Otvoreni postupci u području građanskog pravosuđa koji su započeti prije isteka prijelaznog razdoblja nastavit će se na temelju prava EU-a. Na temelju uzajamnog sporazuma s Ujedinjenom Kraljevinom na portalu e-pravosuđe do kraja 2022. ostat će dostupne informacije povezane s Ujedinjenom Kraljevinom.

Prava žrtava kaznenih djela (po zemljama)

Sjeverna Irska

Sadržaj omogućio
Sjeverna Irska

Ako ste žrtva kaznenog djela, zakonom su vam dodijeljena određena pojedinačna prava prije, tijekom i nakon sudskog postupka (suđenja). Možete iskoristiti i različite oblike pomoći, a možda ćete moći tražiti naknadu štete nastale zbog kaznenog djela.

Kazneni postupci u Sjevernoj Irskoj započinju istragom tijekom koje policija prikuplja dokaze. Nakon što policija završi istragu, predmet će biti poslan tužiteljstvu. Javni tužitelj provjerava ima li dovoljno dokaza protiv osumnjičenika, odnosno postoji li opravdana mogućnost osude, te je li kazneni progon u javnom interesu. Ako tužitelj odluči da ne treba provesti kazneni progon, predmet se zaključuje. U protivnom tužitelj će pripremiti predmet za raspravu i pokrenuti postupak na sudu. U svakom ćete slučaju biti obaviješteni o odluci tužiteljstva i, ako predmet ide na sud, kontaktirat će vas se u pogledu datuma ročišta.

Predmeti koji se odnose na lakša kaznena djela vode se na magistratskom sudu. Predmete koji se odnose na teža kaznena djela (kao što su silovanje ili pljačka) na krunskom sudu vode sudac i porota. Porota je sastavljena od 12 slučajno odabranih osoba iz popisa birača koje slušaju izlaganje dokaza na suđenju i odlučuju je li optuženik kriv za kazneno djelo. Sudac tijekom suđenja odlučuje o pravnim pitanjima, na primjer o tome je li dozvoljeno izložiti određene dokaze. Ako porota proglasi optuženika krivim, sudac na kraju suđenja odlučuje o kazni za kazneno djelo u skladu sa zakonom.

Kliknite na poveznice u nastavku kako biste pronašli potrebne informacije.

1 - Prava koja uživam kao žrtva kaznenog djela

2 - Prijavljivanje kaznenog djela i moja prava tijekom istražnog ili sudskog postupka

3 - Moja prava nakon suđenja

4 - Naknada

5 - Moja prava na potporu i pomoć

Posljednji put ažurirano: 14/03/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.