Prava žrtava kaznenih djela (po zemljama)

Poljska

Sadržaj omogućio
Poljska

Mogu li podnijeti žalbu protiv presude?

Žrtve mogu podnijeti žalbu protiv presude u postupku javnog kaznenog progona ako su djelovale u svojstvu sporednog tužitelja.

Ako je kazneni postupak protiv počinitelja uvjetno prekinut i presuda se izriče na sudu, žrtva može podnijeti žalbu protiv te presude čak i ako nije djelovala u svojstvu sporednog tužitelja.

Žrtve mogu podnijeti žalbu protiv presude u postupku privatnog kaznenog progona jer u tim slučajevima imaju status tužitelja.

Koja su moja prava nakon izricanja presude?

Ako je optuženiku naloženo da otkloni štetu, sud žrtvi izdaje primjerak presude. Ako optuženik kojemu je izrečena uvjetna zatvorska kazna ne otkloni štetu, žrtva može podnijeti zahtjev za odsluženje kazne.

Ako je kazneni postupak protiv počinitelja uvjetno prekinut, žrtva ima pravo sudjelovati na raspravi o nastavku postupka.

Imam li pravo na potporu ili zaštitu nakon suđenja? Koliko dugo?

Nakon završetka postupka žrtve imaju pravo na zaštitu i potporu ako su ugroženi njihov život ili zdravlje odnosno život ili zdravlje njihova najbližeg srodnika. Zaštita i potpora pružaju se sve dok postoji takva opasnost.

Koje ću informacije dobiti u slučaju da je počinitelj osuđen?

Sud će žrtvi pružiti informacije koje se nalaze u presudi – na koju je kaznu osuđen počinitelj, koliko je trajanje kazne i je li uvjetno odgođena te koje su obveze propisane počinitelju, uključujući obvezu otklanjanja štete.

Hoću li biti obaviješten o puštanju počinitelja na slobodu (uključujući prijevremeno puštanje na slobodu ili uvjetnu slobodu) ili njegovu bijegu iz zatvora?

Žrtve mogu zatražiti da ih se obavijesti kad počinitelj bude pušten iz zatvora. Žrtva će biti obaviještena kad je počinitelj pušten iz zatvora nakon odsluženja kazne, ako mu je dopušteno da kaznu odsluži pod nadzorom s pomoću elektroničke narukvice ili ako pobjegne iz zatvora, ako mu je odobren uvjetni otpust ili privremeno puštanje na slobodu.

Hoću li biti uključen u odluke o puštanju na slobodu ili uvjetnom otpustu? Primjerice, mogu li dati izjavu ili podnijeti žalbu?

Žrtve ne sudjeluju u raspravama o uvjetnom otpustu i ne mogu podnijeti žalbu protiv takvih odluka.

Posljednji put ažurirano: 20/11/2018

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.