Otvoreni postupci u području građanskog pravosuđa koji su započeti prije isteka prijelaznog razdoblja nastavit će se na temelju prava EU-a. Na temelju uzajamnog sporazuma s Ujedinjenom Kraljevinom na portalu e-pravosuđe do kraja 2022. ostat će dostupne informacije povezane s Ujedinjenom Kraljevinom.

Prava žrtava kaznenih djela (po zemljama)

Sjeverna Irska

Sadržaj omogućio
Sjeverna Irska

Koji je postupak za traženje odštete od počinitelja?  (npr. sudski postupak, privatna tužba, adhezijski postupak)

Ako ste žrtva nasilnog kaznenog djela, možda ćete moći tražiti naknadu štete. Osim ako postoje dobri razlozi da to ne učinite, trebali biste događaj što prije prijaviti policiji i podnijeti zahtjev za naknadu u roku od dvije godine (od datuma događaja u kojem vam je nanesena ozljeda). Od dvogodišnjeg roka može se odstupiti ako Služba za naknadu smatra da postoji dobar razlog za kašnjenje i da je odstupanje u interesu pravde. Dodatne informacije o naknadi za žrtve nasilnih kaznenih djela mogu se pronaći na http://www.nidirect.gov.uk/articles/compensation-criminal-injuries.

Naknada prema nalogu suda

Magistratski sud može izdati nalog za plaćanje naknade u najvišem iznosu od 5000 GBP po optužbi. Krunski sud ima neograničene ovlasti, ali bi u obzir trebao uzeti sredstva počinitelja.

Nalozi za plaćanje naknade izdaju se u iznosu koji sud smatra primjerenim, uzimajući u obzir sve dokaze i izjave tužiteljstva i obrane.

Sudovi pridaju znatnu važnost izdavanju naloga za plaćanje naknade te moraju dati obrazloženje u slučaju njegova neizdavanja.

Sud je naredio počinitelju da mi plati odštetu/naknadu. Kako mogu biti siguran da će počinitelj platiti odštetu/naknadu?

Sudovi su zaduženi za izvršenje naloga za plaćanje naknade.

Ako počinitelj ne plati, može li mi država isplatiti predujam za odštetu/naknadu?  Uz koje uvjete?

Ne, u Sjevernoj Irskoj ne isplaćuje se predujam za naknade prema nalogu suda.

Imam li pravo na odštetu od države?

To pravo možete ostvariti u okviru Programa naknada za ozljede prouzročene kaznenim djelima. Više informacija dostupno je na https://www.nidirect.gov.uk/articles/compensation-criminal-injuries.

Imam li pravo na naknadu u slučaju da počinitelj ne bude osuđen?

Na temelju Programa naknada za ozljede prouzročene kaznenim djelima i dalje možete ostvariti pravo na odštetu ako se ne zna tko je vaš napadač ili ako nije osuđen. Više informacija dostupno je na https://www.nidirect.gov.uk/articles/compensation-criminal-injuries.

Imam li pravo na hitnu isplatu u očekivanju odluke o zahtjevu za naknadu?

Nakon što se uvjeri da ispunjavate uvjete za plaćanje, ali ne može u tom trenutku donijeti konačnu odluku, Služba za naknade može razmotriti privremeno plaćanje. Konačnu odluku vjerojatno ne može donijeti jer čeka da dugoročan učinak vaše ozljede postane vidljiv.

Posljednji put ažurirano: 14/03/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.