Prava žrtava kaznenih djela (po zemljama)

Poljska

Sadržaj omogućio
Poljska

Kako mogu prijaviti kazneno djelo?

Kaznena djela prijavljuju se u pisanom obliku ili usmeno u uredu javnog tužitelja ili policijskoj postaji. Pisana prijava kaznenog djela može se podnijeti osobno ili poslati poštom (ili elektroničkom poštom).

Kako mogu saznati u kojoj je fazi moj predmet?

Osobu koja je prijavila kazneno djelo potrebno je u roku od šest tjedana obavijestiti da je pokrenut istražni postupak. Ako ne dobije takvu obavijest, može podnijeti prigovor višem tužitelju.

Imam li pravo na pravnu pomoć (tijekom istražnog ili sudskog postupka)? Pod kojim uvjetima?

U pripremnom i sudskom postupku žrtvi može pomagati profesionalni zastupnik – odvjetnik ili pravni savjetnik. Žrtve mogu same imenovati svojeg zastupnika ili, ako im njihova financijska situacija to ne omogućuje, mogu zatražiti da sud imenuje zastupnika. U tu svrhu žrtva treba sudu ili tužitelju dostaviti dopis kojim se dokazuje da ne može sama platiti naknadu zastupnika.

Mogu li tražiti nadoknadu troškova (za sudjelovanje u istražnom/sudskom postupku)? Pod kojim uvjetima?

Ako je žrtva sudjelovala u postupku jedino u svojstvu svjedoka, ima pravo na nadoknadu troškova putovanja, smještaja i dnevnica ili bilo kakvog gubitka prihoda.

Ako je žrtva djelovala u svojstvu sporednog ili privatnog tužitelja, ima pravo na nadoknadu opravdanih troškova, uključujući troškove povezane s imenovanjem zastupnika.

Kako bi se troškovi nadoknadili, moraju se podnijeti zahtjev i, ako je moguće, dokumenti kojima se potvrđuju nastali troškovi.

Mogu li podnijeti žalbu ako je moj predmet zaključen izvan suda?

Žrtve mogu podnijeti žalbu protiv odluka o odbijanju zahtjeva za pokretanje pripremnog postupka i odluka o prekidu pripremnog postupka. Informacije o tome kako se podnosi žalba navode se u tim odlukama.

Mogu li se uključiti u suđenje?

Žrtve sudjeluju u pripremnim postupcima u svojstvu stranke bez obveze podnošenja posebne izjave.

U postupcima javnog kaznenog progona žrtve mogu djelovati u svojstvu stranke (sporednog tužitelja) ako podnesu izjavu da namjeravaju to učiniti.

U predmetima privatnog kaznenog progona žrtva je stranka u svojstvu privatnog tužitelja.

Koja je moja službena uloga u pravosudnom sustavu? Primjerice, jesam li ili mogu li odabrati da budem: žrtva, svjedok, oštećena stranka ili privatni tužitelj?

Žrtve su pojedinci koji su oštećeni kaznenim djelom.

Na temelju zakona žrtva je stranka u pripremnom postupku.

U postupcima javnog kaznenog progona žrtve mogu djelovati u svojstvu stranke ako to žele i u tom slučaju imaju status sporednog tužitelja.

U predmetima privatnog kaznenog progona žrtve imaju status privatnog tužitelja.

Bez obzira na to djeluju li u svojstvu stranke ili ne, žrtve gotovo uvijek svjedoče u postupku.

Trenutačna je situacija takva da u kaznenim postupcima žrtve ne mogu djelovati u svojstvu oštećene stranke.

Koja su moja prava i obveze u toj ulozi?

Čak i ako ne djeluju pred sudom u svojstvu stranke, žrtve mogu sudjelovati u sudskim postupcima koji su važni za zaštitu njihovih interesa. Žrtve mogu sudjelovati u suđenju i na ročištu koje se odnosi na uvjetno odbacivanje postupka, osuđujuću presudu bez suđenja i odbacivanje postupka na temelju neubrojivosti optuženika ili u predmetima koji uključuju zaštitne mjere na temelju neubrojivosti optuženika. Tijekom suđenja žrtva može podnijeti prigovor na zahtjev optuženika za donošenje osuđujuće presude bez izvođenja dokaza i može podnijeti zahtjev da se optuženiku naloži otklanjanje štete ili plaćanje odštete.

Ako je kazneni postupak uvjetno odbačen, žrtva može podnijeti zahtjev za njegov nastavak.

Ako je žrtva odabrala djelovanje pred sudom u svojstvu stranke, može poduzimati pojedine postupovne radnje: podnositi zahtjeve za izvođenje dokaza, postavljati pitanja svjedocima i vještacima, izložiti svoje stajalište, npr. izjaviti koju odluku očekuje od suda. Može podnositi žalbe protiv presuda.

Žrtve pozvane u svojstvu svjedoka moraju se pojaviti na sudu i dati svoj iskaz. Nepojavljivanje na sudu bez opravdanog razloga kažnjivo je.

Mogu li dati izjavu tijekom suđenja ili izvesti dokaze? Pod kojim uvjetima?

Žrtve mogu podnositi zahtjeve za izvođenje dokaza ako djeluju u svojstvu sporednog ili privatnog tužitelja.

Koje ću informacije dobiti tijekom suđenja?

Prije prvog ročišta žrtve dobivaju pisanu obavijest o svojem statusu stranke u pripremnom postupku i svojim pravima u toj situaciji.

Žrtve dobivaju pisanu obavijest o optužnici podignutoj pred sudom te o datumima i mjestu održavanja sudskih rasprava ili ročišta na kojima mogu sudjelovati.

Ako sud donese rješenje o odšteti, primjerak presude dostavit će žrtvi.

Hoću li imati pristup sudskim spisima?

Tijekom pripremnog postupka žrtve mogu dobiti pristup spisima uz suglasnost nadležnog tijela koje vodi postupak.

Tijekom sudskog postupka žrtve mogu dobiti pristup spisima ako djeluju u svojstvu privatnog tužitelja ili sporednog tužitelja. Ako žrtva ne djeluje u tom svojstvu, spisi će biti dostupni uz suglasnost predsjednika suda.

Posljednji put ažurirano: 20/11/2018

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.