Prava žrtava kaznenih djela (po zemljama)

Poljska

Sadržaj omogućio
Poljska

Žrtva sam kaznenog djela. Kome se mogu obratiti za potporu i pomoć?

Žrtvama kaznenih djela i njihovim najbližim srodnicima pomažu nevladine organizacije koje u tu svrhu dobivaju subvencije iz Fonda za potporu žrtvama i pomoć nakon izlaska iz zatvora. Subvencije dodjeljuje ministar pravosuđa.

Žrtve se obavješćuje da je ta pomoć dostupna prije davanja prve izjave.

Popis organizacija koje su dobile subvencije za žrtve i njihove najbliže srodnike te informacije o tome što ta pomoć obuhvaća (na poljskom jeziku) mogu se pronaći na internetskim stranicama Ministarstva pravosuđa https://www.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/pokrzywdzeni-przestepstwem/pomoc-osobom-pokrzywdzonym-przestepstwem-oraz-osobom-im-najblizszym---lista-podmiotow-i-organizacji/, u odjeljku Działalność/Pomoc pokrzywdzonym/Pomoc pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym – lista podmiotów i organizacji.

Pozivni centar za potporu žrtvama

U Poljskoj trenutačno ne postoji ni jedan pozivni centar za potporu žrtvama na razini države. Međutim, postoji dežurna telefonska linija za žrtve nasilja u obitelji.

Je li potpora žrtvama besplatna?

Potpora žrtvama pruža se besplatno.

Koje vrste potpore mogu primiti od državnih službi ili tijela?

Nadležna tijela žrtvama pružaju informacije o mjestima gdje mogu dobiti potporu.  Neke kategorije žrtava imaju pravo na besplatnu pravnu pomoć s obzirom na njihovu dob i financijsku situaciju. Žrtve kaznenih djela imaju pravo na medicinsku pomoć na temelju općih propisa.

Koje vrste potpore mogu primiti od nevladinih organizacija?

Nevladine organizacije koje se financiraju iz Fonda za potporu žrtvama i pomoć nakon izlaska iz zatvora žrtvama omogućuju pravnu, psihološku i financijsku pomoć, npr. bonovima za hranu ili sudjelovanjem u podmirenju troškova hrane, odjeće, donjeg rublja, obuće, proizvoda za čišćenje i osobnu higijenu, privremenog smještaja ili skloništa, obrazovanja i osposobljavanja, mjera za preuređenje stana ili kuće kako bi odgovarali potrebama žrtve i troškova putovanja.

Dodatna je vrsta potpore financiranje usluga tumačenja, uključujući tumača znakovnog jezika.

Medicinska pomoć uključuje podmirenje troškova zdravstvene skrbi, lijekova i medicinske opreme potrebne za liječenje zdravstvenih problema uzrokovanih kaznenim djelom.

Posljednji put ažurirano: 20/11/2018

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.