfast International Airport) ili luka Belfast (Belfast Harbour), trebali biste se obratiti Policiji međunarodne zračne luke Belfast na telefonski broj 028 9448 4400 (kućni broj 4412) / broj mobilnog telefona 077 1081 9183 ili Policiji luke Belfast na telefonski broj 028 9055 3000. Policijskoj službi Sjeverne Irske možete prijaviti i velike ili ozbiljne događaje kao što je ubojstvo, teroristički čin ili oružana pljačka. Događajima u zračnoj luci Belfast City bavi se Policijska služba Sjeverne Irske, a mogu se prijaviti na prethodno navedene brojeve za kontakt.

Policijski ombudsman: ako smatrate da je policijski službenik počinio kazneno djelo, trebali biste to prijaviti policijskom ombudsmanu, koji će provesti istragu te ravnatelju Javnog tužiteljstva dati preporuku za kazneni progon.

Kako mogu saznati u kojoj je fazi moj predmet?

Ako ste žrtva kaznenog djela, imate pravo od policije dobiti informacije i objašnjenje razloga bez nepotrebnog odgađanja:

 • nakon što je osumnjičenik uhićen
 • nakon što je provedeno ispitivanje osumnjičenika koje može biti upotrijebljeno kao dokaz
 • nakon što je osumnjičenik pušten na slobodu bez podizanja optužnice
 • nakon što je osumnjičenik pušten na slobodu uz policijsku jamčevinu ili ako su uvjeti policijske jamčevine izmijenjeni ili ukinuti.

Imate pravo od policije dobiti sljedeće informacije bez nepotrebnog odgađanja nakon što ih je policija dobila:

 • datum, vrijeme i mjesto prvog sudskog ročišta
 • ako je osumnjičenik pušten na slobodu uz policijsku jamčevinu do pojavljivanja na sudu, sve uvjete te jamčevine i njihove izmjene.

Imam li pravo na pravnu pomoć (tijekom istražnog ili sudskog postupka)? Uz koje uvjete?

Žrtve i svjedoci nisu stranke kaznenog postupka te stoga nemaju pravo na pravnu pomoć u Sjevernoj Irskoj.

Mogu li tražiti nadoknadu troškova (za sudjelovanje u istražnom/sudskom postupku)? Uz koje uvjete?

Ako se od vas zahtijeva da dođete na sud kako biste dali iskaz, možda ćete imati određene troškove, na primjer troškove puta. Možete podnijeti zahtjev za povrat tog novca. Primjenjuju se vremenski rokovi za podnošenje zahtjeva za povrat novca i standardne stope za putne troškove i dnevnice, kao i najviši dnevni iznosi za gubitak prihoda. Ne plaćaju se troškovi davanja izjave policiji o kaznenom djelu.

Podaci o tome kako i uz koje uvjete Služba javnog tužiteljstva može nadoknaditi troškove te primjenjive stope mogu se pronaći na http://www.ppsni.gov.uk/Publications-7873.html.

Mogu li podnijeti žalbu ako je moj predmet zaključen izvan suda?

Ako Služba javnog tužiteljstva donese odluku o nepoduzimanju kaznenog progona i ako se s time ne slažete, imate pravo zatražiti preispitivanje odluke Službe javnog tužiteljstva.

Pravo na preispitivanje odluke Službe javnog tužiteljstva o nepoduzimanju kaznenog progona primjenjuje se neovisno o vrsti kaznenog djela ili potencijalnom stupnju suda. Ako odluku o nepoduzimanju kaznenog progona donese ravnatelj Javnog tužiteljstva i ako je više tijelo ne može preispitati, preispitivanje može provesti ravnatelj Javnog tužiteljstva. Dodatni podaci o pravu na preispitivanje i kako ono funkcionira mogu se pronaći na http://www.ppsni.gov.uk/.

Mogu li se uključiti u suđenje?

Ako znate nešto o događaju, od vas se može zatražiti da na sudu date iskaz za tužiteljstvo ili obranu.

Koja je moja službena uloga u pravosudnom sustavu? Primjerice, jesam li ili mogu li odabrati da budem: žrtva, svjedok, građanskopravna stranka ili privatni tužitelj?

U smislu Povelje o žrtvama, „žrtva” je:

 • osoba koja je pretrpjela štetu, uključujući tjelesnu ozljedu, psihičku traumu ili duševnu bol ili materijalni gubitak izravno izazvan kaznenim djelom
 • bliski rođak osobe čija je smrt izravno izazvana kaznenim djelom.

Ako znate nešto o događaju, od vas se može zatražiti da na sudu date iskaz za tužiteljstvo ili obranu. Ako poznajete jednu od osoba uključenih u predmet, od vas se može zatražiti da svjedočite o karakteru te osobe, obično na strani obrane. U svakom slučaju, vaš iskaz može biti ključan za osiguravanje osuđujuće presude ili oslobođenje optuženika.

