Otvoreni postupci u području građanskog pravosuđa koji su započeti prije isteka prijelaznog razdoblja nastavit će se na temelju prava EU-a. Na temelju uzajamnog sporazuma s Ujedinjenom Kraljevinom na portalu e-pravosuđe do kraja 2022. ostat će dostupne informacije povezane s Ujedinjenom Kraljevinom.

Prava žrtava kaznenih djela (po zemljama)

Sjeverna Irska

Sadržaj omogućio
Sjeverna Irska

Žrtva sam kaznenog djela. Komu se mogu obratiti za potporu i pomoć?

Dobrotvorna organizacija Victim Support NI nudi informacije o službama za potporu u vašoj blizini. Vidjeti Povelju o žrtvama i Povelju o svjedocima. http://www.victimsupportni.com/

Pozivni centar za potporu žrtvama

Služba za pružanje informacija žrtvama uključuje pozivni centar za pružanje informacija žrtvama: +44 808 168 9293.

Je li potpora žrtvama besplatna?

Da.

Koje vrste potpore mogu primiti od državnih službi ili tijela?

Policija i jedinica za skrb za žrtve i svjedoke moraju vam dati informacije o tome gdje i kako dobiti savjet ili potporu, uključujući medicinsku potporu, bilo koju vrstu specijalističke potpore (kao što je psihološka) i zamjenski smještaj.

Koje vrste potpore mogu primiti od nevladinih organizacija?

Brojne nevladine i dobrotvorne organizacije pružaju pomoć, potporu, savjete, konzultacije te druge vrste općih i posebnih usluga žrtvama kaznenih djela na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini.

Posljednji put ažurirano: 14/03/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.