Prava žrtava kaznenih djela (po zemljama)

Poljska

Sadržaj omogućio
Poljska

Smatrat ćete se žrtvom kaznenog djela ako ste oštećeni djelom koje je kažnjivo prema kaznenom pravu, na primjer ako ste pretrpjeli ozljedu ili vam je imovina oštećena ili ukradena. Kao žrtva kaznenog djela imate određena zakonska prava prije, tijekom i nakon sudskog postupka. Možete dobiti i različite oblike pomoći i potpore, kao i naknadu štete nastale zbog kaznenog djela.

U Poljskoj se kazneni postupak sastoji od prethodne istrage i suđenja. Prethodna se istraga provodi prije suđenja. Njezina je svrha utvrditi činjenice počinjenog kaznenog djela i identificirati počinitelje. Dokaze prikupljaju policija i tužiteljstvo. Bude li prikupljeno dovoljno dokaza, počinitelji će biti optuženi. U suprotnom će predmet biti odbačen. Sud će ispitati optužnicu tužiteljstva.

Tijekom suđenja sud ispituje prikupljene dokaze i utvrđuje je li optuženik kriv. Bude li optuženik proglašen krivim po optužnici, bit će kažnjen u skladu sa zakonom. U suprotnom će biti oslobođen svih optužbi.

Kliknite na poveznice u nastavku kako biste pronašli informacije koje trebate:

1 - Prava koja uživam kao žrtva kaznenog djela

2 - Prijavljivanje kaznenog djela i moja prava tijekom istražnog ili sudskog postupka

3 - Moja prava nakon suđenja

4 - Naknada

5 - Moja prava na potporu i pomoć

Posljednji put ažurirano: 20/11/2018

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.