Koja su moja prava i obveze u toj ulozi?

U Povelji o žrtvama utvrđena su prava žrtava. Ona je dostupna ovdje: https://www.garda.ie/en/victim-services/garda-victim-service/victim-charter-2020.pdf.

Ako ste svjedok kaznenog djela, ali ne i žrtva, uslugama možete pristupiti na temelju Povelje o svjedocima. Ona je dostupna ovdje: https://www.justice-ni.gov.uk/publications/witness-charter.

Mogu li dati izjavu tijekom suđenja ili podastrijeti dokaze? Uz koje uvjete?

Ako znate nešto o događaju, od vas se može zatražiti da na sudu date iskaz za tužiteljstvo ili obranu. Ako poznajete jednu od osoba uključenih u predmet, od vas se može zatražiti da svjedočite o karakteru te osobe, obično na strani obrane.

Ako ste žrtva kaznenog djela, osobnom izjavom žrtve imate priliku svojim riječima objasniti kako je kazneno djelo na vas utjecalo fizički, emocionalno, financijski ili na neki drugi način. Ta se izjava razlikuje od izjave svjedoka o tome što se dogodilo u određenom trenutku, primjerice što ste vidjeli ili čuli.

Imate pravo na to da vam se ponudi mogućnost da date svoju osobnu izjavu žrtve nakon što je donesena odluka o kaznenom progonu određene osobe za kazneno djelo.

Osobna izjava žrtve vaš je glas u kaznenom postupku. Međutim, ne biste trebali iznositi svoja stajališta o optuženiku, bilo kojim drugim ili navodnim kaznenim djelima ili sankcijama koje bi, prema vašem mišljenju, trebalo izreći jer ta stajališta nisu dopuštena na sudu. Prije no što je preda sucu, Služba javnog tužiteljstva uklonit će iz izjave sve informacije koje ona ne bi trebala sadržavati.

Osobna izjava žrtve upotrijebit će se na sudu ako optuženik bude proglašen krivim ili ako prizna krivnju. Vidjet će je tužitelj, optuženik, njegov pravni zastupnik i sudac. Ako je osoba osuđena za kazneno djelo, sudac mora pri određivanju kazne razmotriti relevantne dijelove osobne izjave žrtve. U nekim slučajevima neće biti moguće uzeti u obzir izjavu ako sudovi rješavaju predmet vrlo brzo, na primjer u slučaju ranog priznavanja krivnje ili ako se predmet riješi tijekom prvog pojavljivanja pred sudom.

Koje ću informacije dobiti tijekom suđenja?

Imate pravo:

 • bez nepotrebnog odgađanja dobiti informacije o ishodu svakog ročišta o puštanju na slobodu uz jamčevinu (uključujući sve relevantne uvjete jamčevine i njihove relevantne izmjene) uz obrazloženje;
 • dobiti od svoje jedinice za skrb za žrtve i svjedoke informacije o datumu, mjestu i ishodu svakog ročišta na kaznenom sudu u predmetu;
 • dobiti informacije u slučaju da je izdan nalog za uhićenje optuženika i o ishodu ročišta ako je osumnjičenik ponovno uhićen. Ako je osumnjičenik ponovno uhićen nakon izdavanja naloga, obično ubrzo nakon toga ide na sud;
 • u predmetima u kojima se osumnjičenik izjasni da nije kriv, razgovarati s jedinicom za skrb za žrtve i svjedoke o svim svojim potrebama; imate pravo i na to da vas se po potrebi uputi na relevantnu grupu potpore ili agenciju.

Ako ste svjedok na suđenju, imate pravo:

 • zatražiti od sudskog osoblja da u zgradu suda uđete na odvojeni ulaz od osumnjičenika i njegove obitelji i prijatelja;
 • ako to okolnosti dopuštaju, sastati se s tužiteljem Službe javnog tužiteljstva i postaviti mu pitanja o sudskom postupku. Ako je to moguće, navest će koliko dugo ćete možda morati čekati prije davanja iskaza;
 • kad god je to moguće, dobiti objašnjenje od tužitelja Službe javnog tužiteljstva u slučaju da je tog dana došlo do kašnjenja u postupku i koliko ćete dugo vjerojatno morati čekati;
 • čekati i sjediti u prostoru koji je odvojen od osumnjičenika te njegove obitelji i prijatelja – sud to osigurava kad god je to moguće
 • na to da se za vas uvedu posebne mjere ako ih je naložio sud;
 • na to da vam se dodijeli osoba za kontakt na sudu kako biste mogli saznati što se događa u predmetu tijekom ročišta.
Posljednji put ažurirano: 14/03/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.